Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Enck, collectie Van, charters

0315.1 Enck, collectie Van, charters ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1880 ontving het Rijksarchief in Overijssel een collectie van 42 charters en 5 stukken ten geschenke de heer A.G. Braskamp, wethouder van Olst. De stukken hadden merendeels betrekking op goederen in het schoutambt Olst, welke hadden behoord aan de familie Van Enck, en die naar de familie Braskamp waren vererfd. De verzameling werd niet beschreven en de charters doken onder in de collectie ,,Varia", waarin zij, mede op aanwijzing van de heer E.H.B. Braskamp, naderhand werden herontdekt. Mr. C.P.L. Rutgers vervaardigde te eniger tijd een regestenlijst van de verzameling, welke 40 regesten omvatte. Naderhand vervaardigde Mr. A. Haga een inventarisje, dat in 1974 onvolledig werd getypt en gecopieërd, en waarvan de beschrijvingen naast Rutgers' regesten grotendeels duplicaten waren. In zijn inleiding verschafte Haga geen opheldering over de verblijfplaats van de 2 charters welke Rutgers niet meer had aangetroffen, en evenmin over de 5 niet-charters. Van het museum De Waag ontving het Rijksarchief in 1947 een hoeveelheid bescheiden, waaronder 6 charters en 2 stukken betreffende goederen te Wijhe, welke hadden behoord aan Gerrit van Enck (1757-1837) echtgenoot van Janna Kattewinkel. Het museum had de stukken in 1942 ten geschenke gekregen van de heer W. Kattewinkel Gzn. te Wijhe. Van deze stukken bestond een plaatsingslijst.
De twee aanwinsten stonden bekend als collectie Van Enck. De charters werden in 1983 in speciale berging gebracht. Ter voorbereiding daarop herzag R.M. de Raat de regestenlijst van Rutgers en voegde daaraan de regesten van de charters van de aanwinst 1947 toe. Deze regestenlijst treft men in het navolgende aan. Van charters ontvangen van het museum De Waag is de herkomst aangegeven, de overige zijn derhalve aangeworven in 1880. De regestenlijst wordt gevolgd door de beschrijvingen van de twee niet-charters van de aanwinst 1947. H.H.J. / R.M.d.R. 21.7.83.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1652 - 1794
Omvang archiefblok:
47 charters 72 foto's
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Raat, R.M. de, Collectie Van Enck. Regesten van charters, 1652 - 1794, Zwolle (1983).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.