Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Burgerlijke Stand in Overijssel

1043 Stichting Sociëteit voor Lichamelijk Gehandicapten te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In november 1969 werd te Zwolle in hotel Gijtenbeek een voorlichtingsavond gehouden door de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting, in 1964 opgericht met als doelstelling "de kennis te vergroten van de verschillende aspecten en problemen van de MS en de belangen te behartigen van hen die er aan lijden. Een belangrijke activiteit van de stichting was het oprichten van sociëteiten.
Naar aanleiding van deze voorlichtingsavond werd besloten tot de oprichting in Zwolle van een sociëteit voor lichamelijk gehandicapten. Daartoe werd een werkgroep samengesteld, die tot taak kreeg de oprichting gestalte te geven. De eerste bijeenkomst van de werkgroep werd gehouden op 13 mei 1970. Een besluit tot oprichting werd genomen. De werkgroep nam op zich om huisartsen en neurologen in Zwolle en omgeving te benaderen met het verzoek om daarvoor in aanmerking komende patiënten te informeren over de oprichting en de doelstelling van de sociëteit.
Medio 1971 verkreeg de werkgroep de juridische vorm van een stichting. Op 16 juni 1971 werd-ten overstaan van notaris mr. F.M.J. Minke-door dr. A. Fossen, Mw. M.M. Hoek-Keuls en Mw. E. Wijmans-Hupkes de stichting Sociëteit voor Lichamelijk Gehandicapten opgericht. De stichting stelde zich ten doel: het bevorderen van de onderlinge communicatie van en met lichamelijk gehandicapten door middel van het beleggen van sociëteitsbijeenkomsten, het verzorgen van ontspanning van welke aard ook, het geven van adviezen danwel het verwijzen naar terzake bevoegde deskundigen, het mobiliseren van vervoersmiddelen en in het algemeen het geven van hulp waar en wanneer dit mogelijk en noodzakelijk is, een en ander in de ruimste zin. Het doel is niet op het maken van winst gericht.
De statuten werden in 1979 gewijzigd.
Tijdens een bestuursvergadering dd. 11 augustus 1986 werd besloten de stichting per 20 mei 1987 te ontbinden. De gronden voor dit besluit waren:
*de sterke terugloop van het aantal leden.
*de veroudering van de leden en de gebleken onmogelijkheid om jongere leden aan te trekken.
*de in Zwolle aanwezige voorzieningen voor bejaarden, waarvan de nog aanwezige leden gebruik kunnen maken.
Mw. F.H. ter Horst-de Boer werd met de liquidatie belast. Het eventueel batig saldo zou worden uitgekeerd aan de afdeling Zwolle van het Nederlandse Rode Kruis en/of het Aktiviteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten.
1. Het archief

Kenmerken

Datering:
1970 - 1987
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
0,12 m
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van de stichting Sociëteit voor Lichamelijk Gehandicapten, 1970 - 1987, Zwolle (1990).
Bijzonderheden:
Oud: VA088.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.