Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
12 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regestenlijst
Regest
8 De erfgenamen van Zalk stellen het dijkrecht vast.
Int jaer ons Heren dusent vijff hondert ende twee op aller Gods hilighen avendt.
Orig. met 7 zegels, 1 zegel verloren. Het zegel van den domdeken van Utrecht, in roode was.
Datering:
1502 oktober 31
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
7a Dezelfde acte.
Het zegel is afgevallen.
Annex aan het andere exempl. van den brief van 12 Juny.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
9 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Kampen, oorkonden, dat zij accoord gaan met het dijkrecht van Zalk, betreffende de westelijke IJsseldijk.
Ghegeven int jare ons Heren dusent vijffhondert ende drie op then Donredach nae conversionis sancti Pauli apostoli.
Orig. met het zegel der stad Kampen, transfix bij de oorkonde van 1502 oct. 31.
Datering:
1503 januari 27
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
6a Dezelfde acte.
Zegels en transfix als voren.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
Pagina: 1