Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel

Beeldbank Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Filters: KaartxAlmelox
beacon
48 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
Erfgoedstuk
Details...
19231-W21.3 Peilingen op de Almelosche Aa, Hollander Graven en LooLee, in julij 1847 Langs de Almelosche Aa: mond der Almelosche Aa bij Exo, zijaanzichten van de stuw bij Beverdam, Poelinkbrug, stuw van Schutteman, Rohofsbrug, puntdeuren in Almelo, hulpsluis van de molen, brug bij molen te Almelo. Langs de Loolee o.a. zijaanzichten van de Hagenvondersbrug, Krommendijksbrug. Langs de Hollander Graven: peilingen bij een vonder en de Meulenbeltsbrug., (1847) 1870
Titel:
Peilingen op de Almelosche Aa, Hollander Graven en LooLee, in julij 1847
Beschrijving:
Langs de Almelosche Aa: mond der Almelosche Aa bij Exo, zijaanzichten van de stuw bij Beverdam, Poelinkbrug, stuw van Schutteman, Rohofsbrug, puntdeuren in Almelo, hulpsluis van de molen, brug bij molen te Almelo. Langs de Loolee o.a. zijaanzichten van de Hagenvondersbrug, Krommendijksbrug. Langs de Hollander Graven: peilingen bij een vonder en de Meulenbeltsbrug.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
(1847) 1870
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Zenderen, [geen straatnaam]
Schaal:
1:100 (ellen)
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19231-W21.2 Profillen langs de Weezebeek Lengtedoorsnede van de Loolee (nu respectievelijk Loolee, Bornse Beek en Azelerbeek) vanaf de Hagen bij Almelo tot Denneboomsbrug bij Zenderen (hiervan tezien een zijaanzicht). Vermeld worden: bruggen in de straatweg van Almelo naar Borne over de Loolee, eerste doorlaatbrug, Schrevenbrug en Bavelinkbrug (hiervan zijaanzichten). Lengtedoorsnede van de Hollandergraven vanaf de Meulenbeltsbru tot de bovenmond en van de Loolee (nu Lateraalkanaal tussen de Hollandergraven en de Hagen; bruggen over de Loolee: een vonder, Krommedijksbrug, Hagenvondersbrug. Lengtedoorsnede van de Weezebeek langs de Bavelinksbrug tot de bovenmond bij de Loolee. Zijaanzichten van de ontworpen stuwen bij Bavinkel en in de bovenmond van de Hollander Graven., (1847) 1870
Titel:
Profillen langs de Weezebeek
Beschrijving:
Lengtedoorsnede van de Loolee (nu respectievelijk Loolee, Bornse Beek en Azelerbeek) vanaf de Hagen bij Almelo tot Denneboomsbrug bij Zenderen (hiervan tezien een zijaanzicht). Vermeld worden: bruggen in de straatweg van Almelo naar Borne over de Loolee, eerste doorlaatbrug, Schrevenbrug en Bavelinkbrug (hiervan zijaanzichten). Lengtedoorsnede van de Hollandergraven vanaf de Meulenbeltsbru tot de bovenmond en van de Loolee (nu Lateraalkanaal tussen de Hollandergraven en de Hagen; bruggen over de Loolee: een vonder, Krommedijksbrug, Hagenvondersbrug. Lengtedoorsnede van de Weezebeek langs de Bavelinksbrug tot de bovenmond bij de Loolee. Zijaanzichten van de ontworpen stuwen bij Bavinkel en in de bovenmond van de Hollander Graven.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
(1847) 1870
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Zenderen, [geen straatnaam]
Schaal:
1:100, 1:200, 1:20000 (ellen)
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19231-W21.1 [Geen titel] Lengte en dwarsdoorsneden van bruggen over de Almelosche Aa (tegenwoordig Eksosche Aa), de Nieuwe Graven en de Weezebeek. Genoemd worden: grote brug bij Wierden, kleine brug bij Wierden. Almelosche Aa: monding in de Regge bij Exoo, Barvelo, monding van de Hollander Graven, stuw bij Beverdam, monding van de Weezebeek, stuw bij Schuttelman, Rolofsbrug, Poelinkbrug, puntdeuren. De Hagen: molen, hulpsluis, ophaalbrug in Almelo. Weezebeek: Weezebeekerbrug Rietbrug, Driemansbrug, zijaanzicht van de grote brug bij Wierden, en van de kleine brug waaronder de nieuw ontworpen Hollander Graven zou worden geleid., (1847) 1870
Titel:
[Geen titel]
Beschrijving:
Lengte en dwarsdoorsneden van bruggen over de Almelosche Aa (tegenwoordig Eksosche Aa), de Nieuwe Graven en de Weezebeek. Genoemd worden: grote brug bij Wierden, kleine brug bij Wierden. Almelosche Aa: monding in de Regge bij Exoo, Barvelo, monding van de Hollander Graven, stuw bij Beverdam, monding van de Weezebeek, stuw bij Schuttelman, Rolofsbrug, Poelinkbrug, puntdeuren. De Hagen: molen, hulpsluis, ophaalbrug in Almelo. Weezebeek: Weezebeekerbrug Rietbrug, Driemansbrug, zijaanzicht van de grote brug bij Wierden, en van de kleine brug waaronder de nieuw ontworpen Hollander Graven zou worden geleid.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
(1847) 1870
Adres:
-
Almelo, [geen straatnaam]
Schaal:
1:100, 1:200, 1:20000 (ellen)
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19231-W6 Lengte- en dwarsprofillen van de Weezebeek van de Bavinkel tot de Kikvorschbrug, met eene coupure door het Windmolenbroek kaar de Nieuwe graven bij de Biggen, en langs deze tot de Aa Dwarsdnoorsneden die corresponderen met meetpunten aangegeven in de lengtedoorsnede. Genoemd worden: mond der Nieuwe graven (met potlood doorgehaald), Kade der Nieuwegraven bij de Biggen, Kikvorsbrug, verwijzing naar profiel 1, Weezebeekerbrug, verwijzing naar profiel 2, Rietbrug, spoorwegbrug, profiel 3, mond van een beek, Driemansbrug, profiel 4, mond van een beek, profiel 5 en 6, Planthofsbrug en Bavinkbrug. Ondertekend met: behoort ij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Titel:
Lengte- en dwarsprofillen van de Weezebeek van de Bavinkel tot de Kikvorschbrug, met eene coupure door het Windmolenbroek kaar de Nieuwe graven bij de Biggen, en langs deze tot de Aa
Beschrijving:
Dwarsdnoorsneden die corresponderen met meetpunten aangegeven in de lengtedoorsnede. Genoemd worden: mond der Nieuwe graven (met potlood doorgehaald), Kade der Nieuwegraven bij de Biggen, Kikvorsbrug, verwijzing naar profiel 1, Weezebeekerbrug, verwijzing naar profiel 2, Rietbrug, spoorwegbrug, profiel 3, mond van een beek, Driemansbrug, profiel 4, mond van een beek, profiel 5 en 6, Planthofsbrug en Bavinkbrug. Ondertekend met: behoort ij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes.
Origineel:
Ja
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1870
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Schaal:
1 : 100 en 1 : 10 000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19231-W4 Lengte-doorsnede van het terrein van de Regge bij Achteres, langs Notter en Rectum naar de Aa bij Bavoorde, en verder langs de Nieuwe graven en door het Windmolenbroek naar de Weesebeek Dwarsdoorsnede en hoogteprofiel dat de volgende meentpunten weergeeft: rivier de Regge bijAchteres, een zandweg en een paar wegen, straatweg van Rijssen naar Wierden, weer een paar wegen, rivier de Aa bij Bavoorde, mond van de Nieuwe graven, tegenover R. Beverdam, kade der Nieuwe graven bij de Biggen en brug over de Weezebeek bij de Kikvorsch. In manuscript: behoort bij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Titel:
Lengte-doorsnede van het terrein van de Regge bij Achteres, langs Notter en Rectum naar de Aa bij Bavoorde, en verder langs de Nieuwe graven en door het Windmolenbroek naar de Weesebeek
Beschrijving:
Dwarsdoorsnede en hoogteprofiel dat de volgende meentpunten weergeeft: rivier de Regge bijAchteres, een zandweg en een paar wegen, straatweg van Rijssen naar Wierden, weer een paar wegen, rivier de Aa bij Bavoorde, mond van de Nieuwe graven, tegenover R. Beverdam, kade der Nieuwe graven bij de Biggen en brug over de Weezebeek bij de Kikvorsch. In manuscript: behoort bij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes.
Origineel:
Ja
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1870
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Wierden, [geen straatnaam]
Eigenaar:
Historisch Centrum Overijssel (Zwolle)
Schaal:
1 : 100 en 1 : 10 000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19231-W2 Lengte- en dwarsdoorsneden van de Loolee, van den mond bij Pieter Nardus tot de Stroetmansbrug onder Weerselo Monding van de Loolee in de Hollandergraven bij de Pieternardushoeve, Doorrid, Krommendijksbrug ter hoogte van de huidige N349 naar Mariaparochie, ophaalbrug bij de blekerij van Kamerling, Hagenvonder in de Gravenallee, splitsing van de Loolee, brug bij Marienhoeve ter hoogte van Het Paradijs, monding van de Zenderse Beek (tegenwoordig Bornse Beek), monding van de Oude Beek (tegewoordig Oude Bornse Beek), Demmersbrug (ter hoogte van de huidige Zenderse Weg), draaivonder bij de Molenbeek (Zwartkotterbeek), vonder, doorrid [!] monding van de Spikkersbeek, diverse voordes en een brug, Stroetemansbrug (bij de monding van de Strootmansbeek in de Spikkersbeek bij 't Loo ten westen van Saasveld. Behoort bij het verslag d.d. 9 november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Titel:
Lengte- en dwarsdoorsneden van de Loolee, van den mond bij Pieter Nardus tot de Stroetmansbrug onder Weerselo
Beschrijving:
Monding van de Loolee in de Hollandergraven bij de Pieternardushoeve, Doorrid, Krommendijksbrug ter hoogte van de huidige N349 naar Mariaparochie, ophaalbrug bij de blekerij van Kamerling, Hagenvonder in de Gravenallee, splitsing van de Loolee, brug bij Marienhoeve ter hoogte van Het Paradijs, monding van de Zenderse Beek (tegenwoordig Bornse Beek), monding van de Oude Beek (tegewoordig Oude Bornse Beek), Demmersbrug (ter hoogte van de huidige Zenderse Weg), draaivonder bij de Molenbeek (Zwartkotterbeek), vonder, doorrid [!] monding van de Spikkersbeek, diverse voordes en een brug, Stroetemansbrug (bij de monding van de Strootmansbeek in de Spikkersbeek bij 't Loo ten westen van Saasveld. Behoort bij het verslag d.d. 9 november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1870
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Saasveld, [geen straatnaam]
Schaal:
1:10.000 en 1:100
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19224-2 Ambt Almelo Kaart van de gemeente Ambt Almelo met rondom de gemeenten Wierden, Vriezenveen, Tubbergen, Stad Almelo. Wateren: Beusegraven, Epenburger kolk, Gloepen kolk, Horterkuilen, Steennager Goor, Hollander Graven met Meulenbelts, rivier de Aa met Aabrug, rivier de Loo Lee met Hagevonder en -brug en Krommendijkerbrug, rivier de Grave, rivier de Nieuwe Grave met Beverdamstuw, Rohofsbrug en Poelenbrug, Weesebeek, Sumpel, Nieuwe Weesebeek met Weesebekerbrug, Bergsbrugje. Grenspalen: Holterpaal nr 1, Veldhofpaal nr 2, Wijngaardspaal nr 3, Schuttepaal nr 4, Wegpaal nr 5, Barendspaal nr 6, Sorgpaal nr 7, Brandrietpaal nr 8, Hoonpaal nr 9, Hoftepaal nr 10, Lambartspaal nr 11, geusepaal nr 12, Brektennersteen nr13, Landmanspaal nr 14, Nijreespaal nr 5, Ketelpaal nr16, Vettepaal nr 17, Vredespaal nr 18, Riemdijkspaal nr 19, Hobokenpaal nr 20, Jacobspaal nr 21, Engelspaal 22, Narduspaal nr 23, Beussepaal nr 24. Wegen: van Vriezenveen naar Almelo met Middenbrug, Schapendijk, Krommendijksweg naar Ootmarsum met Mekkelenbergerbrug, Visschendijk, Duisterendijk, weg van Albergen, grote weg van Kampen naar Osnabruck, Straatweg met Schrevenbrug en brug bij de Bavinkel, ontwep spoorweg, Nieuwe Zandweg met Sloetsbrug, weg naar Delden. Veldnamen: Vissche dijk, Noordbroek, Visschedijks landen, Stokkeler en Aalderinkhoek, Wierdense Veenelanden, Nardusslagen, Veenewoester heide, Selfhorsterlanden, Schapendijksheide, Klipperhuizerlanden, West Sluitervelds, Oost Eshoeklanden, Agter Sluitersvelds landen, Agterhoek, Sluiterveldsheide, Het Veld, Het Vlier, Het Broek, Agterland, Knoopshofte, Voorbroek, Ossekappeler Hoek, Reigers Hofte, Nieuwe Land, Bolkshoek, 't Knollenveld, Windmolen Broeker Lagen, Windmolen Broeker Heide, Nijgrees Veld, Weggelerheide, Nijgrees Land, Plaatheide., 1850
Titel:
Ambt Almelo
Beschrijving:
Kaart van de gemeente Ambt Almelo met rondom de gemeenten Wierden, Vriezenveen, Tubbergen, Stad Almelo. Wateren: Beusegraven, Epenburger kolk, Gloepen kolk, Horterkuilen, Steennager Goor, Hollander Graven met Meulenbelts, rivier de Aa met Aabrug, rivier de Loo Lee met Hagevonder en -brug en Krommendijkerbrug, rivier de Grave, rivier de Nieuwe Grave met Beverdamstuw, Rohofsbrug en Poelenbrug, Weesebeek, Sumpel, Nieuwe Weesebeek met Weesebekerbrug, Bergsbrugje. Grenspalen: Holterpaal nr 1, Veldhofpaal nr 2, Wijngaardspaal nr 3, Schuttepaal nr 4, Wegpaal nr 5, Barendspaal nr 6, Sorgpaal nr 7, Brandrietpaal nr 8, Hoonpaal nr 9, Hoftepaal nr 10, Lambartspaal nr 11, geusepaal nr 12, Brektennersteen nr13, Landmanspaal nr 14, Nijreespaal nr 5, Ketelpaal nr16, Vettepaal nr 17, Vredespaal nr 18, Riemdijkspaal nr 19, Hobokenpaal nr 20, Jacobspaal nr 21, Engelspaal 22, Narduspaal nr 23, Beussepaal nr 24. Wegen: van Vriezenveen naar Almelo met Middenbrug, Schapendijk, Krommendijksweg naar Ootmarsum met Mekkelenbergerbrug, Visschendijk, Duisterendijk, weg van Albergen, grote weg van Kampen naar Osnabruck, Straatweg met Schrevenbrug en brug bij de Bavinkel, ontwep spoorweg, Nieuwe Zandweg met Sloetsbrug, weg naar Delden. Veldnamen: Vissche dijk, Noordbroek, Visschedijks landen, Stokkeler en Aalderinkhoek, Wierdense Veenelanden, Nardusslagen, Veenewoester heide, Selfhorsterlanden, Schapendijksheide, Klipperhuizerlanden, West Sluitervelds, Oost Eshoeklanden, Agter Sluitersvelds landen, Agterhoek, Sluiterveldsheide, Het Veld, Het Vlier, Het Broek, Agterland, Knoopshofte, Voorbroek, Ossekappeler Hoek, Reigers Hofte, Nieuwe Land, Bolkshoek, 't Knollenveld, Windmolen Broeker Lagen, Windmolen Broeker Heide, Nijgrees Veld, Weggelerheide, Nijgrees Land, Plaatheide.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Beschrijving vervolg:
Gebouwen: Schuttelaar, den Kesseler, Schuttepol, Kleine Bokhorst, Nieuwhuis, Schelfhorst, Schaaphorst, Mierhoop de Kroon, Rurings, Schoolhuis, de Weer, de Gotter, Abbink, de Roskam, Hambrugge, Huis Almelo, Meulenbelt, de Oude Grobber, de Kortenvoort, Groote Hag, Groote Rot, Exoo, Grimberg, Vrielink, Volkering, Tijhof, Koningshuis, Groot Regelink, Eiland, de Nieuwe Molen, de Baken, Aalderink, Klooster, Maathuis, Schuilenberg, Boshoeven, Joosteman, Nieuwe Broekhuis, Schutteman, Hinzeveld, Groote Landhuis, Graven Gerrit, Stokkeler, Gravenhuis, Witvoet, den Borne, Beeklust, Woudeman, Stad Munster, Klein Ulenreef, de Puppele, den Kleinen Bunder, Broekmolen, Snjidershut, Windmolenbroek, Riet, Buitenriet, Steffenhuism Drieneman, de Voele, Nijrees, de Zaagmolen, Vreeman, Ulenreeg, Oude Molen, Klijtenhuis, Geusenhuis, de Timpe, Hulshorst, Kollenhuis, Kalkboer, Brinkhuis, Schrevenhuis, Korte Garde, Wolfshuis, Wateregge, Hinneveld, Boershuis, de Brandriet, Holsbrink, Ebbenhorst, Schotveld, Haalbrink, Knoef, Hofste, Sluiterveld, Kleine Robenhaar, Grote Robbenhaar, de Wanscher, Kleine Getkate, Grote Getkate, Jagershuis.
Datering:
1850
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Rechthebbende:
Historisch Centrum Overijssel
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19224-60.2 Zwartsluis 2 [en] Hellendoorn 2 Twee kaarten op een vel die niets met elkaar te maken hebben. De bovenste is een kaart (nummer 27.2) van het zuidelijke deel van de gemeente Hellendoorn met Nijverdal, Zuid Kerkdorp (waarschijnlijk Hellendoorn), Haarle, Noetzele, Haarlerberg, Regge, en de gemeenten Rijssen en Holten. Er onder een kaart (60.2) van Zwartsluis en omgeving. Grenzend aan gemeenten Staphorst en Zwollerkerspel. Plaatsen Zwartsluis en gehuchten als Kloosterzijl, Buurschappen het Klooster, ten Velde, Kievietsnest. Waterlopen Kloosterstreng, Muiseval, Zeegraven en rivier het Zwarte Water. Noorden rechts., 1850
Titel:
Zwartsluis 2 [en] Hellendoorn 2
Beschrijving:
Twee kaarten op een vel die niets met elkaar te maken hebben. De bovenste is een kaart (nummer 27.2) van het zuidelijke deel van de gemeente Hellendoorn met Nijverdal, Zuid Kerkdorp (waarschijnlijk Hellendoorn), Haarle, Noetzele, Haarlerberg, Regge, en de gemeenten Rijssen en Holten. Er onder een kaart (60.2) van Zwartsluis en omgeving. Grenzend aan gemeenten Staphorst en Zwollerkerspel. Plaatsen Zwartsluis en gehuchten als Kloosterzijl, Buurschappen het Klooster, ten Velde, Kievietsnest. Waterlopen Kloosterstreng, Muiseval, Zeegraven en rivier het Zwarte Water. Noorden rechts.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1850
Adres:
Vriezenveen, [geen straatnaam]
Hellendoorn, [geen straatnaam]
Den Ham, [geen straatnaam]
Hardenberg, [geen straatnaam]
Tubbergen, [geen straatnaam]
Almelo, [geen straatnaam]
Rechthebbende:
Historisch Centrum Overijssel
Opmerking:
Kaartnummer 27.2, Hellendoorn hoort niet bij serie 60, maar is op hetzelfde kaartblad geplakt.
Schaal:
1:25000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19224-27.2 Hellendoorn 2 [en] Zwartsluis 2 Twee kaarten op een vel die niets met elkaar te maken hebben. De bovenste (Hellendoorn 27.2) is een kaart van het zuidelijke deel van de gemeente Hellendoorn met Nijverdal, Zuid Kerkdorp (waarschijnlijk Hellendoorn), Haarle, Noetzele, Haarlerberg, Regge, en de gemeenten Rijssen en Holten. Er onder is een kaart, nummer 60.2 van Zwartsluis en omgeving. Grenzend aan gemeenten Staphorst en Zwollerkerspel. Plaatsen Zwartsluis en gehuchten als Kloosterzijl, Buurschappen het Klooster, ten Velde, Kievietsnest. Waterlopen Kloosterstreng, Muiseval, Zeegraven en rivier het Zwarte Water. Noorden rechts., 1850
Titel:
Hellendoorn 2 [en] Zwartsluis 2
Beschrijving:
Twee kaarten op een vel die niets met elkaar te maken hebben. De bovenste (Hellendoorn 27.2) is een kaart van het zuidelijke deel van de gemeente Hellendoorn met Nijverdal, Zuid Kerkdorp (waarschijnlijk Hellendoorn), Haarle, Noetzele, Haarlerberg, Regge, en de gemeenten Rijssen en Holten. Er onder is een kaart, nummer 60.2 van Zwartsluis en omgeving. Grenzend aan gemeenten Staphorst en Zwollerkerspel. Plaatsen Zwartsluis en gehuchten als Kloosterzijl, Buurschappen het Klooster, ten Velde, Kievietsnest. Waterlopen Kloosterstreng, Muiseval, Zeegraven en rivier het Zwarte Water. Noorden rechts.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1850
Adres:
Vriezenveen, [geen straatnaam]
Hellendoorn, [geen straatnaam]
Den Ham, [geen straatnaam]
Hardenberg, [geen straatnaam]
Tubbergen, [geen straatnaam]
Almelo, [geen straatnaam]
Rechthebbende:
Historisch Centrum Overijssel
Opmerking:
Kaartnummer 60.2, Zwartsluis hoort niet bij serie 27, maar is op hetzelfde kaartblad geplakt.
Schaal:
1:25000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19224-55.1 Wierden 1 Kaart van het zuidelijk deel van de gemeente Wierden met rondom de gemeenten Borne, Ambt Delden, Markelo en Rijssen. Aantekeningen rondom de kaart betreffen de Elsgraven, de Entgraven en de Twickelervaart. Vermeld worden: de wateren: de Regge, de Wetering, Nieuwe beek met Postweversbrug en reinsbrug, Loo Lee, Entergraven, Witmuisbeek, Elsgraven en de Veenen. De weg van Rijssen naar Binnen Gerrit, weg van Cantelaar naar Goor (Kortelaarsdijk), weg van Enter naar Goor, weg van Rijssen naar Goor. Veldnamen: Meester Hoek, Enteler Hoek, IJpelo's Hoek, Enter Broek, Schuttebeltshoek, Bij Hieltjes Dam, Kraaijenveldshoek, Cartelaarshoek, Bullenaarshoek, Suikermaten (Zuidermaten), Veenen Slagen, Waterhoek, het Dorpsblok, De Goorens, Berghorster Blok, Beuse Blok, Middelblok, Hamberger Blok, Suiker Esch (Zuideresch), Leijerweerd Landen (Leijerweerdslanden), Elsheide. Namen van huizen en andere gebouwen: 't Heuks, Agterkamp, Woesthuis, Enteler, Krommendam, Groot Langler, ter Horst, de Keurs, de Woonder, de Maat, den Post, Beumer, 't Schuttebelt, Sendam, 't Ulker, 't Hegteler, Oldewoonder, Schipdam, 't Wolfs, huis Cartelaar, Waldek, Mennegat, 't Holland, Raasschen, Bulleman, Lok Gerrit, Poopen, Vonder Lammert, 't Lore, De Keizer, de Mannes Es, 't Exo, Plas Jannes, 't Luijerweerd, Smalbrugge, Witmus, Suikerberg, Berends, Walsenne, Leide Berend, de Krot, de Rooije Haan, Reurink, Hagedoorn, 't veldhuis, Kleijans., 1847
Titel:
Wierden 1
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Beschrijving:
Kaart van het zuidelijk deel van de gemeente Wierden met rondom de gemeenten Borne, Ambt Delden, Markelo en Rijssen. Aantekeningen rondom de kaart betreffen de Elsgraven, de Entgraven en de Twickelervaart. Vermeld worden: de wateren: de Regge, de Wetering, Nieuwe beek met Postweversbrug en reinsbrug, Loo Lee, Entergraven, Witmuisbeek, Elsgraven en de Veenen. De weg van Rijssen naar Binnen Gerrit, weg van Cantelaar naar Goor (Kortelaarsdijk), weg van Enter naar Goor, weg van Rijssen naar Goor. Veldnamen: Meester Hoek, Enteler Hoek, IJpelo's Hoek, Enter Broek, Schuttebeltshoek, Bij Hieltjes Dam, Kraaijenveldshoek, Cartelaarshoek, Bullenaarshoek, Suikermaten (Zuidermaten), Veenen Slagen, Waterhoek, het Dorpsblok, De Goorens, Berghorster Blok, Beuse Blok, Middelblok, Hamberger Blok, Suiker Esch (Zuideresch), Leijerweerd Landen (Leijerweerdslanden), Elsheide. Namen van huizen en andere gebouwen: 't Heuks, Agterkamp, Woesthuis, Enteler, Krommendam, Groot Langler, ter Horst, de Keurs, de Woonder, de Maat, den Post, Beumer, 't Schuttebelt, Sendam, 't Ulker, 't Hegteler, Oldewoonder, Schipdam, 't Wolfs, huis Cartelaar, Waldek, Mennegat, 't Holland, Raasschen, Bulleman, Lok Gerrit, Poopen, Vonder Lammert, 't Lore, De Keizer, de Mannes Es, 't Exo, Plas Jannes, 't Luijerweerd, Smalbrugge, Witmus, Suikerberg, Berends, Walsenne, Leide Berend, de Krot, de Rooije Haan, Reurink, Hagedoorn, 't veldhuis, Kleijans.
Datering:
1847
Adres:
Borne, [geen straatnaam]
Delden, [geen straatnaam]
Rijssen, [geen straatnaam]
Almelo, [geen straatnaam]
Wierden, [geen straatnaam]
Rechthebbende:
Historisch Centrum Overijssel
Schaal:
1:25000 / 1:10000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19224-B18.4-2 Almelosche Aa 4 [en] Almelosche Aa 2 Blad met twee kaarten van de Almelosche Aa bladnummer. 2.: Kaart van de Eksosche Aa ten noorden van IJpelo. boerderijen van Ten Bergen en Kippers en van bladnummer Almelosche Aa nummer 4: Rivier de Aa (tegenwoordig Wierdense Aa) met nevengeul ten noorden van de monding van de Nieuwe Graven. Aan de westzijde: boerderij van Hesselink. Aan de oostzijde: de Wendelingsoors Goot mondt uit in de nevengeul. Met noordpijl., 1847
Titel:
Almelosche Aa 4 [en] Almelosche Aa 2
Beschrijving:
Blad met twee kaarten van de Almelosche Aa bladnummer. 2.: Kaart van de Eksosche Aa ten noorden van IJpelo. boerderijen van Ten Bergen en Kippers en van bladnummer Almelosche Aa nummer 4: Rivier de Aa (tegenwoordig Wierdense Aa) met nevengeul ten noorden van de monding van de Nieuwe Graven. Aan de westzijde: boerderij van Hesselink. Aan de oostzijde: de Wendelingsoors Goot mondt uit in de nevengeul. Met noordpijl.
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1847
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Schaal:
1:2500 (ellen)
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Erfgoedstuk
Details...
19223-9.1 [Geen titel] Lengtedoorsnede op een kaartblad van een ontworpen vaart tussen Huis Exo aan de Regge en de straatweg van Zwolle naar Almelo bij Wierden. Monding van de Almelosche Aa in de Regge, Nieuwe Graven of Almelosche Aa, stuw van Beverdam, Wendelingsgoorsgoot, aansluiting met de vaart van de Regge naar Almelo met geplande sluis. Een blad. Schaal 1:10000, 1847
Titel:
[Geen titel]
Beschrijving:
Lengtedoorsnede op een kaartblad van een ontworpen vaart tussen Huis Exo aan de Regge en de straatweg van Zwolle naar Almelo bij Wierden. Monding van de Almelosche Aa in de Regge, Nieuwe Graven of Almelosche Aa, stuw van Beverdam, Wendelingsgoorsgoot, aansluiting met de vaart van de Regge naar Almelo met geplande sluis. Een blad. Schaal 1:10000
Vervaardiger:
[Stieltjes, Thomas Joannes (1819-1878)](Thomas Joannes (1819-1878)) Stieltjes;
Datering:
1847
Adres:
Almelo, [geen straatnaam]
Wierden, [geen straatnaam]
Schaal:
1:10000
Ga naar dit stuk:
Provinciaal Bestuur van Overijssel
Pagina: 1