Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel
beacon
642 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
Geen afbeelding
1452-KD001095  Plattegrond van Zwolle Plattegrond van de binnenstad van Zwolle en Diezerpoort, Kamperpoort en Assendorp. Met onder andere spoor- en tramlijnen, Stations, kerken scholen, musea, ziekenhuizen en kazernes. Met noordpijl en legenda
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1451-KD001094  Plattegrond van Zwolle Plattegrond van de binnenstad van Zwolle, Diezerpoort, Kamperpoort en Assendorp. Met onder andere: bewaarschool, voortgezet onderwijs, armenschool en musea. Noordpijl en legenda , 1894
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1267-KD001596  Platte gond van de gemeente Zwolle. Kaart van de binnenstad van Zwolle met de Kamperpoort, Dieze en Assendorp. Datering: het Gouverneurshuis, de watertoren en de fontein op het Van Nahuysplein dateren uit 1892, het Flevogebouw (voormalige ambachtschool) uit 1897 staat nog niet op de kaart. Gemeentescholen (aan de Vechtstraat, Schoolstraat en Hoogstraat) waren armenscholen. Andere straatnamen dan tegenwoordig: Blekersgang (Dijkstraat), De Smeden (einde Diezerstraat), Slurink (Spoelstraat), Kerkstraat (Ter Pelkwijkpark), Vischmarktsteek (Koningsplein), Nieuwe Haven (Luttekestraat), Kruittorensingel (Potgietersingel), Potgieterplein (Van Nahuijsplein), Klein Wezenland (Burg van Roijensingel), Deventer Dwarsstraat (Zuiderkerkstraat), Deventerstraat (Van Karnebeekstraat), Assendorpersteeg (Van de Laenstraat), Bartjensstraat (Luttenbergstraat), Bleekersstraat (verdwenen op de plaats van de Isalakliniek), Akkerstraat (ongeveer de Eikenstraat), Klein Grachtje (Burg. Drijbersingel), Molenstraat (Diezerplein), Diezerweg (ongeveer Braillestraat - Populierenstraat), Dwarsstraat (Bisschop Willebrandlaan). De school aan de Turfmarkt wordt abusievelijk Hooge Burgerschool genoemd, dat was een armenschool, de Rijks HBS staat ten noorden daarvan., 1892
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1081-KD000403  Kaart der doorbraken en overstroming van OverYsel en Gelderland op den 4 feby 1825. Kaart waarop de overstromingen en dijkdoorbraken te zien zijn van de watersnood op 4 februari 1825., 1825
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1077-KD000399  Beeldinge der Heerenbroecker Landen en Veecoten, met gedeelten van Wilsem, Uyterwijck, Voorsterslagh, Hasselerslagh ende Westenholten Kaart van de IJssel tussen Zalk en Wilsum en een deel van de polder Mastenbroek. Vermeld worden: Zalk, Stouwdijk (nu Zalkerdijk), Westenholten Steege, Scholtensteeg, Willigewegh (nu Kamperweg), Veecaten met school, Jan van Luijens Hooft, Mulerts Hooft, Oldeniels Hooft, Lange kribbe, Buckhorst Hooft, Cost verlooren, Proosten Wade, In de Reuve, Harsenhorst, Breestege (nu Stuurmansweg), Comons erve, Truls goet, Bisschopswetering, Drie bruggen (nu de buurtschap Bisschopswetering), vaart van Zwolle naar Kampen (nu Kamperwetering), 's Heerenbroecker Steege (nu Zwolse Weg), Schaep Camp, Hendrick Rossiens erve, Schijdt Linie tussen Veecoten en 's Heerenbroek, De boosemenge met de rouwe ses mergen, Coninx hofstee, Truijen Stege (nu Bosjessteeg), Wilsemerkerspel, Wilsum, Wilsemer Steege (nu Quarles van Uffordweg), 't veer, Het Oever, Ceulen Sandt (nu Scherenwelle), Uijterwijck, 't Swijneleeger. Windroos. Met twee cartouches en schaalstok, 1664
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1075-KD000397  Kaart Nieuwe Werk Zwolle Kadatrale kaart van het gebied rond het Nieuwe Werk (nu Engelse Werk) en het Katerveer bij de IJssel, Schellerwaard, Markte Schelle en Scheller koeweide., 1830
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1072-KD000394  Plan voor verbetering van het wandelpark, genaamd het Nieuwe Werk te Zwolle Ontwerp van een gedeelte van het park het Nieuwe Werk (nu Engelse Werk) aan de IJssel. Het noorden is linksboven. Schaalstok , 1877
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1071-KD000393  Plan der stadt Swoll & nieuwe werken aen den IJssel renvoy Vestingwerken tussen Zwolle en de IJssel. Vermeld worden: Zwarte Water, Wetering, Nieuwe Vecht, IJssel, Kleine Aa, Grote Aa, bastion Genverberg, Bastion Aan de Ziel (Bassekulenbolwerk, nu Ter Pelkwijkpark), Sassenpoortenbolwerk (nu Van Nahuysplein), Bastion De Suikerberg (nu Potgietersingel), Eekmolen bolwerk (nu Eekwal), Maagjesbolwerk, Kraanbolwerk (nu Friese wal), Vispoortbolwerk, Nieuwkerksbolwerk (nu parkeerdek Noordereiland), Tanerijbolwerk (nu Spinhuisplein), Diezerpoorterbolwerk (nu Badhuiswal, Sassenpoort, Kamperpoort, Rode Torenplein, Vispoort, Steenpoort, Gelderse of Kruittoren, 's Lands Wapenhuis (bij de Luttekestraat), 's Lands Magazijn (bij de Genverberg, geslecht Ravelijn (bij Diezerkade), geslecht Hoornwerk (tussen Van Karnebeekstraat, Zuiderzeestraat en Zeven Alleetjes), De Ziel (bij Spoelstraat), 's Lands gevangentoren (Jan Bags), tuchthuis, Schelle redout en de Nieuwe Werken met kruitmagezijn, klein redout en Venus redout (bij het Engelse Werk), Katerschans, Bergschans, Luurderschans en geslecht werkje langs de liniesloot van de IJssel naar Zwolle., 1765
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1069-KD000391  Situatietekening van de Zeven Alleetjes te Zwolle met het plan tot dezelver verbetering. Plan tot inrichting van de Zeven Alleetjes met een grindweg, bloemperken en gaslantaarns. Het grachtje rond het Hoornwerk is nog niet gedempt. Vermeld worden: stadsgracht, Wezenland, (nu Burgemeester van Royensingel), Landweg (nu Ter Borchstraat), Puinweg (nu Hertenstraat). Woningen van: Queysen, Metelerkamp en Nagel. Het noorden is onder. Deze kaart hoort bij het archief van de gemeente Zwolle., 1855
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1068-KD000390  Tuinbouwgeschiktheidskaart van enkele gebieden rondom Zwolle. Bepaling van de geschiktheid voor groente- en fruitteelt in de volgende gebieden rond de binnenstad van Zwolle: een gedeelte van de Aa-landen en Holtenbroek, Voorst, het Spoolderbos, Schellerbroek en Schelle. De mate van geschiktheid is met kleuren aangegeven. Zie ook -KD000389 in deze toegang. Met legenda en schaalstok , 1920
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1067-KD000389  Bodemkaart van enkele gebieden rondom Zwolle Bodemkartering van Voorst, een gedeelte van Holtenbroek en de Aa-landen, het Spoolderbos, Schellerbroek en Schelle. De diverse grondsoorten zijn met kleuren aangegeven. Zie ook -KD000390 in deze toegang. Rondweg: tracé van de huidige Prins Bernhardstraat en A28. Met legenda en schaalstok, 1935
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
1064-KD000386  Kaart der omstreken Zwolle Kaart van de omgeving van Zwolle, met daarop de gemeentegrens en een detailkaart van het centrum met Assendorp en Diezerpoort. Rondom Zwolle: Hasselt, Hattem, Genne, Haerst, Langenholte, Berkum, Zalné, Herfte, Wijthmen, Laag Zuthem, Windesheim, Harculo, Hoog Zuthem, Ittersum, Oldeneel, Schelle, Spoolde, Voorst, Frankhuis, Westenholte, Veecaten, Zalk. Verder: gemeentelijke zwemplaats, Zwarte Water, Vecht, IJssel, Lichtmiskanaal, Hermelijn of Tolgracht, Emmer waterleiding, Grote Tochtsloot, Marswetering, Achterbelds Wetering, Westerveldse Aa, Wetering, Zalnese Wetering, Nieuwe Wetering (met Weteringbad), Almelose kanaal met jaagpad naar Almelo, Kolkwetering, Soestwetering, Nieuwe Wetering, Zandwetering door polder Mastenbroek, de Stadshagen, De Graven, Trekvaart van Kampen (Oude Wetering), De Zeegraven (Bisschopswetering), De Riete, Oude Trekvaart, de Wetering (vanaf de Zalkerdijk nabij de IJsseldijk naar de Riete). Zandwetering, Steenwetering, vijvers van het Engelse Werk, Schellerwade of Gelderse Boer, kolken tussen Oldeneel en Harculo. Huizen etc: Haverslag, school Genne, Glinthuis, voormalig Huis Te Haerst, Den Doorn, Huis Arnichem, Den Ordel, Vleeschpot, De Tempel, De Horte, De Hutte, school Genne Overwaters, De Werf, Kijk in de Vecht, De Paardeboer, Ruimzicht, Eerste en Tweede Riezebosch, Tol no. 1, De Boxem, 't Luibuis,Werkeren, De Bildt, Station Mastenbroek, Huisman, Oranjeboom, De Kroon, Tol aan de Kamperstraatweg, Meenteboer, school, Westenholte, Marienheuvel, Koepel, Hertsenberg, Vijverberg, Spoolder Enk / Spoolderberg, Achter de Berg, Villa Veni, Feisel State, Schellerberg, school Schelle, Schelleroord, De Bierton, De Rozeboom, Berkenhove, tol aan de Deventerstraatweg, Huis Ittersum, Zandhove, De Roskam, Bikkenrade, Horstman, Den Aalvanger, Zuthem, kerk, school, 't oude klooster, station en Huis Windesheim, steenbakkerij, Huis Oldeneel, De Pelikaan met schietterrein, Kranenburg, tot aan de Meppelerstraatweg,, 1909 voormalig huis Veghtlust, Vechterdam, Boerendans, 't Roode huis, Maclepuer[?], tol aan de Watersteeg (nu Kuyerhuislaan), Hemhorst, Hoogerve, Gooseveldhuis, station bij Selhorst, Valkenberg, Hersenvoort, Veldwijk, school Wijthmen, De Mol, twee keer tol aan de Almelose Straatweg (nu N35), Landwijk, Wipstrik, Boschwijk, Koepel, Soerselo (nu Soeslo), De Pothof, Hollink, De Linthorst, Disselhof, Campuis, Grote Hagen, Zemelenberg, De Kleine Meiberg, 't Klooster, Het Langeslag, Helderlicht, Reuvenkamp, De Hogenkamp, Batterij, Kloosterberg, De Maaier, Molen De Zaaier, Beenzwart fabriek, IJzergieterij, Heivel, Vage vuur, molen De Zwaan, Petroleumbergplaats, mestloodsen, Beltmolen. Molens langs de nieuwe Vecht: Stoomoliemolen, De Hoop, Fortuin, De Passiebloem. Rode Zijl, Hanekamp, Overenk, Urbana, molens aan de Nieuwe Wetering, De Meersboer, Celeschool, Buitensociëteit, Industrieschool, IJzerfabriek, Villa Flora, Nijromen, Hofvliet, Willemsschool, Schrevenmolen, Buitengasthuis, Molen De Fortuin, Stoomzaagmolen, Twistvliet, gasfabriek, ruiterstal. Met noordpijl, legenda en schaalstok
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle