Doorgaan naar de inhoud

Collectie Overijssel heeft behoefte aan een nieuwe huisvesting voor het beheer van archieven en collecties. Onze depots in Deventer en Zwolle zitten bijna vol en er komen nog kilometers papier aan. Ook zijn de klimaatsystemen verouderd die nodig zijn om de kwetsbare collecties te behouden. Daar komt nog bij dat onze energiekosten erg hoog zijn, doordat onze gebouwen niet duurzaam zijn. We staan nu voor een belangrijke keuze: investeren we in nieuwe depots in beide steden of grijpen we de kans om één nieuw centraal gebouw neer te zetten voor heel Overijssel?

Een duurzaam collectiecentrum voor Deventer, Zwolle en Overijssel

Samenwerking

Afgelopen tijd hebben wij gesproken met beheerders van andere erfgoedcollecties in de provincie. Uit deze verkenning is gebleken dat het probleem van een goede faciliteit voor het behoud van erfgoedcollecties niet alleen bij ons speelt. Om dit op te lossen zouden wij graag met hen samenwerken. Een collectiecentrum kan namelijk zowel aan archieven ruimte bieden als aan andere soorten erfgoedcollecties, zoals museale objecten, bewaarbibliotheken en archeologische vondsten. En denk ook aan voorzieningen voor de restauratie, beschrijving, ontsluiting en digitalisering van erfgoedcollecties die we in een gezamenlijk gebouw kunnen delen. Zo komen we tot een optimaal behoud van alle belangrijke Overijsselse collecties!

Toegankelijkheid

Los van waar een nieuw collectiecentrum zou komen te staan, geldt dat wij altijd streven naar optimale toegankelijkheid van de archieven en collecties. We hebben het afgelopen jaar met onze studiezaal in ANNO Stadsmuseum Zwolle ervaring opgedaan met de scheiding tussen de plek waar inzage wordt gegeven in onze collecties en de depots waar deze collecties bewaard en beheerd worden. Dit gebeurt inmiddels op meer plekken in Nederland.

Daarnaast zijn wij in het voorjaar van 2022 gestart met de gratis Snelle Scanservice. Inmiddels hebben wij al honderdduizenden scans geleverd aan klanten! Dit sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen in de archiefsector. Op deze manier kunnen ook wij het Overijssels erfgoed toegankelijk maken voor iedereen.

Collectiecentrum Overijssel (Beeld: Studio Lucy & Claire)

Bijeenkomsten

In september en oktober 2023 hebben wij bijeenkomsten over de toekomst van onze huisvesting georganiseerd voor raadsleden van Deventer en Zwolle en historisch betrokkenen, zoals de lokale historische verenigingen. Vanuit een open gesprek zijn er suggesties gedaan en vragen gesteld. Een verslag van deze bijeenkomsten lees je hier.

Vervolgstappen

Over een toekomstig collectiecentrum is nog geen besluit genomen. Met ons bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van het Rijk, gemeente Deventer en gemeente Zwolle, verkennen we óf we gaan vertrekken van de huidige locaties en zo ja, wat de opties zouden kunnen zijn voor nieuwe huisvesting.

Eerst zijn de gemeenteraden van Deventer en Zwolle aan zet om een beslissing te nemen over ons idee om naar één locatie te verhuizen. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2024 meer duidelijk zal worden.

Collectiecentrum Overijssel (Beeld: Studio Lucy & Claire)

In 2028 bestaat de provincie Overijssel 500 jaar

Denk, droom en vier je met ons mee?

In 2028 vieren we dat Overijssel 500 jaar bestaat als eigen bestuurlijke eenheid. Onze droom is om in dat jaar een nieuw en volledig duurzaam Collectiecentrum Overijssel te openen waarin het erfgoed van onze provincie voor iedereen toegankelijk wordt gemaakt en overgedragen wordt aan de generaties na ons.

Wil je met ons verder praten, heb je behoefte aan meer informatie of ben je geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact met ons op via info@collectieoverijssel.nl of bel 085 488 50 00.