Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Filter: Huis Almelox
beacon
1.457 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
1 Frederik [II von Uhr], bisschop van Münster, verklaart dat hij samen met Gertrudis van Bentheim een klooster naar de regel van St. Benedictus te Witmarsum heeft gesticht, en dat de bezitter van de hof te Schuttorp de voogdij daarover zal hebben.
Datering:
1154
zie inventarisnr:
331. Stukken betreffende het protectoraat van de Staten van Overijssel over Bentheim, 1697-1731. Met retroacta, 1154, 1283 en 1285. Afschriften, [begin 18de eeuw]
NB:
Verkort regest.
Vertaling in het Duits [18e eeuw] (inv.nr. 331). Druk: (In het Latijn) Philippi, Urkundenbuch, I p. 234..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
3 Otto [III van Holland], elect van Utrecht, verklaart dat hij aan zijn ministeriaal Henricus, ridder de Almelo, na het overlijden van Herman, ridder de Rodhen, de tienden te Dhelden en Omershem (Ootmarsum) en verder in Twentia, als een borgleen van de Schulenburg heeft gegeven.
Datering:
1243 oktober 16 (Datum et actum Daventrie ... in die Galli)
NB:
Getuigen: E[verhardus] proost van Tiel, G[hisbertus] deken van St. Jan te Utrecht, P[ilgrinus] thesaurier en Jo[hannes] scholaster te Deventer, S[weder] de Vorst, G[herhardus] de Holte, H[ermannus] de Overberge, P[elgrinus] de Putten, Hes[sel] de Okkenbrake, H[ermannus] de Vrenssdhorp, F[rederik] de Arreth, S[weder] Haring en St[even] zijn broer alsmede G. de Ultravech[t], ridders.
Origineel charter (inv.nr. 1636), waarvan het zegel van de elect is afgevallen..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
2 Otto [III van Holland], elect van Utrecht, verklaart dat hij aan Henricus de Almelo en de ingezetenen van diens dorp Almelo toestemming heeft gegeven een kapel op te richten met het recht om te dopen, te begraven en andere kerkelijke sacramenten toe te dienen, met dien verstande dat zij evenals tot dusverre de pastoor van Otmershem jaarlijks het miskoren moeten leveren, de kerkhofmuur moeten onderhouden en de "synodus" in de kerk van Otmershem moeten bijwonen.
Datering:
1236 mei 25 (Datum Suollis ... in feria octava Pentecostes)
NB:
Origineel charter (inv.nr. 3404), met rode zegelstaart, terwijl het zegel van de elect is afgevallen.
Authentiek afschrift door richter J.F. Nilant [18e eeuw] (inv.nr. 1445); idem door Elias Dull, richter van Almelo [18e eeuw] (inv.nr. 1462-1463); idem, naar een authentiek afschrift d.a. 1799 door Alexander Maguel [19e eeuw] (inv.nr. 1515). Druk: Racer, Oudheden, I p. 71; Heeringa, Oorkondenboek, II nr. 901. Regest: Ter Kuile, Oorkondenboek, I nr. 170..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regestenlijst
6.3. Regesten
Regest
817 De officiaal van de proost van de kerk van St. Plechelmus te Oldenzael, aartsdiaken van Twenthe, verklaart dat hij op verzoek van Adolff van Rechteren, heer van Almelo, als getuigen heeft gedagvaard heer Johan van Beveren, vicaris te Almelo, Johan van Thije, Bertolt van den Bussche, Johan Loesinck en Pelgrim ten Thoerne en dat deze een getuigenverklaring hebben afgelegd over de bijlegging (zie regest nr. 788) van het geschil tussen de heer van Almelo en de stad Almelo.
Datering:
1515 september 3 (In der kercke to Weerslo ... up maendagh na Egidii)
NB:
Eenvoudig gelijktijdig afschrift (inv.nr. 1714)..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende