Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
721 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
15 Herman, heer van Cuenre, Herman van Voorst de Jonge heren Dirks zoon, Lambert van Yselmuden, Huge van der Halle de Oude, Gert van Catriep, Winolt Haghening en Arend van den Brincke verklaren zich borg te stellen voor de 42 morgen, die aan Johan Putten verkocht zijn, en Johan Putten en diens erfgenamen eventueel in Campen te zullen verplegen en schadeloos te stellen.
Met zegels van oorkonders. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 146 vs. Mede beschreven in T.R., I, 85.
Datering:
1371 mei 14 (op onses Heren hemelvaerdsavent)
NB:
Zegel van Herman van Kuinre reeds gefotografeerd..
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
203 Godefridus de Via etc., instrumenteert, dat de Keulse klerken Gherardus Ubach en Henricus Clivis, alsmede de Utrechtse scholier Johannes Groninghen ten overstaan van de in regest 201 genoemde getuigen hun goederen aan Hoberghen geschonken hebben.
In het Latijn. Met notarismerk. (Inv. 18.) Mede beschreven in T.R., III, 60.
Datering:
1444 mei 4
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
718 Ewaldus Swip, priester, verklaart, dat hij van de prior in Alberghen het winterdeel van een breviarium ontvangen heeft krachtens het testament van Hinricus Tyes, vicaris te Verselo, waarin bepaald werd, dat Ewaldus het voor zijn leven mag gebruiken, doch dat het na zijn dood aan het klooster zal terugkeren.
Afschrift in Cart. p. 132. Mede beschreven met het jaartal: 1489) in Aanh. 441.
Datering:
Zonder datum
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
717 Lubbertus Arnhemensis, prior, en Johannes Brouwer, supprior te Albergen, schrijven aan de proost te Embrich, dat Wolter van Heyden, hun hulder voor Joerninck te Lutte, op 15 augustus 1582 is overleden en dat zij een nieuwe hulder zullen stellen, als het reizen minder gevaarlijk is.
Op papier; opgedrukt zegel afgevallen. (Inv. 147.)
Datering:
1583 augustus 3 (stilo correcto)
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende