Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel
beacon
79 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
Erfgoedstuk
2445 PBKR5673  Tussen de bomen is de kerk van Grasmbergen te zien., 1943-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-Z19Z  [Geen titel] Lengte- en dwarsdoorsneden van de Boven-Vecht. Vermeld worden: Grenspaal nr 127 en Laarwald.
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-10Z21  [Geen titel] Kaartblad van de rivier de Vecht, met daarop in het groen ingetekend de sinds 1847 gerealiseerde afsnijdingen met stuw, schutsluis, stuw, woning grenskantoor en draaibrug. Een kanaal met straatweg van Gramsbergen naar Coevorden met dubbele schut- en keersluis, ophaalbrug, keerplaats en schutsluis. In het rood de voorstellen tot afsnijdingen. Langs de Koevordense Vechte een rechthoekig bouwsel(?), verder genoemnd: Haandrik Romsgoor, Schapenars, Vilsterborg, Spijk, Holtemer es, Kloostermaten, Hooge-es, Leembragen, weg van Gramsbergen naar Laarwolde, Holtemerbroek, Hooge en lage Weekenkarst, Mollars, Eggengoor. Boerderijnamen: Kolkman, Weduwe van den Bosch, Venneman, Dijkman, de Verwerk, Plas, Leemgraven, de Kweent, een school en rechts Holthemer steeg, en de grens met Hannover (Duitsland), grenspaal 127.
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-10Z20  [Geen titel] Kaartblad van de Vecht, met daarop in het groen een sinds 1847 gerealiseerde afsnijding met beweegbare stuw, een magazijn en een afwateringskanaal. In het rood voorstellen tot afsnijding. Langs de weg van Coevorden naar Gramsbergen: een keer- en schutsluis, een draaibrug over de Vecht met tolhuis, huis Gramsbergen, Valkman, Bune en het Welgelegen. Langs de Vecht: Gerrit Beltman, Weerd, Heeringmaat, Hemeltol, Weerdgoot, Molen, Geer en Meene-esch, Klokhenne, de Oude Bisschopsdijk, Het Goor, het Steen, de Winkel, de Kampen, Hoogenhout, De Gasten en Hardenbergerlanden, de Leede, Oosteres, Loozermars, Westeres, Oldenhof, weg van Coevorden naar Hardenberg, Magazijn.
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-10Z19  [Geen titel] Kaartblad van de rivier de Vecht met daarop, met rood aangegeven, voorstellen tot afsnijding. Vermeld worden: Het Varel, Het Holt, weg naar Ane, Anevelder esch, Aanevelde (Anevelde), Huerink (nu Huring), waterleiding. Koningsbrug, Loozer ech, Loozerschans, de Messelerkolken (nu Messelkolken), 't Hag, Baalder, Baalderbrug in de weg van Hardenberg naar Gramsbergen, over de Oude beek, de Groote esch, de Holtboer, bij de Messelerkolken een zeskantig verdedigingsbolwerk.
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-B11.33  [Geen titel] Lengtedoorsnede van de Vecht ten oosten van Gramsbergen, tussen Leemgraven en de Duitse grens. Vermeld wordt grenspaal nummer 127., 1847-1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-B11.32  [Geen titel] Lengtedoorsnede van de Vecht ten noordoosten van Gramsbergen. Vermeld worden: Haandrik, Kleine Vecht, Voorde bij Kwant en Kille., 1847-1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-B11.31  [Geen titel] Lengtedoorsnede van de Vecht bij Gramsbergen. Bouwhuis van het huis (voormalige havezate) Gramsbergen, woning de Klokhenne., 1847-1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19225-B11.30  [Geen titel] Lengtedoorsnede van de Vecht tussen de Loozerschans en Gramsbergen. Dwarsdoorsnede over de voorgestelde afsnijding nummer 5. Verder worden vermeld: Aamerhoekje, Veerhuis te Ane, Dedemsvaart., 1847-1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19224-24  Ambt Hardenberg Kaart van de gemeente Ambt Hardenberg met rondom de gemeenten: Zuidwolde, Hoogeveen, Gramsbergen, Stad Hardenberg, Ambt Ommen, Den Ham, Vriezenveen en Hannovers grondgebied. Vermeld worden: de wateren: de Vecht, Oude Vecht, Bergentheimer beek, Steengoot, Rheezer waterleiding, Bruchter beek met Veldbrug, Molengoot, Avondvoorden, de Lee, Radewijke beek, Lutter hoofdwijk, Schuinsche sloot, Kranenplas, Ongelukkige wijk, Kobbenplas, Lutterbeek, Bovenwater, de Reest, Sponturfwijk, Dedemsvaart, Vijfde wijk in Rheeze, Schutwijk, Ondersloot. De wegen en dijken: Bovenste Maatdijk, weg van Lutten naar Aane, weg van Lutten naar Kerkdijk, Vriesendijk, Collendoornse dijk, Lenter Dijk, Nieuwe Hessenweg, Hessenweg, weg van Diffelen naar Rheeze, weg van Rheeze naar Hardenberg, weg van Mariënberg naar Hardenberg, Kloosterdijk, weg van 't klooster naar Balderhaar, weg van Hardenberg naar Gramsbergen met Bekkenbrug en Baalderbrug. Veldnamen: Slagharen, Het Holt, Plaggemars, de Klokke, buil, de Mars, Heemserveld, de Haar, het Ganzenschot, Heemscher Esch, Heemser hooilanden, Rheezer mate, Rheezer Plaggenveld, Grote esch, Veldbraken, Lage esch, de Hui, de Hemelling, Zuurling, Leedes Albeumte, Rheezerkamp, Rheezer mars, het Onderveld, Diffeler zand, Schalm Maat, Uilenkamp, Kelder, Groote esch, de Maat, Lutken esch, het Hag, Venebrugge, Bruchter esch, Lange Kampen en Holt, het Loo, Berg esch, de Roet- en Mast esch, Sibculo. Verder: Wanders, Blankenhemel, Rustenberg, Heemserberg, Rustenberg, Heemser kerk, Huis te Heemse, Veerhuis, Venebrugger schans. Noorden is linksboven., 1850
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19224-20.2  Gramsbergen 2 [en] Hardenberg 23 Twee kaarten op een vel, die niets met elkaar te maken hebben met bovenaan een kaart van het oostelijk deel van de gemeente Gramsbergen (20.2) met rondom de gemeente Ambt Hardenberg en Hannovers grondgebied. Vermeld worden: de wateren: Vecht en Leemgraven; de wegen: Holthemer steeg, Holthemer Broekweg, weg van Holtheme naar Loozen, weg van Den Velde naar Reesen, Torensteeg; de veldnamen: Hooge- en Lage Weekenkarst, de Mollers, Holtheme, Holthemer Broek, Eggengoor; het huis Kolkman. Grenspaal nr 127. Onder een kaart van de gemeente Stad Hardenberg (23), Gramsbergen. Vermeld worden: de wateren: vecht, Radewijkerbeek met Bekkenbrug, Broeksloot, waterleiding; de wegen: voetpad, Braaksteeg, Korte steeg, weg van Baderen (Baalder), weg naar de Toeslag, weg van Baderen naar de Veenebrug (Venebrugge), Hoge weg, weg naar Radewijk met Venebrugger Schans, Varkendijkje, Voorste Lage Hofsteeg, Pingelensteeg, Lange weg, weg van Brucht naar de Veenebrugge, Emten broekerdijk; de veldnamen: de Stad, Kruserbrink, Lage gooren, Roeterskamp, Achterslag, de Koppel, de Esch, Mars, de Lage Enk, de Brink, Asjeskamp, de Burgerkampen; het huis Wapen van Oldenburg., 1847
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19224-20.1  Gramsbergen 1 Kaart van een deel van de gemeente Gramsbergen met rondom de gemeenten Ambt Hardenberg en Stad Hardenberg, Coevorden en Hoogeveen. Vermeld worden: de Vecht, Schanswetering, de Honderd Ducatensloot, Dedemsvaart, de Lee, Leigraven, de Ziele, de Leede, de Ziel, de Lee, Vredesloot, Bisschopskolk, Weerdgoot, Willemsgoot, Roddesloot, de Kilze, Coevordense Vecht, Dollemans kolk, de Wetering, 't Meer, Vreedesloot, Zegge, Zeggesloot, de Beeke, de Riete, Hutterkolk, de Le, Vriesche Dijk, Heeren Dijk, Coevordense weg, Weg van Gramsbergen naar Coevorden, Stouwdijk, Zwarten Dijk, Bisschopskade, weg van Lutten naar Aane, Schuldinksteeg, Kleine Steeg, Elzensteeg, Weg van Hardenberg naar Aane, Eschweg, Weg naar Anevelde, Weg van Hardenberg naar Gramsbergen met Koningsbrug, weg van Hardenberg naar Laarwolde, weg van Gramsbergen naar Laarwolde, Broeksteeg, Zijsteeg, Eschweg, Vechtdijk, Oude Bisschopsdijk, Aanerveen, Scheerse Veen, Aane en Aanevelde, Achterhoek, Melenberg, Aaner esch, Achter esch, Raasche Maat, Hankmaat, Aanevelder esch, het Hag, het Varel, Loozen en Den Velde, Heeringmaat, Lage Gaarden, Ooster esch, Wester esch, Loozer Mars, Loozer esch, Holtheme, Vilsterborch met schans, Schapenmars, Noord esch, Holthemer esch, de Winkel, de Steen, het Goor, Hooge Holt, Hoge esch, Kloostermaten, de Weerd, de Hattemate en Kosterslanden, de Ganten en Hardenbergerlanden, de Kampen, de Dorrematen, Westelijk Holthone, de Meene, Romsgoor, Zuidelijke Meene, Geer, Meene Esch, Aanerweerd, De Rane, Belt, De Scheer, Kleine Scheer, Veeneman, Kieft, de Haandrik, Kuipers, Boenen, Hansjes, Beltman, Veerhuis, Huis Gramsbergen, school., 1847
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle