Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: -

- ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
1117 - i
-
Erfgoedstuk
1761 UT Nieuws
1117 -
1117
UT Nieuws, 27 (01-02-1990)
Erfgoedstuk
Jaargang:
27
Aflevering:
4
Jaar:
01-02-1990
Beschrijving:
Editie 4
Ga naar dit stuk:
Volgnummer:
12 van 12A
Theater
Op maandag 5 februari wordt in Broodje Cultuur de solovoorstelling ‘Jagen op Zondagmorgen’ ge- speeld. Een produktie van De Groot- ste Luxe na ‘De Kleurenteevee’.
De voorstelling is gebaseerd op het laatste boek van Louis Paul Boon ‘Eros en de Eenzame Man’. Het schetst het leven van een seksueel zwaar gefrustreerde man die als ‘potloodventer’ naar de zelfkant van de maatschappij wordt gedreven en daarbij al zijn idealen verliest. Harts- tocht en onhandigheid doen hem angstig op de vlucht slaan. Regisseur Ricardo Anemaet en ac- teur Herman Brand hebben dit ver- haal verwerkt tot een indrukwekken- de monoloog.
Aanvang: 12.35 uur in het Amphithe- ater in De Vrijhof. Entree: f 1,- voor campuskaarthouders, f 4,- voor an- deren.
Symposion
Door de internationalisering van de samenleving neemt de belangstel- ling voor automatisch vertalen toe. Over de problemen bij het vertalen met behulp van de computer gaat het symposion dat Studium Genera- le op 3 en 10 februari houdt.
Het symposion omvat drie lezingen, waarin telkens een vertaalproject centraal staat. Tijdens de eerste le- zing zal prof.ir. S.P.J. Landsbergen, hoogleraar in de taal- en spraakauto- matisering aan de RUU, het Rosetta- project aan de orde stellen. Me- vrouw drs. TH.A. Tamis, zal tijdens de tweede lezing ingaan op het pro- ject van het Utrechtse Bureau voor Systeemontwikkeling (BSO), het DLT-systeem, waarin Engelse zinnen naar het Frans worden vertaald. Me- vrouw Tamis is werkzaam bij BSO en betrokken bij het DLT-project. De derde lezing is gewijd aan het Euro- tra-project. Deze wordt gehouden
Ô

