Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
52 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
Regest
52 Jan Snel quiteert voor de ontvangst van hoofdsom en renten vermeld in regest 51.
Met de ondertekening door G. Wicherlink, secretaris.
Dorsaal op charter reg. nr. 51.
Datering:
1704 mei 17 (Aº 1704 den 17 Meij)
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regest
48 Rychaert Albers oorkondt dat hij het land vermeld in regest 37 en 40 heeft verkocht aan Claes Rentynck voor 2/3 en Symmen Rentynck voor 1/3, waarvan de koopsom is voldaan en het transport wordt toegezegd.
Met de ondertekening van de oorkonder.
Dorsaal op het charter reg. 40.
Datering:
1651 december 1 (Den 1 desember 1651)
Zie:
reg. 1, 32, 36, 37..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regest
47 Herman Geerts Rentinck oorkondt, dat hij de helft van de 6 1/2 giede vermeld in regest 35 heeft verkocht aan zijn neef Nicolaas Rentinck, waarvan de koopsom is betaald.
Met de ondertekening van de oorkonder.
Dorsaal op charter reg. nr. 35.
Datering:
1649 september 8 (Den 8 September 1649)
Zie:
reg. 15, 19..
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regest
44 Jan van Isselmuden, Jurrien Jacob Hagen, Henrick Sloot, Willem van Dompselaer, G.G. Vos, Jacob Vos en Michiel Tijssen, zeven gedijkten van het kerspel van Vollenhove oorkonden, dat zij in opdracht van Arent Sloet gesubstitueerd dijkgraaf en zijn heemraden een stuk bijstere dijk van 10 ghieden en drie voeten bij Cuynderdijck tussen het convent van Clarenberch (boven) en de weduwe en erven van jr. Sijso van Utterwijck (beneden), waarvan de eigenaar en onderhoudsplichtige onbekend is gebleven, hebben toegewezen aan een kamp land geheten de Woert groot 3 mud gezaai of 3 schaer weijde, eertijds behoord hebbend aan jonker Albert van Ittersum, daarna de ontvanger Henrick Christoffels en thans in bezit van de weduwe en erven van Frans Bernharts in leven schout van Vollenhove, gelgen in de Leeute en belend ten oosten door het erve Smedinghe van wiijlen jonker Sijso van Utterwijck, ten zuiden door de Leeutwech, ten westen de dijk en ten noorden door Jan Gelmers of Jan Groens hof, en dat burgemeester Tyman Coops daarop het deel bijstere dijke en de kamp de Woert heeft gemijnd.
Geinsereerd in de acte reg. nr. 46.
Datering:
1644 november 21 (Den 21 Novembris 1644)
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende