Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
18.201 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 3
 
 
Plaatsingslijst
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4. Beheer der bezittingen en rechten
c. Gelderland
Wilp

Akten van belening met de Puttener tienden op de Alder Enck, 1580 - 1784.
Regest
38 Wilhelm van Haefften, leenheer van de hof en heerlijkheid te Putten, oorkondt, dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Rodolphus Stegeman van Elburgh en Arent Wolffen, doctor en burgemeester van Elburgh, Allert van Hellendoorn, machtigde van Mechteletta van de Marck, abdis van het stift ter Hunnep beleend heeft met de grove en smale tiende, kerspel Willip op alder enck.
Datering:
1661 september 24
Beschrijving vervolg:
Op den 24 september Anno 1661.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [38].
NB:
Het uithangend zegel van de oorkonder verloren..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Plaatsingslijst
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4. Beheer der bezittingen en rechten
c. Gelderland
Wilp

Akten van belening met de Puttener tienden op de Alder Enck, 1580 - 1784.
Regest
34 Wilhelm van Haeften, leenheer van de hof en heerlijkheid Putten, oorkondt, dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Herman Hercsen en Joh. Warnerius, Alhardt Hellendoorn, gevolmachtigde en hulder van Agnes Margareta van Heeckeren abdis van het stift ter Honnep beleend heeft met de grove en smale tiende, kerspel Willip, op Alder Enck, geheten de Puttener tiende.
Datering:
1655 juni 7
Beschrijving vervolg:
Op den sevenden Junij Sesthien hondert vijff en vijftich.
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [34].
NB:
Met het uithangend zegel van de oorkonder..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Plaatsingslijst
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4. Beheer der bezittingen en rechten
c. Gelderland
Wilp

Akten van belening met de Puttener tienden op de Alder Enck, 1580 - 1784.
Regest
27 Johan van Haeften, leenheer van de hof en heerlijkheid Putten oorkondt, dat hij Johan van Keppel, richter te Hattum, als gevolmachtigde van Maria van Voorst, abdis van het stift ter Hunnep beleend heeft met de grove en smale tiende, kerspel Willip op Alder Enck, geheten de Puttener tiende, up den vyffentwintichsten Juli ano XVIc vierendertich.
Datering:
1634 juli 25
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [27].
NB:
Met het uithangend zegel van de oorkonder..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Plaatsingslijst
II. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
4. Beheer der bezittingen en rechten
c. Gelderland
Wilp

Akten van belening met de Puttener tienden op de Alder Enck, 1580 - 1784.
Regest
22 Wilhelm van Haeften, leenheer van de have en de heerlijkheid Putten oorkondt, dat hij Joachim van Keppell, richter te Hattem, gevolmachtigde van Joanna van Keppell, abdis ter Honnep, beleend heeft met de grove en smale tiende, kerspel Willep "up Alder Enck" geheten de Puttener tiende.
Datering:
1616 april 5
Aanvragen:
Aanvragen van dit stuk kan via toegangsnummer [0190.2], inventarisnummer [22].
Beschrijving vervolg:
Gegeven int Jaer onses heren sestienhondert ende sestiene, opten vijfften dach aprilis.
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 3