Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.), afdeling Losser, 1...

0480 Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.), afdeling Losser, 1964 - 1970, met voorgangers, 1895 - 1964 ( Historisch Centrum Overijssel (HCO) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph te Losser werd op 8 september 1875 opgericht. In 1895 verkreeg de vereniging aartsbisschoppelijke goedkeuring voor hun statuten en in 1896 koninklijke goedkeuring. Ten behoeve van het beheer en de exploitatie van het verenigingsgebouw werd in 1947 een aparte Vereniging tot Instandhouding van een Verenigingsgebouw voor R.K. Werklieden te Losser opgericht, het bestuur van de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph was tevens het bestuur van deze vereniging. In de jaren 50 van de 20e eeuw werd de naam van de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph omgezet in katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.), afdeling Losser en in 1964 werd het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.), afdeling Losser. Na van 1976-1980 intensief samengewerkt te hebben met de Nederlands Verbond voor Vakverenigingen (N.V.V.) ging het N.K.V. in 1981 op in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (F.N.V.), waaronder de ambtenarenbond A.B.V.A.-K.A.B.O. ook viel.
Het in deze inventaris beschreven stukken zijn in 1988 deels door de ABVA-KABO, afdeling Losser en anderdeels door het gemeentebestuur van Losser overgedragen, waarbij door de eerstgenoemde bepaald werd dat stukken jonger dan 25 jaar niet openbaar zijn dan na schriftelijke toestemming van de bewaargever. Gezien het jongste stuk uit 1970 dateert, zijn de archivalia sinds 1996 dan ook geheel openbaar.
De archivalia waren bij de overbrenging reeds voorzien van plaatsingslijsten, doch werden naderhand samengevoegd to één summiere plaatsingslijst waarbij geen specificaties bij verzamelbeschrijvingen en van een aantal nummers géén beschrijvingen vervaardigd werden! Ook zijn de beschrijvingen van enkele inventarisnummers zodanig van aard dat deze geen goede weergave waren van de inhoud ervan.
In het kader van plaatsing van inventarissen en andere toegangen op www.archieven.nl en www.historischcentrumoverijssel.nl zijn de archivalia dan ook door ondergetekende nader geordend en beschreven.
De inventaris is onderverdeeld in drie groepen archivalia, te weten:

I Archief van de Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.) afdeling Losser, 1964-1970,
met voorgangers de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph te Losser, later Katholieke
Arbeiders Beweging (K.A.B.), afdeling Losser en Katholieke Bond voor Overheidspersoneel (K.A.B.O.), 1895-1964
IIArchief van de Vereniging tot instandhouding van een verenigingsgebouw voor de R.K. Werklieden te Losser, naderhand het N.K.V. Gebouw Losser, 1947-1968
IIIArchivalia Katholieke Volkspartij (K.V.P.), afdeling Losser, 1955-1956.
Bij de herinventarisatie is gebleken dat de archieven hier en daar niet volledig overgeleverd zijn. Zo ontbreken bijvoorbeeld de notulen en correspondentie vanaf de oprichting in 1875 tot en met 1950.
Doordat er bij de archiefvorming geen duidelijke cesuren waren gelegd, zijn de onder I genoemde archieven dan ook bij elkaar gebracht en beschreven. De omvang is 0,625m.
De onder II genoemde vereniging had als doel het beheer en exploitatie van het verenigingsgebouw en het bestuur ervan werd gevormd door de besturen van de onder I genoemde verenigingen. Doordat de secretaris van het Katholiek Arbeiders Beweging, afdeling Losser, H.J. Padberg, tevens 2e secretaris was van de plaatselijke afdeling van de Katholieke Volkspartij, is de aanwezigheid van de onder III genoemde archivalia in de onderhavige inventaris te verklaren. Hieruit is gebleken dat de invloed van het Losserse afdelingsbestuur van de K.A.B. bij de plaatselijke K.V.P. afdeling groot te noemen was. Over de kwestie rondom de royering van een K.V.P.-lid werd namelijk ook bij de K.A.B. vergaderd.
Zie meer over de archieven van vakverenigingen in de gemeente Losser en omgeving ook de archieven als vermeld onder de toegangsnummers 0482, 0483 en 0485.

Zwolle, 1 maart 2017
J.H. Wigger
Kenmerken
Datering:
1895 - 1970
Omvang archiefblok:
0,60 m
Toegang:
J.H. Wigger, Inventaris van het Archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond (N.K.V.), afdeling Losser, 1964-1970, met voorgangers de R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph te Losser, later Katholieke Arbeiders Beweging (K.A.B.), afdeling Losser, en Katholieke Bond voor Overheidspersoneel (K.A.B.O.), 1895-1964, met de gedeponeerde archivalia van de Vereniging tot Instandhouding van een verenigings-gebouw der R.K. Werklieden te Losser, naderhand het N.K.V. Gebouw Losser, 1947-1968, en de Katholieke Volkspartij (K.V.P.), afdeling Losser, 1955-1956, 1895 - 1970, Zwolle (2017).
Bijzonderheden:
Bevat tevens archief van Vereenigingsgebouw voor R.K. Werklieden te Losser.
Openbaarheid:
Openbaar.
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS