Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Gemeente Zwolle, Gemeentelijk Sophia Ziekenhuis

0759 Gemeente Zwolle, Gemeentelijk Sophia Ziekenhuis ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
In 1878 werd in de gemeente Zwolle en elders een bedrag van fl. 2665,60 ingezameld voor een ziekenhuis, gewijd aan de nagedachtenis van wijlen koningin Sophia. Door het toenmalige comité werd het bedrag belegd bij de Spaarbank van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In 1884 bedroeg het belegde kapitaal een som van 3220 gulden.
Dit bedrag werd door het comité aan de gemeente aangeboden, om daarmee een gedeelte van de kosten van het nieuwe ziekenhuis te bestrijden, onder voorwaarde dat in de gevel van het gebouw het opschrift "Sophia-ziekenhuis" zou worden aangebracht. Het voorstel werd in de raadsvergadering van 4 februari 1884 in stemming gebracht en aanvaard. Het gebouw met zijn bijgebouwen kwam geheel gereed, werd voorzien van meubels en andere benodigdheden en kon 1 october 1884 in gebruik genomen worden.
Bij besluit van 30 november 1931 no. 871 werd het Sophia-ziekenhuis als tak van dienst aangewezen. Een besluit dat in 1956 werd ingetrokken. Gedurende 72 jaar zou het Sophia-ziekenhuis door de gemeente worden beheerd. Hieraan kwam een einde toen het ziekenhuis in 1956 door de Stichting Sophia-ziekenhuis werd overgenomen.
Het archief van het gemeentelijk ziekenhuis over de periode 1884-1955 moet als verloren worden beschouwd. De door de voormalige gemeentelijke archiefinspecteurs verrichte onderzoeken hebben geen resultaat opgeleverd. Er is slechts een geringe hoeveelheid achterhaald, dat in 1984 naar de gemeentelijke archiefdienst is overgebracht. Voor een overzicht van de geschiedenis van het gemeentelijk ziekenhuis kan ook gebruik worden gemaakt van de dossiers in het secretarie-archief van de gemeente Zwolle (AAZ03, dienst XVIII).

In november 2017 verkreeg het HCO als een schenking een zevental archiefbescheiden van de heer B. de Groot te Zwolle. De betreffende bescheiden, die lopen over de jaren 1894-1918, zijn onder de inventarisnummers 6-12 in het archief opgenomen. Het archief is openbaar.
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1884 - 1918
Omvang archiefblok:
0,12 m
Voorwaarden voor raadpleging:
Het archief is openbaar.
Toegang:
Seekles, J.J., Plaatsingslijst van het archief van het Gemeentelijk Sophiaziekenhuis te Zwolle, 1884 - 1918, Zwolle (1986 (2018)).
Openbaarheid:
Het archief is openbaar.
Categorie: