Doorgaan naar de inhoud

Collectie Overijssel is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN 809485072.

Collectie Overijssel is gevestigd aan de Eikenstraat 20, 8021WX in Zwolle en aan Klooster 12, 7411 NH in Deventer.
Telefoon: 085 – 488 50 00
E-mail: info@collectieoverijssel.nl

BTW nummer NL8094.85.072.B.01, KvK-nummer 54518121.

Collectie Overijssel verleent je hierbij toegang tot www.collectieoverijssel.nl en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Daarbij behoudt Collectie Overijssel zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Collectie Overijssel spant zich in om de inhoud van www.collectieoverijssel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.collectieoverijssel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Collectie Overijssel. In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

www.collectieoverijssel.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Omdat wij geen invloed op deze websites en hun informatie hebben, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kun je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de websiteteksten liggen bij Collectie Overijssel. De inhoud van www.collectieoverijssel.nl is beschikbaar onder de Creative Commonslicentie Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Ten aanzien van op de websites gepubliceerde materialen uit archieven en collecties heeft Collectie Overijssel in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteursrecht van individuele cartografen, fotografen, kunstenaars, drukkers en uitgevers, en bestaande rechten te respecteren. Als Collectie Overijssel abusievelijk het auteursrecht of andere rechten geschonden heeft, word je verzocht om contact met ons op te nemen, zodat deze fout hersteld kan worden.

Collectie Overijssel is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze websites en/of uit de via deze websites verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze websites vermelde hyperlinks naar andere websites.

Klachtenregeling

Wij stellen alles in het werk om je tijdens jouw bezoek aan onze website of ons gebouw zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht je evenwel toch een klacht hebben, wil je deze dan aan ons kenbaar maken? We kunnen dan actief werken aan de verbetering van onze organisatie. Tussen onze Veelgestelde vragen vind je meer informatie over de procedure.

Toepasselijk recht

Op www.collectieoverijssel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken en gebruiken van onze website en haar informatie, verklaar je akkoord te gaan met het Nederlands recht.