Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Burgerlijke Stand in Overijssel

0906 Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting 'Het Baken' te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In Zwolle heeft tot 1961/62 een commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting bestaan. De activiteiten van deze commissie strekken zich uit tot huisvrouwen en meisjes, die in het algemeen geen huishoudonderwijs hebben genoten en/of geen ervaring in het voeren van een huishouding hebben opgedaan, danwel uit zwakke sociale milieus komen. Dit werk viel onder het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In 1962 volgt een reorganisatie, waardoor het Ministerie van Maatschappelijk Werk de voorlichtingstaak op dat gebied krijgt toegeschoven. Het voorlichtingswerk kan dan niet meer steunen op de Nijverheidsonderwijswetgeving, zodat het voortaan haar activiteiten zelfstandig zal moeten verrichten.
Besprekingen worden gevoerd met verschillende instellingen en organisaties op levensbeschouwelijk en maatschappelijk gebied om de reorganisatie van de huishoudelijke- en gezinsvoorlichting te realiseren. Tevens wordt gesproken met gemeentelijke instanties en de wethouder van sociale zaken omtrent de financiële uitvoering van de nieuwe rijkssubsidieregeling. Overleg met notaris mr. L.J. de Vries leidt op 30 oktober 1962 tot de oprichting van een stichting voor huishoudelijke- en gezinsvoorlichting "Het Baken".
De stichting heeft ten doel, met eerbiediging van in de bevolking gevestigde levensovertuigingen het geven van deskundige voorlichting aan de bevolking bij het vervullen van haar taak in huishouden en gezin. Zij tracht dit doel te bereiken door ondermeer:
-het organiseren van cursussen, lezingen, filmvoorstellingen, demonstraties en tentoonstellingen.
-het leiding geven aan gesprekken in clubs en kringen.
-het uitgeven van tijdschriften, folders en andere geschriften alsmede door publicaties in de pers.
Het Ministerie van CRM besluit in september 1971 om de subsidiëring van de kosten van het landelijk bureau voor de Nationale Federatie voor Huishoudelijke- en gezinsvoorlichting te beëindigen, alsmede de rijksbijdrage in de gemeentelijke subsidie voor het werk van de lokale stichting stop te zetten. De geldkraan wordt dichtgedraaid, zodat de stichting haar werkzaamheden met ingang van 1 januari 1972 moet staken.
1. Het archief
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1953 - 1972
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
0,36 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting "Het Baken" te Zwolle, 1953 - 1972, Zwolle (1989).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.