Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
6 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
6 De Ordinaris Gedeputeerden van de Provisionele Representanten des Volks van Overijssel, belast met het beheer van de Leenkamer der Provincie, oorkonden dat Gerrti ten Woolthuis, oud-burgemeester van Rijssen, beleend is met de tienden grof en smal van het erve Hagemans onder Enter, die hij 13 maart 1794 heeft gekocht van Frederik Benjamin van der Capellen tot Rijssel(t).
Hs.: Oorspr. charter (inv. nr. 82). Het uithangende zegel is afgevallen.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
5 De Ordinaris Gedeputeerden van de Provisionele Representanten des Volks van Overijssel, belast met het beheer van de leenkamer der Provincie, oorkonden dat Jan van Ulsen als gemachtigde van Frederik Benjamin van der Capellen tot Rijssel(t) verklaard heeft, dat zijn constituent de tienden grof en smal van het erve Hagemans gelegen in de buurschap Enter, aan G. ten Wolthuis, oud-burgemeester van Rijssen, heeft verkocht en afstand doet van het verkochte.
Hs.: Oorspr. charter (inv.nr. 82). Het uithangend zegel is afgevallen.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
4 Willem, prins van Oranje, erfstadhouder van Overijssel, verklaart dat voor A.W. van Pallandt tot Beerse, dingwaarder en stadhouder van de lenen, Frederik Benjamin van der Capellen, heer van Rijssel(t), testamentair erfgenaam van zijn echtgenote Johanna Isabella Bentinck, beleend is met de tienden grof en smal over het erve Hagemans, gelegen in de buurschap Enter, overeenkomstig de eerdere belening van 21 mei 1784 (regest nr. 3).
Hs.: Oorspr. charter (inv. nr. 82). Het uithangende zegel is afgevallen.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
3 Willem, prins van Oranje, erfstadhouder van Overijssel, verklaart dat voor A.W. van Pallandt tot Beerse, dingwaarder en stadhouder van de lenen, P. Lindenhof als hulder van Vrouwe Johanna Isabella Bentinck is beleend met de tienden grof en smal over het erve Hagemans, gelegen in de buurschap Enter, overeenkomstig de eerdere belening van 30 december 1765.
Hs.: Oorspr. charter (inv. nr. 82). Het uithangende zegel is afgevallen.
Aantekening: Johanna Isabella Bentinck is op 5 juni 1793 overleden. Zie J. van Doorninck, Geslachtkundige aanteekeningen, blz. 349.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1