door drs. A.L. des Tombe, projectlei- der van de Nederlandse Eurotra- groep. De opzet van dit systeem is afgeleid van een concreet systeem, het MiMo2-systeem. Indien de tech- niek het toelaat zal dit systeem gede- monstreerd worden door drs. G. van Noord, lid van de Nederlandse Euro- tra-groep.
Vrijdagavond 9 februari van 19.30 tot 21.45 uur; zaterdag 10 februari van 10.00 tot 13.00 uur in De Boerderij. Aanmelden voor 6 februari bij Studi- um Generale, ’s middags, tel: 053- 893321. Kosten: f. 5,- voor niet-stu- denten en f. 2,50 voor studenten.
Lezing
Dinsdag 6 februari vindt de eerste le- zing in de Studium Generale-cyclus ‘Modernisme versus Postmodernis- me’ plaats. Modernisme beweegt zich in het voetspoor van de Verlich- ting. Moderniseren is haar slogan: meer democratie en emancipatie in het domein van de politiek; versterk- te rationalisatie op het terrein van de produktie; toenemend comfort in de sfeer van de consumptie. Postmodernisme zet vraagtekens bij het steeds meer, steeds sneller, steeds beter. Het weigert de kosten van vernieuwing te verwaarlozen te- gen de baten. Het weigert de moder- ne wetenschappelijke invalshoek en het onbeperkte vertrouwen in de westerse democratie met huid en haar te slikken.
De eerste lezing draagt de titel ’Is po- litiek maakbaar?’. Prof.dr. W.L. van Reijen, hoogleraar sociale filosofie te Utrecht, confronteert daarin twee denkers met elkaar; de een modern - Habermans, de ander postmodern - Lyotard.
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: De Vrij- hof.
Vestingbar
Waar de orkaan slechts een storm in een glas bier was.Existo
Het existentialistisch denken heeft toegeslagen op de UT. Blijkbaar geïnspireerd door de lezing van dokter Han Stieke- ma in de milieureeks van Alem- bic stortte ’een beginnend stu- dent (19 jaar) die zijn prille leven wil leven’ zijn hart uit bij de redactie.
Drie A-viertjes had hij nodig om te vertellen dat mensen hun behoeften willen bevredigen en een eigen identiteit wensen te
hebben. ’ Een beuk is een beuk, een den is een den, en ik ben zoals ik ben.’ Maar even valt hij uit die belérende toon en maakt zich boos over zijn milieuver- vuilende soortgenoten:
”De mens gebruikt de aarde. Dat is goed. Maar we vliegen uit het evenwicht. De mens pro- duceert nu voor zijn behoeften, die ervoor zorgen dat de mens morgen niet meer kan leven. Onze korte- en half-lange-ter- mijnbehoeften worden bevre- digd. We zijn gelukkig. Maar
Do. 1: Kleintjesdisco. Ruditje gaat weer op het paadje, Gertjejantje mist zijn Lindje, Marjootje heeft geen broodje van kootje en Johntje aleen miniplaatjes.
Vr.: 2 De band 'EASTCOAST' draagt zorg voor enige melodieuze hard- rock. Aya en Jet worden niet in rock verwacht, met Solex weet je dat nooit, Martine heeft weer krocketten, Edward antimelodieust wat tussen- door en Jaime stelt iedereen op in rocken van twee.
Za. 3: Waar Danny, Ané en Plunk het vanavond over gaan hebben is nog niet geheel bekend. Er doen geruch- ten de ronde dat elke vijftigste klant 2 (twéé) gratis bier krijgt aangeboden. Het is niet toegestaan vijftig keer de bar in en uit te lopen.
Zo. 4: Over Giel mag een ieder deze week zelf wat bedenken, vermits dit bedenksel bij hem aan de bar wordt ingeleverd.
Ma. 5: Marco zit voor de verandering eens niet voor, maar achter de bar. Het veschil hiertussen loopt in de procenten.
Herman Brand in 'Jagen op Zondag- morgen’
hebben we niet als plicht, als enige plicht, ervoor te zorgen dat een mens een mens in wor- ding kan zijn?”
Uit zijn veelvuldige overtredin- een van de grammatica- en spelregels blijkt, dat in ieder geval het taalgebruik van deze student nog in wording is.
Oerlid
Het rommelt aan het studenten- front. De Campuswacht is in verhoogde staat van paraatheid gebracht, want er staan een paar studieverenigingen bol van de interne en externe span- ningen. Op afroep is er een bataljon ongewapende CaWa'’s beschikbaar om de strijdende
Di. 6: Film. 'ROAD HOUSE'. Mariska is vast geen liefje van de Mafia en Erwin heeft helaas geen uitsmijters. Overigens worden de eventuele on- scherptes, beeldbibbers en random rolvolgordes gaarne verzorgd door Caroline en Marinke.
Wo. 7: Rudi verwacht op deze plek weer aandacht voor zijn persoon, maar dan moet hij toch eerst weer een rondje geven.
Do. 8: Slapstickdisco, met Idso als de dikke, Geerlof als de dunne, Marjo als Ané en Woef als discopoes Annie met de Oortjes.
Cineclub
Vanavond (donderdag) vertoont de Cineclub Filmkring 'Het Proces'(The Trial). Het Proces is het verhaal van Joseph K., een schrijver die, ondanks het feit dat hij onschuldig is, gearres- teerd wordt. In zijn eentje vecht hij tegen een beklemmend systeem, waar hij totaal geen invloed op heeft. Het boek werd in 1962 door Orson Welles verfilmd.
‘Do the right thing’ is de titel van de film die volgende week (8 februari) wordt gedraaid. De film speelt zich af
partijen te scheiden.
Zoals bekend vecht Cnödde sinds enkele weken in de regio- nale pers tegen zijn boerenkole- nimago, maar ook bij de Twentse Algemene Studenten- vereniging TASTE is het niet meer allemaal koek en ei. Een harde kern uit de verenigings- gelederen heeft zich namelijk groen geërgerd aan het recente bestuursbesluit om een inaugu- ratieprocedure in te stellen, nota bene met terugwerkende kracht.
Op inauguraties hebben TAS- TE-leden over het algemeen niets tegen, maar er zijn nogal wat oud-bestuursleden, mede- oprichters en gewone leden van

Teletekst inspireert beleggingsclub

:-_ * ‘ . d MUG IK NIKSTHIEN EVEKN PAxSERKU 7
e LAST
» ERLMG:
iin Brooklyn (New York) rond de piz- zatent van Sal. Mookie is de bezor- ger, die van Sals zoon regelmatig ra- cistische opmerkingen naar zijn hoofd krijgt. De problemen beginnen pas echt als Buggin Out naast Ita- liaanse helden ook zwarte beroemd- heden aan de wand van de pizzatent wil zien. Zijn gedrag leidt tot een dra- matische rel. Het is regisseur Spike Lee prima gelukt om het absurde van racisme aan de kaak te stellen.
Beide films beginnen om 20.30 uur in de Vrijhof. De entree bedraagt f. 4,- voor leden en f. 6,- voor niet-leden.
NEST
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1353

Kenmerken

Titel:
Scans bij toegang 1761