Doorgaan naar de inhoud

Zoals vast bekend bij veel archiefgebruikers zijn de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB-boeken) van Overijsselse (kerk)gemeenten, of ‘Retroacta van de Burgerlijke Stand’ een belangrijke bron bij stamboomonderzoek. In deze boeken werden lidmaten van kerken geregistreerd bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven, namelijk: doop, huwelijk, en overlijden/begraven. Voor de periode voorafgaand aan de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 is dit een van de weinige bronnen voor deze informatie.

Het vinden van precies die persoon waarnaar je zoekt, kan wel een uitdaging zijn in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Om hierbij te helpen waren op de studiezaal aan de Van Wevelinkhovenstraat te Zwolle destijds ingebonden indexen beschikbaar. Deze indexen bevatten namen van personen die genoemd worden in de DTB-boeken, met een verwijzing naar de juiste pagina en het DTB-boek waarin zij beschreven staan.

Bij de verhuizing van de studiezaal naar ANNO Stadsmuseum Zwolle aan de Melkmarkt zijn deze indexen niet meeverhuisd, waardoor ze enige tijd niet beschikbaar waren voor bezoekers van de studiezaal. Ondertussen is hier verandering in gekomen: vanaf juni 2023 zijn deze indexen digitaal te raadplegen op onze website!

De meeste van onze DTB-boeken zijn beschreven in toegang 0124, hier zijn daarom ook de meeste indexen te vinden. De toegang is onderverdeeld in gemeenten, en onder elke gemeente is nu een map ‘indexen’ te vinden waaronder de scans van deze indexen beschikbaar zijn. Voor de gemeenten Olst, Bathmen en Diepenveen zijn de indexen in een andere toegang te vinden.

Delen

Ook interessant