Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Nederlandse Hervormde Gemeente te Wanneperveen

0385.1 Nederlandse Hervormde Gemeente te Wanneperveen ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
1. Algemeen
2. Organisatie
3. Archief
4. Predikantenlijst
Inventaris
7. Bijlagen
7.2. Bijlage II Nadere beschrijving van inv. nr 401
0385.1 Nederlandse Hervormde Gemeente te Wanneperveen
Inventaris
7. Bijlagen
7.2.
Bijlage II Nadere beschrijving van inv. nr 401
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
a. Aantekenboekjes van betaalde verponding, 1788-1809. 1 omslag.
b. Akte, waarbij de erven van Harm Claes van den Berg en Gesina van den Berg een stuk turfland in Hoyers-Erve te Dinxterveen verkopen aan de erven van Menso Haakman, Teunis Harms Smit en Albert Jans Geele c.s., 1789. 1 stuk.
N.B.: met opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold van Coevorden en van wijlen de schout Ed. van Kalkensteyn (als zgn, bijzegel).
c. Akte, waarbij Derk Jacobs en diens vrouw Marrigje van den Berg twee stukken turfland in Arent Jan Teunis Erve te Dinxterveen verkopen aan Albert Jans Goale, Thijs Harms Boxen en Jan Rodermond, 1790. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold van Coevorden en van wijlen de schout Ed. van Kalkensteyn (als zgn. bijzegel).
d. Akte, waarbij Derk Jacobs en diens vrouw Marrigjen van den Berg een stuk land in Albert Jans Erve te Wanneperveen verkopen aan Albert Jans Geele, Thijs Harms Boxen en Jan Rodermond c.s., 1790. 1 stuk.
N.B.: met opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold van Coevorden en van wijlen de schout E. van Kalkensteyn (als zgn. bijzegel).
e. Akte, waarbij Hendrik Gerrits de halfscheid van drie veenputten in Roetjes-Erve te Dinxterveen verkoopt aan Thijs en Teunes Hermes, 1790 1 stuk.
f. Akte, waarbij Berteld Klaas Kenjers een stuk land in Claas Lambertserve te Dinxterveen verkoopt aan Klaas Dikken en Teis Herms, 1791. 1 stuk.
g. Akte, waarbij Jan Bertels van Zetten bouwterrein in Coenders-Erve te Wanneperveen verkoopt aan Ties Hermes, 1791. 1 stuk.
h. Akte, waarbij de diakonie een huis met grond in Roelof-Stevenserve, middelkluft te Wanneperveen verkoopt aan Teunis Harmens Boxsem, 1791. 1 stuk.
i. Akte, waarbij Jan Tijmens en diens vrouw een stuk land in Raams-erve (ten zuiden van de Veeneweg), middelkluft, Wanneperveen verkopen aan Hendrik Jans Gele en diens vrouw en aan Tijs Hermens Boxsen c.s., 1791. 1 stuk.
j. Akte, waarbij Michiel van Lingen en diens vrouw Grietien Egberts Clepper een stuk turfland in Jan-Meertenserve te Dinxterveen verkopen aan Albert Jans Geele, Jan Jans Rodermond en Teunis Harms Boxen, 1792. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold en van wijlen de schout E. van Kalkensteyn (als zgn. bijzegel).
k. Akte, waarbij Jan van Zetten en diens vrouw Trijntjen Heijnen een stuk land in Coenderserve te Wanneperveen verkopen aan Thijs Herms, 1792. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold van Coevorden en van wijlen de schout Ed. van Kalkensteyn (als zgn. bijzegel).
l. Akte, waarbij Thijs Herms een huis met grond in Roelof-Stevens-Erve ten zuiden van de Veeneweg te Wanneperveen verkoopt aan Derk de Vries en diens vrouw, 1792. 1 stuk.
m. Akte, waarbij Gerrit Jans Hartong, diens vrouw Jentjen Peters Hollander en Jantje Jacobs (weduwe Peter Geerts Hollander) een stuk land in Poortmans- en Jan-Panderserve te Dinxterveen verkopen aan Albert Jans Geele en Thijs Harms Boxen, 1793. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout Johannes Josephus Wigbold van Coeverden en van wijlen de schout Edm. van Kalkensteyn (als zgn. bijzegel).
n. Akte van akkoord tussen de mannen van de weduwen van Hendrik Jants Geele en van Thijs Harms Boxsem, Teunis Harms Boxsem en Hessel Harms Boxsem over de verdeling van de opbrengst van enige partijen turf, 1794. 1 stuk.
o. Akte, waarbij Hendrik Gerrits en diens vrouw Trijntje Roelofs de halfscheid van drie veenputten in Roeltjes-Erve te Dinxterveen verkopen aan Thijs Hermans, 1797. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout P. Hartkamp en van Johannes Apperloo (zgn. bijzegel).
p. Akte, waarbij Jan Roelfs Hoorn, Coert Roelofs Hoorn en diens vrouw een stuk veen- en turfland te Dinxterveen ten zuiden van de Veeneweg verkopen aan Albert Jans Geele en Thijs Harms Smit, 1793. 1 stuk.
N.B.: met de opgedrukte zegels van de schout van Wanneperveen, A. van Baak Jr en van de vroegere schout E. van Kalkensteyn.
q. Akte, waarbij Thijs Harms Boxem c.s. en Albert Jans Geele van Grietje Harms Doosjen een stuk veen- en turfland ten noorden van de Zoomerdijk in Arend-Ottenerve te Wanneperveen kopen, 1800. 1 katern.
r. Akte, waarbij Thijs Harms Boxen c.s. en Geert Peeters Hollander van Grietje Harms Doosjen en Jentje Harms Doosjen een stuk hooiland in Harm Jan Arents-Erve te Wanneperveen kopen, bezwaard met f 1.4.- jaarrente ten behoeve van de predikant, 1800. 1 katern.
s. Akte, waarbij Hessel Teunissen en diens vrouw Rijns ?? Harms Boxen aan Thijs Harms Boxen volmacht gaven namens hen de eed af te leggen voor een commissie van toezicht te Zwartsluis, 1803, 1804. 3 stukken.
t. Akte van machtiging voor Thijs Harms Boxen om voor Hessel Teunis en Rijnsje Boxem te Zwartsluis een termijn belasting te betalen, 1803. 1 stuk.
u. Akte, waarbij Hessel Teunis en Rijnsje Harms Boxen Thijs Harms Boxen machtigen tot het betalen ener door hen verschuldigde belasting (?), 1803, 1 stuk.
v. Akte van taxatie ten behoeve van Thijs Boxem van de te verlangen pacht voor landerijen in Wanneperveen en Dinxterveen, 1806. 1 stuk.
w. Akte, waarbij de erven van Annigje Menso Haakman (weduwe Klaas Roelofs Hoorn) een stuk turfland in Kussenerve ten noorden van de Dwarssloot te Dinxterveen aan Albert Jans Rodermond, Thijs Harms, Theunis Harms en Hessel Harms Boxem verkopen; authentiek afschrift. 1809. 1 katern.
x. Akte, waarbij Femmigje Lamberts (weduwe Joost Jans van Urk) en Roelof je Coerts Pol (weduwe Lambert Joosten van Urk en van Harm Jacob Doosjen) aan Thijs Harms Boxem e.a. enig turfland ten noorden van de Dwarssloot en ten zuiden van de Veeneweg te Dinxterveen verkopen, 1809. 1 stuk.
N.B.: met het opgedrukte zegel van de schout van Dinxterveen, A. van Baak, en van diens voorganger E. van Kalkensteyn.

Kenmerken

Datering:
1615 - 1957
Voorwaarden voor raadpleging:
Voor inzage van stukken jonger dan 100 jaar is schriftelijke toestemming vereist van de N.H. Gemeente Wanneperveen
Omvang archiefblok:
6,20 m
Toegang:
Booma, J.G.J. van, Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Wanneperveen, 1615 - 1957 (1972).
Openbaarheid:
Voor inzage van stukken jonger dan 100 jaar is schriftelijke toestemming vereist van de N.H. Gemeente Wanneperveen.