Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
49 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
1 Simon, graaf to Bentem, oorkondt, dat hij in (het klooster) ter Honepe bi Daventer en in tegenwoordigheid van de leenmannen beer Alf van Brantteliet (Brandlicht), beer Ludolf van Scoenenvelde, beer Roelf Brincking, Hugbe de Bere, Arent van Scoenenvelde en Kerstiaen van Zwenderpe, Bertold van Langen beleend heeft met de Molthof, gelegen in de Lutte, in het kerspel Oldenzeele, met de Schultinchof, gelegen to Verse (Vasse) in bet kerspel Oetmersen, en voorts met alle andere goederen, waarmee diens vrouw Gostue (van Bevervoorde) voorheen beleend was, welke goederen Roelf van Bevervoerde hem (eerder die dag) in leen had opgedragen.
Origineel charter (inv. nr. 326) met fragment-charter, gehecht aan de zegelstaart ter bescherming van het zegel, contemporain. Het zegel van de oorkonde is verloren.
Regest: G.J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel, regesten, 797 - 1350; Zwolle 1963 - 1969, deel VI, blz. 117, no. 1567 (1298 bis).
Datering:
1345 februari 25 (des vridaghes na Ste. Peter ad Cathedram)
Zie:
326.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
49 Johann van Berverffurde zu Overnwerges und Wemessloe oorkondt, dat hij aan Everhardt von Langen zu Kobbinck een rente heeft verkocht van 60 thaler, losbaar met 1000 gelijke thaler, jaarlijks te betalen uff die hillighe Hoichtydt tho Passchen, uit zijn allodiale goederen, genoemd de Woesthoff, de Steinhoff en de Lestenhoff, alle drie gelegen in het kerspel Dolberge, buurschap Guissen, ambt Wolbecke (Westfalen), onder borgstelling van Herman Ketteler zur Assen en Joisth Korff zum Harenkatten, welke borgen met oorkonder deze akte zegelen.
Origineel charter (inv.nr. 335), de uithangende zegels van de oorkonder en van de beide botgen zijn verloren.
Datering:
1576, april 21 (ahm hilligen Paischavende)
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
48 Johan von Beverfoirde tho Overwerges undt Wennesslohe (Weemselo) oorkondt, dat hij verkocht heeft aan Johan von Graess en zijn vrouw Anne een rente van 30 gouden Rhynische gulden, losbaar met 500 gelijke guldens, welke rente jaarlijks vervalt upp de hyllige hochtydt tho Paschen uit zijn allodiale goederen, genoemd het huis tho Dentruppe, de Aschoff en de Loeffshoff, allen gelegen in het kerspel Herberen in de buurschap Dentruppe en het ambt Werne (Westfalen), onder borgstelling van Cordt Ketteler tho Syten, drost tho Dulman, en Joest Korff thom Haerkotten, die deze akte mede zegelen en ondertekenen.
Afschrift op papier (inv.nr. 335), ongedateerd (einde 16e eeuw).
Datering:
1576 april 21 (ahm hilligen Pascheavendt)
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
47 Johann van Bevervoorde zum Wenslo und Ubernwerries vrijwaart zijn zwager Wilbrandt Nagell zur Koyssenborch voor alle aanspraken uit hoofde van diens borgstelling - naast Jasper Oher (Oer) zu Brocke (Bruche) - ten behoeve van oorkonder gegeven voor een bedrag van 1000 thaler, jaarlijks rentende 60 thaler, dat Johann blijkens een daarvan opgemaakte, doch niet nader genoemde akte, schuldig is aan Conrat von Westerholte, domheer en vicaris (stadthalter) van het stift Munster, bij welke vrijwaring hij Nagell een verhaalsrecht toekent op zijn goederen, genoemde Holtmansgoed, gelegen in het kerspel Vorhellm, in de buurschap Isentorffe, het Holeman, gelegen in het "Nihen kerspell" van Aelenn (Ahlen) in de Holener buurschap, en voorts het Berendtzgoed, gelegen in hetzelfde kerspel in de buurschap Rosenthaill, alles gelegen in het ambt zur Wolbecke (Westfalen),
Afschrift op papier (inv.nr. 335), ongedateerd (tweede helft 16e eeuw).
Datering:
1575 november 10 (auff abent Martini episcopi)
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende