Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel

Beeldbank Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Filter: Zwollex
beacon
225 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
Erfgoedstuk
3770BB04870  Een film rondom een tweedaags bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard aan de provincie Overijssel, met in hun gevolg:
Het Civiele Huis
- Mr. G.C.D. Baron van Hardenbroek, grootmeester en opperceremoniemeester;
- Mr. J.C. Baron Baud, particulier-secretaris van H.M. de Koningin;
- Jkvr. C.E.B. Röell, hofdame;
- W.F.K. Bischoff van Heemskerck, eerste-stalmeester.
Het Militaire Huis
- Luit. Kolonel Jhr. D. J.A.A. van Lawick van Pabst, adjudant van de koningin;
- Majoor C.C. Geertsema, adjudant van Z.K.H. de Prins.
Het Personeel
- B. van Duyn, 1e lakei gezeten achter de koningin in het kon. rijtuig (rode Landauer);
- W. Fien, rijksrechercheur gezeten achter de prins;
- J.L. Lammers, 1e koetsier achterste paard;
- D.H.J. van Florestein, 1e koetsier voorste paard;
- H. van der Touw, 1e koetsier voorrijders;
- J.M. Kent, 1e koetsier voorrijders;
- J.C. Kuiten, 1e chauffeur koninklijke auto;
- W. Fien rijksrechercheur naast chauffeur.
De film vertoont de volgende beelden:
1e Dag, 11 oktober 1949.
- Een bord met de woorden 'Welkom in Overijssel' aangebracht aan de IJsselbrug bij Zwolle;
- Een aantal dames in klederdracht wachten op de komst van het koninklijk paar;
- Na de begroeting aan de provinciegrens aan de Oostzijde van de IJsselbrug in de gemeente Zwollerkerspel rijdt het paar in een open Landauer á la Daumont de provincie Overijssel binnen;
- Het paar wordt begroet door de duizende aanwezigen, waaronder een deputatie van de plattelandsvrouwen van Zwollekerspel en Windesheim in klederdracht met een hoed voorzien van struisveren;
- Voorafgegaan door leden van de Itterumse Rijvereniging R.I.K., arriveert het kon. rijtuig in Zwolle;
- De aankomst bij de woning van de commissaris der koningin, Ir. J.B.M. Ridder de Van der Schueren, met voor de woning een erewacht van de Compagnie van de Nationale Reserve, met de Stafmuziek uit Assen;
- De inspectie van de Erewacht door het koninklijk, 1949-10-11
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
9579BB00032  Nieuwsitems met betrekking tot Zwolle en omgeving, uitgezonden door het Polygoon Journaal in de jaren '20 tot '60.

Tekst: "Zwolle viert feest ", In 1930 ter herdenking dat 700 geleden (1230) ,Zwolle stadsrechten verkreeg zijn hier groote feestelijkheden gehouden.

Tekst: Onze burgervader Mr. Dr. I.A. van Royen".

Tekst: "Het feestcomité".

Tekst: "Het tegenwoordige Zwolle"; stadsgracht met zicht op de Peperbus; Sassenpoort; Harmonie; Diezerstraat".

Tekst: "In Oud-Swolle heerscht een vroolijke stemming".

Zwolse kermis.

Tekst: "Marine vliegtuigen boven de Markt".

Tekst: "Opening door den burgemeester van het feestterrein in den tuin van de Buiten-Societeit".

Tekst: "De clou van de feesten was een openluchtspel op het landgoed ,,De Kranenburg" Swolle-Stad 1230" van C.J. Zebinden Baggerman.

Tekst: "De artistieke leider Frank Luns".

Tekst: "Hoofdpersonen; Willebrand van Oldenburg, Bisschop van Utrecht".

Tekst: "Schout van Swolle". Tekst:"Zoon van den Schout". Tekst:"Vrouwe van Buckhorst". Tekst:"Ghijsbert, heer van Buckhorst". Tekst:"Vrouwe van Voorst". Tekst:"Sweder, Heer van Voorst".

Tekst:"Wicherus Bentinck".

Tekst:" 's avonds was Zwolle feestelijk verlicht".

Tekst:"De Historische Optocht voorstellende Otto's opvolger Graaf Willebrand van Oldenburg, Bisschop van Utrecht en zijn gevolg bij hunne aankomst in de marke van Swolle op 31 augustus 1230".

Tekst:"Dr. A. ten Doesschate, de leider van den optocht".

Tekst:"Het historische moment, waarbij de bisschop van Utrecht den Schout van Swolle de oorkonde overhandigt, waardoor Swolle in het bezit komt van de stadsrechten".

Tekst: "Het Koninklijk Bezoek aan Overijssel".

