Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Haersolte, familie Van, en families Nilant, Worbert van Wass...

0236 Haersolte, familie Van, en families Nilant, Worbert van Wassenaer Starrenburg e.a. ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In de nazomer van 1954 heeft de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis de onder haar berustende archivalia aan het Rijksarchief in Overijssel in bruikleen afgestaan. Die verzameling omvatte vooreerst de bescheiden, die in de aanvang van deze eeuw beschreven zijn door mr. A. baron van Dedem *  . In de tweede plaats was er een aanzienlijke collectie handschriften, die door verschillende verzamelaars is bijeengebracht. Deze collectie staat op zich zelf; zij dankt haar ontstaan voor een goed deel aan de werkzaamheid van mr. J. van Doorninck en mr. J.I. van Doorninck, en zal als een afzonderlijk geheel bewerkt en beschreven worden.
In de derde plaats waren er tal van charters en losse stukken, die in hoofdzaak tot enkele familie-archieven waren terug te brengen. Op 23 augustus 1913 is n.l. te Bathmen overleden Willem Lodewijk Worbert graaf van Wassenaar Starrenburg. De door hem nagelaten archivalia zijn in 1914 door de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis aangekocht *  .
Deze archivalia betroffen voor een zeer klein gedeelte het geslacht Van Wassenaar (invo no. 1-3), maar voor verreweg het grootste gedeelte de familie Van Haersolte (inv. no. 4 vlg.). De moeder van de overledene Maria Catharina Frederika gravin van Rechteren Limpurg (3 februari 1825-26 januari 1906) was een dochter van mr. Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg, heer van Almelo, Vriezenveen enz. (13 october 1793-31 maart 1851) en Jvr. Elisabeth Wilhelmina von Massow; zij was een kleindochter van Jhr. Frederik Lodewijk Christiaan van Rechteren Limpurg, heer van Almelo, Vriezenveen enz. (29 februari 1748-september 1814) en Elisabeth Reinira Johanna barones van Heeckeren, Vrouwe van Oolde (29 april 1774-4 april 1834).
Elisabeth Reinira Johanna barones van Heeckeren was een dochter van Jhr. Frederik Jan Willem Robbert van Heeckeren tot Overlaer en Sophia Geertruida Florentina des H.R. Rijksgravin van Rechteren, Vrouw van de Oldenhof, Bijssel en Wolfshagen; laatstgenoemde was weer een dochter van Jan Lodewijk graaf van Rechteren tot het Laer en Johanna van Haersolte tot Oldenhove, dochter van Wolter Jan van Haersolte tot Bijssel, Oldenhove en Wolfshagen, en Geertruid van Haersolte tot Eisen. Dit familie-archief bestaat voor het overgrote deel uit stukken betreffende het geslacht Van Haersolte, die Johanna van Haersolte in der familie Van Rechteren gebracht heeft, en enige weinige stukken betreffende de geslachten Van Rechteren en Van Heeckeren.
De moeilijkheid, waarvoor de bewerker zich gesteld zag, was dat de Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis met deze aanwinst niet zeer accuraat is omgegaan. Niet, dat er stukken zouden zijn weggeraakt; maar wel daarentegen dat er zoveel stukken van onbekende herkomst aan zijn toegevoegd, dat deze collectie in haar geheel toch een enigszins rommelige indruk maakt.
Daar is in de eerste plaats het archief-Nilant met de stukken, die uit andere Zwolse families in het bezit van leden van dit geslacht terecht zijn gekomen. Er is niets, dat wijst op enige samenhang met het archief-Van Haersolte, maar er bestaat ook geen enkele aanwijzing hoe deze stukken dan wel in het bezit der Vereeniging Overijsselsch Regt en Geschiedenis zijn gekomen.
Veel erger was, dat er enige tientallen charters en stukken waren, die geen enkel houvast boden. Slechts was bekend, dat mr.R.E.Hattink en andere bestuursleden collecties hadden gevormd en in het archief der vereniging hadden gedeponeerd. Niemand wist evenwel, hoeveel collecties dat waren, welke stukken ze bevatten, wat de uiteindelijke herkomst van die stukken was en wanneer ze in het bezit der vereniging gekomen waren. Deze omstandigheden in aanmerking genomen, meende de bewerker dat hij zich zonder bezwaar ontslagen kon achten van de verplichting om met het herkomstbeginsel rekening te houden; de derde afdeling van deze inventaris is daarom volgens de drie kwartieren naar chronologische orde ingericht.
Zwolle juli 1957
G.J. Ter Kuile.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1330 - 1809
Toegang:
Kuile, G.J. ter, Archief Van Haersolte en andere familie-archieven, afkomstig van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Met regestenlijst, 1330 - 1809 (1957).
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Bijzonderheden:
Stukken afkomstig van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG).