Doorgaan naar de inhoud

Collectie doorzoeken

In de zoekbalk op onze homepage kun je een term invullen, hiermee zoek je in al onze collecties. Je kunt ook specifieker zoeken op Archieven, Beeld & Geluid, Bibliotheek, Bouwdossiers en Personen. Gebruik hiervoor de filteropties. Daarnaast kun je, als je klikt op ‘uitgebreid zoeken’, zoeken op één of meerdere trefwoorden, de toegangscode en/of een periode.

Archieven

Een archief is altijd op een bepaalde hiërarchische manier geordend. We leggen uit hoe dit werkt.

Bij vrijwel ieder archief hoort een toegang met een zogenaamde inventaris of plaatsingslijst. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Een plaatsingslijst is een globale beschrijving van een archief. Hierin kun je bekijken of het archief betreft wat jij zoekt.

Een archief of collectie heeft altijd een 4-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld 0700 voor het stadsbestuur Zwolle). Een archief is hiërarchisch geordend in verschillende mappen en hoofdstukken (bijvoorbeeld 1. Archief van Schepenen en Raden en hun opvolgende besturen, 1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard, 1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen etc.). Specifieke stukken of onderdelen binnen een archief of collectie hebben een inventarisnummer (zoals 183 Resoluties van schepenen en raden 1615-1674). De unieke identificatie van een stuk of onderdeel van een archief bestaat uit de combinatie van het toegangsnummer en inventarisnummer (in dit geval 0700 183). Dit nummer wordt gebruikt bij het opzoeken of aanvragen van het stuk op de studiezaal.

Afhankelijk van de ordening van het archief moet je het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij een specifiek inventarisnummer uit te komen.

Zoek direct in de archieven >

Afhankelijk van de ordening van het archief moet je het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij het specifieke inventarisnummer uit te komen.

Beeld & Geluid

Voor (audio-)visueel materiaal zoals foto’s en video’s hebben we een aparte beeldbank. In deze beeldbank kun je naast het gebruiken van zoektermen, ook filteren op soort, plaatsnaam en straatnaam. Zo vind je makkelijker foto’s van bijvoorbeeld jouw stad of dorp.

Zoek direct in Beeld & Geluid >

Bibliotheek

In onze bibliotheek vind je een heleboel kranten, tijdschriften en boeken. Of wij het boek hebben dat je zoekt, kun je te weten komen via onze bibliotheekcatalogi.

Zoek direct in de Bibliotheek >

Bouwdossiers

Voor onderzoek naar de bouwomgeving van jouw huis kun je bij ons de bouwdossiers van de gemeente Zwolle en Deventer vinden.

Zoek direct in Bouwdossiers >

Personen

Ben je op zoek naar genealogische informatie over personen die in Overijssel hebben geleefd of wil je je eigen stamboom uitpluizen?

Vind meer informatie over het doen van stamboomonderzoek of zoek direct in Personen >

Gedigitaliseerde stukken

De meest geraadpleegde bronnen van Collectie Overijssel zijn gedigitaliseerd en als scan te bekijken. Voorbeelden zijn de akten van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en de Kadasterkaarten. Als je doorklikt naar een inventarisnummer wordt er door middel van een paperclipje aangegeven of er scans aan het inventarisnummer gekoppeld zijn.

Zijn er geen scans beschikbaar? In veel gevallen kun je gratis scans aanvragen.

Scans aanvragen

Wil jij vanuit huis archiefstukken bekijken voor jouw onderzoek? Maak dan gratis gebruik van onze Snelle Scanservice. Je kunt via onze website scans van archiefstukken aanvragen, zodat een bezoek aan de studiezaal in veel gevallen niet meer nodig is en jij vanuit huis verder kan met je onderzoek. Meer informatie >