Tekst:"Speciale reportage van Polygoon-Haarlem.

Tekst:"Welkom in Overijssel". Koningin en de prins komen met rijtuig over de oude IJsselbrug binnen in Zwolle. Rijtuig gaat langs het Sophiaziekenhuis, verpleegsters, 1930-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19224-B13.1  [Geen titel] Blad 1 van de kaart van de Sallandse weteringen, tussen Zwolle en Dalfsen. IJssel, Soestwetering, Kleine- of Binnenvecht, Vecht, Nieuwe Wetering, de Aa, Steenwetering, Emmer Tochtsloot, Marswetering. In rood de cijfers van metingen. Soeslo, Boschwijk, Weg van Zwolle naar Almelo, en weg langs de Vecht naar Dalfsen. Verder genoemd Kranenburg, Bese, Vechterweerd, De Horte, Boschwijk, Rutenberg, Hofwijk, Leemcule, Den Berg, Aalshorst, 1847
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1165 PBKR5456  Vechtbrug (basculebrug gebouwd 1928) naar Vechstraat gezien. Links Rhijnvis Feithlaan), rechts tuin Huize Molenzicht Vechtstraat 103.
Vanaf 1829 was de Vechtbrug een ophaalbrug op doorgang te geven aan turfschepen voor het laden en lossen van turf aan de Turfmarkt, Diezerkade of Thorbeckegracht. Ook kon men via deze brug de weg naar Almelo nemen. De brug werd in 1928 vervangen door een basculebrug. Op de hoek van de Vondelkade stond in de jaren vijftig van de 20e eeuw nog het brugwachtershuisje met de sigarenkiosk die er tegenaan was gebouwd. Dit werd in latere jaren afgebroken. In de periode mei 1988-juni 1989 werd de Vechtbrug vanwege de zeer slechte vernieuwd. Daarbij werd vooruitgelopen op de doortrekking van de Middelweg tot aan de Thomas a Kempisstraat. Een aantal panden aan de Vechtstraat werd daarvoor afgebroken. De brug werd verbreed van 11 meter naar 25 meter, kreeg drie autostroken, twee fietspaden en trottoirs. De doorvaart was bij de vernieuwing minimaal geworden, hooguit voor een kano. Op 14 juni 1989 opende wethouder Schaftenaar de nieuwe Vechtbrug. De Vechtbrug vormt een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van Zwolle., 1928-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
2649 PBKR5148  -
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Geen afbeelding
2159 PBKR4479  Koninklijk bezoek op 27 mei 1921, de stoet rijdt vanuit de Luttekestraat naar de Grote Markt richting Diezerstraat. Overal veel mensen op de been. In het voorste rijtuig zitten Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. Dan het rijtuig met de Commissaris van de Koninging van Overijssel mr. A. F. L. graaf van Rechteren Limpurg Almelo.
Rechts Grote Markt, 15, 14 en 13A (De Harmonie), op de achtergrond Luttekestraat 2 (de oude waag)en Luttekestraat 4 (in 1904 in Jugendstil opgetrokken). Links de Grote Kerk. Voor literatuur zie ook: Zwolse Courant, 25 t/m 30 mei 1921., 1921-05-27
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Geen afbeelding
2158 PBKR4478  Koninklijk bezoek op 27 mei 1921, een stoet van vier koetsen rijdt via de Nieuwe Havenbrug en gaat richting Luttekestraat. In het eerste rijtuig zit de burgemeester van Zwolle mr. dr. I. A. van Roijen. In het tweede rijtuig zitten Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik. In het derde rijtuig zit de Commissaris der Koningin van Overijssel mr. A. F. L. graaf van Rechteren Limpurg Almelo. In het vierde rijtuig zit het gevolg. Op de achtergrond Huize Eekhout, Burgemeester van Roijensingel 2. Voor literatuur zie ook: Zwolse Courant, 25 t/m 30 mei 1921, 1921-05-27
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
2155 PBKR4475  Ter Pelkwijkpark, Koningin Wilhelmina loopt richting Gouverneurshuis (Ter Pelkwijkpark 22)
op 27 mei 1921. In haar gezelschap bevinden zich o.a. mr. A. F. L. Graaf van Rechteren Limpurg Almelo en mr. dr. I. A. van Roijen, burgemeester van Zwolle. Er is veel volk op de been. Op de achtergrond is op de gevel te lezen "Boek- en Handelsdrukkerij Vellinga", deze drukkerij was gevestigd Kerkstraat 16. Voor literatuur zie ook: Zwolse Courant, 25 t/m 30 mei 1921, 1921-05-27
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
217 PBKR4160  -
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1926 PBKR3883  Vechtstraat ca 1925-1927, gezien naar het zuidoosten naar de Vechtbrug (ophaalbrug tot 1928) is nog net te zien. Op straat een melkventerskar met melkbussen en een kruideniers loopjongen met fiets. Geheel rechts rechts Vechtstraat 68: volksboekhandel en tijdschriftencentrale van J. Koster sr. (die tevens de uitgever van deze prentbriefkaart was), links daarvan een paardenslagerij. Vanaf 1829 was de Vechtbrug een ophaalbrug op doorgang te geven aan turfschepen voor het laden en lossen van turf aan de Turfmarkt, Diezerkade of Thorbeckegracht. Ook kon men via deze brug de weg naar Almelo nemen. De brug werd in 1928 vervangen door een basculebrug. In de periode mei 1988-juni 1989 werd de Vechtbrug vanwege de zeer slechte vernieuwd. Daarbij werd vooruitgelopen op de doortrekking van de Middelweg tot aan de Thomas a Kempisstraat. Een aantal panden aan de Vechtstraat werd daarvoor afgebroken. De brug werd verbreed van 11 meter naar 25 meter, kreeg drie autostroken, twee fietspaden en trottoirs. De doorvaart was bij de vernieuwing minimaal geworden, hooguit voor een kano. Op 14 juni 1989 opende wethouder Schaftenaar de nieuwe Vechtbrug., 1925-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1923 PBKR3880  Vechtbrug (ophaalbrug tot 1928) over de Nieuwe Vecht, gezien van Wipstrikkerallee naar Vechtstraat. Rechts achter de bomen Huize Molenzicht (Vechtstraat103). Vanaf 1829 was de Vechtbrug een ophaalbrug op doorgang te geven aan turfschepen voor het laden en lossen van turf aan de Turfmarkt, Diezerkade of Thorbeckegracht. Ook kon men via deze brug de weg naar Almelo nemen. De brug werd in 1928 vervangen door een basculebrug. Op de hoek van de Vondelkade stond in de jaren vijftig van de 20e eeuw nog het brugwachtershuisje met de sigarenkiosk die er tegenaan was gebouwd. Dit werd in latere jaren afgebroken. In de periode mei 1988-juni 1989 werd de Vechtbrug vanwege de zeer slechte vernieuwd. Daarbij werd vooruitgelopen op de doortrekking van de Middelweg tot aan de Thomas a Kempisstraat. Een aantal panden aan de Vechtstraat werd daarvoor afgebroken. De brug werd verbreed van 11 meter naar 25 meter, kreeg drie autostroken, twee fietspaden en trottoirs. De doorvaart was bij de vernieuwing minimaal geworden, hooguit voor een kano. Op 14 juni 1989 opende wethouder Schaftenaar de nieuwe Vechtbrug. De Vechtbrug vormt een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van Zwolle., 1905-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1922 PBKR3879  Vechtbrug (ophaalbrug tot 1928) over de Nieuwe Vecht, gezien naar de Vechtstraat met rechts achter de bomen Huize Molenzicht (Vechtstraat 103). Tegen de leuning van de brug een aantal mannen met fietsen. Het witte huisje (Vechtstraat 101) dat men voorbij de tonnenwagen van de reinigingsdienst ziet, was de tuinmanswoning van het huis van de famiie Van Laer en werd tussen 1877 en 1923 bewoond door W. en G. Kremer. Geen brugwachtershuisje, wel een trap naar de Nieuwe Vecht aan de Vechtstraatzijde. Vanaf 1829 was de Vechtbrug een ophaalbrug op doorgang te geven aan turfschepen voor het laden en lossen van turf aan de Turfmarkt, Diezerkade of Thorbeckegracht. Ook kon men via deze brug de weg naar Almelo nemen. De brug werd in 1928 vervangen door een basculebrug. Op de hoek van de Vondelkade stond in de jaren vijftig van de 20e eeuw nog het brugwachtershuisje met de sigarenkiosk die er tegenaan was gebouwd. Dit werd in latere jaren afgebroken. In de periode mei 1988-juni 1989 werd de Vechtbrug vanwege de zeer slechte vernieuwd. Daarbij werd vooruitgelopen op de doortrekking van de Middelweg tot aan de Thomas a Kempisstraat. Een aantal panden aan de Vechtstraat werd daarvoor afgebroken. De brug werd verbreed van 11 meter naar 25 meter, kreeg drie autostroken, twee fietspaden en trottoirs. De doorvaart was bij de vernieuwing minimaal geworden, hooguit voor een kano. Op 14 juni 1989 opende wethouder Schaftenaar de nieuwe Vechtbrug. De Vechtbrug vormt een belangrijke schakel in het hoofdwegennet van Zwolle., 1905-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende