Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
18.219  regesten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
148 Arnt Butekamp, drost te Nijenhues, verklaart dat Bernt ten Schoenenvelt en Egbert Gherberdynck eene overeenkomst hebben aangegaan, betreffende eene hooimaat in Schonevelt, en het gebruik van een molen, onder zekere bepalingen.
Getuigen: Herman Wernerss en Hermannus Ghent.
Int jaer ons Heren dusent vierhondert ende ses ende tsestich op den anderen Sondach nae Dertijenden.
Het z.v.d. drost is afgevallen.
o.n. Sibculo LXXXV annex LXXXVa.
v. Doorn T.R.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventaris
Regestenlijst
Regest
4101 Albert van Scheven, vrouwe en gezamenlijke jufferen des kloosters tho Werselo keuren goed dat Mense Boynck, en Ffenne, zijne echtgenoote, met goedvinden van Lambert tho Boynck, mogen geven uit haar erf, geheeten Boynck, gelegen in het kerspel en gericht van Otmersem, in de buurschap to Manre, aan Gerten ter Reest, Berends en Ffenne's dochter, een mud rogge.
Archief Ridderschap, inv.nr. 628, fol. 25v en 26.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventar
Urkunden
Regest
116 Dederich Schenck von Nideggen zu Höst bekundet, im Jahre 1594 mit seinem Bruder Berndt in Boxmeer dessen Tochter und deren Mann Bertolt besucht zu haben, wobei Berndt von dem Verkauf seiner väterlichten Güter gesprochen und erklärt habe, den Hof Rottum an Willem Bruins, Richterboten zu Gogh, verkauft zu haben. Bruins habe ihm aber den zugehörigen Paeß zu Bare wieder zurückgegeben, und darauf habe Bartolt disen f:ur 50 Taler gekauft.
Or.Pap. mit Unterschrift und Rest des Aufdrucksiegels.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle
 
 
 
 
 
Inventar
Urkunden
Regest
119 Lubbert Turck, Richter zu Weze, sowie die dortigen Schöffen Peter Velckener und Peter Lax weisen auf Antrag die Agnes von Berckum, die Witwe des Dederich Schenck von Nydeggen zu Heust, bezw. deren Momber Peter Noy auf Grund eines 1606 Mai 19 vom Gericht der Stadt Goch gegen Thomas Stappen ergangenen Urteiles sowie dessen Bestätigung durch den Oberrichter des Amtes Goch Matthiesß Romßwinckel von 1608 April 15 in "die Fischerei und das Wasser zu Heust in der Niersen" ein. Der Streitwert ist mit 60 Goldgulden angegeben. Siegler: Richter und Schöffenambt.
Or.Perg., Siegelreste.
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle