Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Burgerlijke Stand in Overijssel

1161 Huis Boschwijk te Zwolle ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
Toen hopman Egbert Ridder in 1716 het goed Ten Busch kocht, gelegen in de buurschap Zalné en leenroerig aan de proosdij der St. Lebuinuskerk te Deventer, en dit bezit het volgend jaar uitbreidde door de aankoop van het Alphersgoed, eveneens in Zalné gelegen, maar leenroerig aan het stift Essen, legde hij daarmede de grondslag voor het landgoed, dat later Boschwijk zou worden genoemd. Dit landgoed, telkens vergroot met andere erven en landen, werd gedurende twee eeuwen nimmer verkocht, maar vererfde bij het overlijden van de eigenaar steeds op één zijner zoons of naaste bloedverwanten. Slechts de gebroeders Berend Hendrik en Egbert Spaar verwierven de goederen gezamenlijk, d.w.z. Berend Hendrik Spaar verkreeg Alphersgoed, Egbert Spaar Ten Busch, evenwel zij beheerden hen gemeenschappelijk.
Behalve aan de familie Ridder en de gebroeders Spaar heeft Boschwijk toebehoord aan leden uit de geslachten Feith, Oosting en Hiddingh (zie tabel). Na het overlijden van Mr. Cornelis Hiddingh hebben zijn erfgenamen het landgoed in 1920 verkocht. Thans behoort het, hoewel niet in de omvang, die het allengs gekregen had, aan de weduwe Hendrika Steen geboren Zweers.
In 1950 werd huize Boschwijk aangekocht door de gemeente Zwollerkerspel. Het diende als ambtswoning voor de burgemeesters C. Slager (tot 1963) en mr. W.J.E. Crommelin (tot 1966). Een jaar later (1951) werd een vleugel van het fraaie landhuis bestemd voor vergaderingen van de gemeenteraad van Zwollerkerspel. In juli 1967 werd er de laatste raadsvergadering gehouden, voordat Zwollerkerspel overging naar de gemeente Zwolle, Het landhuis bleef bewoond door het echtpaar Crommelin. Het werd in 1997 gekocht door A.A. Kiekebelt.
Voor de naam Boschwijk, die het eerst aangetroffen wordt in een aantekening betreffende verkocht hakhout in 1748 (inv.nr. 12), en verdere bijzonderheden zie J.C. van der Muelen, Aanteekeningen betreffende de eigenaars van Boschwijk, in Ned. Leeuw, 1883, bl. 52 vlg. en bl. 58 vlg. en Rh. Feith, Genealogie van de familie Feith. *  Op basis van nieuw onderzoek zijn veel gegevens over de bewonings- en bouwgeschiedenis van Boschwijk te vinden in het in 1994 verschenen boek: "Een aardsch paradijs", de buitenplaatsen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk nabij Zwolle.
1. De collectie

Kenmerken

Datering:
1621 - 1911
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Omvang archiefblok:
0,25 m
Toegang:
Noordhof, mr. J.L., Inventaris van de collectie stukken afkomstig van eigenaren van Huize Boschwijk te Zwollerkerspel, 1621 - 1911, Zwolle (1946).
Bijzonderheden:
Oud: HA005.
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie:
Archiefvormer(s):
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.