Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Gemeente Zwolle, Radiodistributiebedrijf

0739 Gemeente Zwolle, Radiodistributiebedrijf ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de laatste maanden van 1926 begonnen bij het gemeentebestuur de particuliere aanvragen om concessie voor radiodistributie binnen te komen. Door de heer J.H.Schaad werd in januari 1927 een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop particuliere exploitanten hun bedrijf uitoefenden en welke eisen daaraan moesten worden gesteld. Een plan om de concessie op te dragen aan een combinatie of vennootschap van gegadigden mislukte, waardoor de mogelijkheid van gemeentelijke exploitatie in overweging werd genomen. Een eerste voorstel van wethouder Boden om van gemeentewege tot de oprichting en instandhouding van een radiodistributiebedrijf te komen werd in de raadsvergadering van 3 november 1930 verworpen. Op een verzoek van de N.V. Algemeene Signaal- en Telefoonbouw Onderneming (Asto) te 's-Gravenhage om aan haar de exploitatie van een gemeentelijke centrale op te dragen, met bereidverklaring het bedrijf bij gebleken rentabiliteit over te dragen, werd eveneens afwijzend beschikt.
Doch in de raadsvergadering van 27 juli 1931 werd een vernieuwd voorstel van wethouder Boden aangenomen. Op 12 augustus 1931 werd de concessie aan de gemeente verleend, echter, wat geenszins de bedoeling was, voor het hele grondgebied.
De keuze voor de centrale viel tenslotte op het pand Melkmarkt 30; de overeenkomst voor levering en werk werd op 6 februari 1932 met "Asto" gesloten, zodat op 16 maart 1932 overwegend Zwolse arbeiders met het leggen van de grondkabels konden beginnen. De centrale kwam 12 juni 1932 in bedrijf.
De leiding van het bedrijf kwam in handen van de heer J.H. Schaad, directeur van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht, die de gemeentelijke dienst echter in 1937 verliet; bij raadsbesluit van 20 april 1937 werd de NV Electriciteitsfabriek "IJsselcentrale" met de leiding belast.
Op 19 december 1940 kwam het besluit, dat alle radiocentrales door het Rijk zouden worden overgenomen, waardoor er een einde kwam aan een achtjarige periode van gemeentelijk beheer. Pas in 1943 kon de liquidatie worden afgerond.
De omvang van het archief bedraagt slechts 1 archiefdoos. Het bestand werd in 1984 vanuit het stadhuis naar de gemeentelijke archiefdienst overgebracht.
Er is geen onderzoek ingesteld naar eventueel elders berustende archiefbescheiden, terwijl niet bekend is of reeds in een eerder stadium archiefbescheiden zijn vernietigd. Een nadere omschrijving van de archiefbescheiden volgt hieronder.

Kenmerken

Datering:
1932 - 1943
Omvang archiefblok:
0,12 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Seekles, JJ., Plaatsingslijst van het archief van het Radiodistributiebedrijf Zwolle, 1932 - 1943, Zwolle (1986).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: