Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel

Beeldbank Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Filters: Almeloxonlinex
beacon
887 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
Erfgoedstuk
752 PBKR5974  Huis Almelo vormde het centrum van de heerlijkheid Almelo. De havezate wordt voor het eerst genoemd in 13e eeuw. Het huidige gebouw dateert uit 1652. Het is tot op de dag van vandaag in handen van de familie Van Rechteren Limpurg. De kaart is in 1903 afgestempeld.
, 1900-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
2688 PBKR5736  't Kolkje, een vijver in het centrum van Almelo, gezien vanaf de Gravenallee, met twee roeiboten en op de achtergrond de NH Kerk. Afgestempeld in 1902.
, 1900-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1604 PBKR5534  Almelo, haven met binnenvaartschepen, 1910. Op tweede pakhuis van links opschrift "D. Polak"., 1910-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1603 PBKR5533  Almelo, Huize Groeneveld, Groeneveldsweg 8, aan de rand van een vijver, 1910-1913, 1910-00-00
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1 FDSPAARNE001  Stadsuitbreiding Parkweg Almelo, opname van de kerk aan die straat., 1935-10-25
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W21.3  Peilingen op de Almelosche Aa, Hollander Graven en LooLee, in julij 1847 Langs de Almelosche Aa: mond der Almelosche Aa bij Exo, zijaanzichten van de stuw bij Beverdam, Poelinkbrug, stuw van Schutteman, Rohofsbrug, puntdeuren in Almelo, hulpsluis van de molen, brug bij molen te Almelo. Langs de Loolee o.a. zijaanzichten van de Hagenvondersbrug, Krommendijksbrug. Langs de Hollander Graven: peilingen bij een vonder en de Meulenbeltsbrug., (1847) 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W21.2  Profillen langs de Weezebeek Lengtedoorsnede van de Loolee (nu respectievelijk Loolee, Bornse Beek en Azelerbeek) vanaf de Hagen bij Almelo tot Denneboomsbrug bij Zenderen (hiervan tezien een zijaanzicht). Vermeld worden: bruggen in de straatweg van Almelo naar Borne over de Loolee, eerste doorlaatbrug, Schrevenbrug en Bavelinkbrug (hiervan zijaanzichten). Lengtedoorsnede van de Hollandergraven vanaf de Meulenbeltsbru tot de bovenmond en van de Loolee (nu Lateraalkanaal tussen de Hollandergraven en de Hagen; bruggen over de Loolee: een vonder, Krommedijksbrug, Hagenvondersbrug. Lengtedoorsnede van de Weezebeek langs de Bavelinksbrug tot de bovenmond bij de Loolee. Zijaanzichten van de ontworpen stuwen bij Bavinkel en in de bovenmond van de Hollander Graven., (1847) 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W21.1  [Geen titel] Lengte en dwarsdoorsneden van bruggen over de Almelosche Aa (tegenwoordig Eksosche Aa), de Nieuwe Graven en de Weezebeek. Genoemd worden: grote brug bij Wierden, kleine brug bij Wierden. Almelosche Aa: monding in de Regge bij Exoo, Barvelo, monding van de Hollander Graven, stuw bij Beverdam, monding van de Weezebeek, stuw bij Schuttelman, Rolofsbrug, Poelinkbrug, puntdeuren. De Hagen: molen, hulpsluis, ophaalbrug in Almelo. Weezebeek: Weezebeekerbrug Rietbrug, Driemansbrug, zijaanzicht van de grote brug bij Wierden, en van de kleine brug waaronder de nieuw ontworpen Hollander Graven zou worden geleid., (1847) 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W6  Lengte- en dwarsprofillen van de Weezebeek van de Bavinkel tot de Kikvorschbrug, met eene coupure door het Windmolenbroek kaar de Nieuwe graven bij de Biggen, en langs deze tot de Aa Dwarsdnoorsneden die corresponderen met meetpunten aangegeven in de lengtedoorsnede. Genoemd worden: mond der Nieuwe graven (met potlood doorgehaald), Kade der Nieuwegraven bij de Biggen, Kikvorsbrug, verwijzing naar profiel 1, Weezebeekerbrug, verwijzing naar profiel 2, Rietbrug, spoorwegbrug, profiel 3, mond van een beek, Driemansbrug, profiel 4, mond van een beek, profiel 5 en 6, Planthofsbrug en Bavinkbrug. Ondertekend met: behoort ij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W4  Lengte-doorsnede van het terrein van de Regge bij Achteres, langs Notter en Rectum naar de Aa bij Bavoorde, en verder langs de Nieuwe graven en door het Windmolenbroek naar de Weesebeek Dwarsdoorsnede en hoogteprofiel dat de volgende meentpunten weergeeft: rivier de Regge bijAchteres, een zandweg en een paar wegen, straatweg van Rijssen naar Wierden, weer een paar wegen, rivier de Aa bij Bavoorde, mond van de Nieuwe graven, tegenover R. Beverdam, kade der Nieuwe graven bij de Biggen en brug over de Weezebeek bij de Kikvorsch. In manuscript: behoort bij het verslag van den 9e november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-W2  Lengte- en dwarsdoorsneden van de Loolee, van den mond bij Pieter Nardus tot de Stroetmansbrug onder Weerselo Monding van de Loolee in de Hollandergraven bij de Pieternardushoeve, Doorrid, Krommendijksbrug ter hoogte van de huidige N349 naar Mariaparochie, ophaalbrug bij de blekerij van Kamerling, Hagenvonder in de Gravenallee, splitsing van de Loolee, brug bij Marienhoeve ter hoogte van Het Paradijs, monding van de Zenderse Beek (tegenwoordig Bornse Beek), monding van de Oude Beek (tegewoordig Oude Bornse Beek), Demmersbrug (ter hoogte van de huidige Zenderse Weg), draaivonder bij de Molenbeek (Zwartkotterbeek), vonder, doorrid [!] monding van de Spikkersbeek, diverse voordes en een brug, Stroetemansbrug (bij de monding van de Strootmansbeek in de Spikkersbeek bij 't Loo ten westen van Saasveld. Behoort bij het verslag d.d. 9 november 1870 van den ondergeteekende T.J. Stieltjes., 1870
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19224-2  Ambt Almelo Kaart van de gemeente Ambt Almelo met rondom de gemeenten Wierden, Vriezenveen, Tubbergen, Stad Almelo. Wateren: Beusegraven, Epenburger kolk, Gloepen kolk, Horterkuilen, Steennager Goor, Hollander Graven met Meulenbelts, rivier de Aa met Aabrug, rivier de Loo Lee met Hagevonder en -brug en Krommendijkerbrug, rivier de Grave, rivier de Nieuwe Grave met Beverdamstuw, Rohofsbrug en Poelenbrug, Weesebeek, Sumpel, Nieuwe Weesebeek met Weesebekerbrug, Bergsbrugje. Grenspalen: Holterpaal nr 1, Veldhofpaal nr 2, Wijngaardspaal nr 3, Schuttepaal nr 4, Wegpaal nr 5, Barendspaal nr 6, Sorgpaal nr 7, Brandrietpaal nr 8, Hoonpaal nr 9, Hoftepaal nr 10, Lambartspaal nr 11, geusepaal nr 12, Brektennersteen nr13, Landmanspaal nr 14, Nijreespaal nr 5, Ketelpaal nr16, Vettepaal nr 17, Vredespaal nr 18, Riemdijkspaal nr 19, Hobokenpaal nr 20, Jacobspaal nr 21, Engelspaal 22, Narduspaal nr 23, Beussepaal nr 24. Wegen: van Vriezenveen naar Almelo met Middenbrug, Schapendijk, Krommendijksweg naar Ootmarsum met Mekkelenbergerbrug, Visschendijk, Duisterendijk, weg van Albergen, grote weg van Kampen naar Osnabruck, Straatweg met Schrevenbrug en brug bij de Bavinkel, ontwep spoorweg, Nieuwe Zandweg met Sloetsbrug, weg naar Delden. Veldnamen: Vissche dijk, Noordbroek, Visschedijks landen, Stokkeler en Aalderinkhoek, Wierdense Veenelanden, Nardusslagen, Veenewoester heide, Selfhorsterlanden, Schapendijksheide, Klipperhuizerlanden, West Sluitervelds, Oost Eshoeklanden, Agter Sluitersvelds landen, Agterhoek, Sluiterveldsheide, Het Veld, Het Vlier, Het Broek, Agterland, Knoopshofte, Voorbroek, Ossekappeler Hoek, Reigers Hofte, Nieuwe Land, Bolkshoek, 't Knollenveld, Windmolen Broeker Lagen, Windmolen Broeker Heide, Nijgrees Veld, Weggelerheide, Nijgrees Land, Plaatheide., 1850
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle