Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Huis De Eeze bij Steenwijk

0218 Huis De Eeze bij Steenwijk ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Verwerving en belening van de heerlijkheid
De heerlijkheid de Eze omvatte een klein grondgebied ten Noorden van de gemeente Steenwijkerwold, aan de noordzijde begrensd door de provincies Drenthe en Friesland. De oudst bekende belening van de Eze is die van 1401, wanneer de bisschop Herman (III) van Kuinre de jonge beleent met een reeks goederen in het drostambt Vollenhove, waaronder de Eze met alle toebehoren. *  De heerlijkheid de Eze wordt een achterleen wanneer genoemde Herman van Kuinre op zijn beurt zijn broer Hendrik ermee beleent. *  Leden van het geslacht van Kuinre blijven leenheer van de heerlijkheid, totdat Aleyd Freyse van Kuinre (die behalve van de goederen van Bollenhove, waaronder de Eze, ook erfgename was van het huis te Wilp, via haar overgrootmoeder Oda van Wilp), trouwt met Johan van Renesse van Wulven. *  De enige zoon uit dit huwelijk, Johan van Renesse, wordt in 1527 heer van Wilp en wulven en daarmee leenheer van de Eze. In 1488 was de heerlijkheid door de achter leenvrouw Henrica van Kuinre verkocht aan Gerrit van Isselmuden.
Waarschijnlijk is het deze zelfde Gerrit die in 1477 betrokken was bij een geschil over de grensscheiding tekens tussen de Eze en de marke Oostenwolde. *  Door het huwelijk van Anna van Isselmuden met Ludolf van der Veen raakt het geslacht van Isselmuden de Eze kwijt, waarna via een reeks van snel elkaar door vererving en aankoop afwisselende eigenaren de heerlijkheid in 1635 in het bezit komt van Johan van Raesfelt. Deze vermaakt bij testament aan zijn 4e zoon Hendrik de Eze en een aantal door hem aangekochte goederen nl. landerijen te IJsselham, te Eesveen en in Drenthe. Hendrik Breidt zijn goederenbezit verder uit door de aankoop van de Grote Baars. *  Deze en andere goederen waarvan de verwerving slechts gedeeltelijk bekend is ressorteerden onder de heerlijkheid. Agnes Sofia, de dochter van Hendrik van Raesfelt, brengt door haar huwelijk met Johan Zweder van Rechteren de Eze met de bijbehorende goederen aan het geslacht van Rechteren. In die familie blijft het totdat de erfgenamen van wijlen Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren de Eze in 1878 verkopen aan de familie Brants. Momenteel is het goed in het bezit van de familie van Karnebeek.
1. Het archief

Kenmerken

Datering:
(1340) 1643 - 1874
Omvang archiefblok:
1,75 m 5 foto's
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Kerssies, A.C., Inventaris van het archief van het huis De Eze, (1340) 1643 - 1874, Zwolle (1977).
Categorie: