Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
78 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
78 Albert van Weerdinge en zijn vrouw Lamme oorkonden dat ze hebben verkocht aan hun zwager Johan Papinge en diens vrouw Johan alle landerijen, huizen, venen en hooilanden die ze hadden gekocht van Harmen ten Barge en diens vrouw Hille, zoals blijkt uit de akte waarmee deze akte is getransfigeerd, welke goederen zijn gelegen te Annen onder de klokslag van Anloe, Gieten, Bonnen, Egeste en van het Goerecht, waarna de stok wordt gelegd ten overstaan van de in de vorige akte genoemde personen, welke akte eveneens op verzoek wordt bezegeld door Coert Santinck, schulte tot Anloe, Gieten en Suytlaren
Datering:
1578
Zie:
1164.
NB:
Origineel charter met de handtekening en het zegel van Coert Santink, getransfigeerd met een akte uit hetzelfde jaar (regestnr. 77).
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
77 Harmen ten Barge en zijn vrouw Hille oorkonden dat ze hebben verkocht aan hun zwager Albert van Weerdinge en diens vrouw Lamme hun aandeel in het erve, waardeel en het veen, gelegen tho Annen onder de klokslag van Anloe, alsmede hun aandeel in een huis en hof toe Anloe met een aandeel van het Coningesarve dat ze in pacht hebben, alsmede hun aandeel van het spieker en de hof waar het spieker op staat toe Anloe, alsmede hun aandeel in het veen in de Bonner, Gieter en Extermarcke gelegen, zoals die goederen door Harmen zijn aangeĆ«rfd van wijlen zijn vrouw en kind; en verder hun aandeel in de Speckhe[...], gelegen in Noertlarermarcke en in het gericht van Selwaert; aangezien Hermen ten Berge is overleden heeft Hille ten Barge, diens weduwe, onder momberschap van Hindrick Schainck, de stok gelegd ten overstaan van de buren van Anloe en Annen, met name Goesen van der Eeme, Johan Wittinge en Tese Wittinge, en voor zeven buren in het Goerecht of gericht van Selwaert, met name Hindrick Brunsinck, schulte toe Haren, Johan Luytiens, Phebe Sebens, Hindrick Smyt, jonge Hindrick Brunsinck, Johan Buninge en Borchert Buninge, welke akte op verzoek wordt gezegeld door Coert Santinck, schulte te Anloe, Gieten en Zuytlaren
Datering:
1578
Zie:
1164.
NB:
Origineel charter, getransfigeerd met een akte uit hetzelfde jaar (regestnr. 78), met de handtekening en een fragment van het zegel van Coert Santink.
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
76 Volkyr Kockman verklaart dat hij heeft verpacht aan zijn moeder juffer Gertrudt Weysen, weduwe van Henryck Kockman, de tienden grof en smal over de erven to Kuercamp, gelegen in Colmeschate, buurschap Lettele, zoals zij hem gegeven heeft en hij in leen houdt van de heren van Keppel en Voerst, tegen een jaarlijkse som van twaalf gouden gulden, en dat hij reeds van haar ontvangen heeft een bedrag van 36 gouden gulden. Te gelijkertijd verklaart Gerttryt Kockmans van Voelkyer Kockman gepacht te hebben genoemde tienden voor een periode van acht jaar en hem reeds 36 gouden gulden te hand heeft gesteld
Datering:
1578 maart 24
Zie:
893.
NB:
Originele akte op papier, met de handtekeningen van Volkier en Geertruid.
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Regestenlijst
Regest
75 Burgemeesters en raad van Groeninghen oorkonden dat de schuldeisers van de schulden gevestigd op het huis van Willem Husinghe en zijn vrouw, staande ten noorden by der Ae en belend ten zuiden door Obele Lunghe en ten noorden door de erfgenamen van Hinric van Stenforden, hadden verklaard dat ze geen renten meer uit dit huis hadden ontvangen, zodat, na afkondiging op drie zondagen in de kerk, in het Wynhuys is gekomen Hans Hinricus, die namens Berent Hinricus heeft geboden 620 Embder gulden, welke laatste na de overlevering van het geld in het bezit gesteld wordt van het huis, dat evenwel belast blijft met twee olde penningen "grunsinghe"
Burgemeesters: Johan Thedema, Reint Alberda, Herman Clant en olde Harmen Wyfringk
Datering:
1577 maart 29
Zie:
1255.
NB:
Origineel charter, getransfigeerd met akten uit 1585 en 1593; het zegel van de stad Groningen is fragmentarisch bewaard
In dorso:"Berendt Henricus in Oesterstrathe".
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende