Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Transcripties

Transcripties ( Collectie Overijssel locatie Deventer )

beacon
5.873  transcripties
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
19 Akte van overdracht door deken en kapittel van St. Pieter te Utrecht aan deken en kapittel van het patronaatsrecht van de kerk van Delden, 1294 mei 15
Datering:
1294 mei 15
Aanvraagnummer:
90060 : 19
NB:
Charterlijst: regestnummer 526; Uitgave: Oorkondenboek van het sticht Utrecht V, 2630. Oorkondenboek van Overijssel II, 446. Bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel VI(1880)121. Brom, G. Register van oorkonden betreffende het sticht Utrecht 694-1301. II, 2561
Omvang:
1 charter
Volgnummer:
1 van 2
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Deventer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
21 Kwitantie van Giselbertus, deken, en het kapittel van St. Pieter te Utrecht aan deken en kapittel voor de betaling van 330 ponden Utrechtse penningen voor de grove en smalle tienden in de parochie Delden en voor het patronaatsrecht aldaar, 1294 oktober 15
Datering:
1294 oktober 15
Aanvraagnummer:
90061 : 21
NB:
Charterlijst: regestnummer 527; Uitgave: Oorkondenboek van het sticht Utrecht XXXI(1906)286. Brom, G. Register van oorkonden betreffende het sticht Utrecht 694-1301. II, 2579
Omvang:
1 charter
Volgnummer:
1 van 2
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Deventer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
20 Akte van overdracht ten overstaan van bisschop Johannes van Sierck door proost, deken en kapittel van St. Pieter te Utrecht aan deken en kapittel van de grove en smalle tienden in de parochie Delden voor 300 ponden Utrechtse penningen, 1294 mei 15
Datering:
1294 mei 15
Aanvraagnummer:
90603 : 20
NB:
Charterlijst: regestnummer 525; Oorkondenboek van het sticht Utrecht V, 2629. Oorkondenboek van Overijssel II, 445. Uitgave: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht XXXI(1906)284. Brom, G. Register van oorkonden betreffende het sticht Utrecht 694-1301. II, 2560
Omvang:
1 charter
Volgnummer:
1 van 2
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Deventer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
44 Akte van toestemming van bisschop Willem II aan deken en kapittel tot het verwerven van tienden die door hemzelf of de Utrechtse kerk als leengoederen zijn uitgegeven, op voorwaarde dat degenen die de tienden afstaan op andere wijze nog leenmannen van de Utrechtse kerk blijven, 1298 mei 19
Datering:
1298 mei 19
Aanvraagnummer:
90063 : 44
NB:
Charterlijst: regestnummer 529; Uitgave: Oorkondenboek van het sticht Utrecht V, 2871. Oorkondenboek van Overijssel II, 477. Dumbar, G. Het kerkelyk en wereltlyk Deventer II, 218. Bijsterbos. Register III, 1048. Brom, G. Register van oorkonden betreffende het sticht Utrecht 694-1301. Utrecht, 1908 I, 2803
Omvang:
1 charter
Volgnummer:
1 van 2
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Deventer