Doorgaan naar de inhoud

Digitaal zoeken

Je kunt op onze homepagina integraal zoeken via de zoekbalk. Hiermee doorzoek je al onze archieven en collecties. Je kunt desgewenst direct al specifieker zoeken via de button Archieven. Wanneer nodig kan je het resultaat filteren op locatie, met de filters aan de rechterzijde. Daarnaast kun je, als je klikt op ‘uitgebreid zoeken’ (de pijltjes achter het zoekvenster), zoeken op één of meerdere trefwoorden, de toegangscode en/of een periode.

Inhoud archief

Bij vrijwel ieder archief hoort een toegang met een zogenaamde inventaris of plaatsingslijst. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Een plaatsingslijst is een globale beperkte beschrijving van een archief. Alle inventarissen en plaatsingslijsten van beide locaties zijn te doorzoeken op deze website.

Een archief heeft altijd een 4-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld 0700 voor het stadsbestuur Zwolle). Een archief is hiërarchisch geordend in verschillende mappen en hoofdstukken (bijvoorbeeld 1. Archief van Schepenen en Raden en hun opvolgende besturen, 1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard, 1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen etc.) Specifieke stukken of onderdelen binnen een archief of collectie hebben een inventarisnummer (zoals 183 Resoluties van schepenen en raden 1615-1674). De unieke identificatie van een stuk of onderdeel van een archief bestaat uit de combinatie van het toegangsnummer en inventarisnummer (in dit geval 0700 183). Dit nummer wordt gebruikt bij het opzoeken of aanvragen van het stuk op de studiezaal.

Afhankelijk van de ordening van het archief moet je het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij het specifieke inventarisnummer uit te komen.

Beschikbaarheid van gedigitaliseerde stukken 

De meest geraadpleegde bronnen van Collectie Overijssel zijn gedigitaliseerd en als scan te bekijken op onze website. Voorbeelden zijn de akten van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en de Kadasterkaarten. Deze afbeeldingen kun je kosteloos in hoge resolutie downloaden. Als je doorklikt naar een inventarisnummer wordt er d.m.v. van een paperclipje aangegeven of er scans aan het inventarisnummer gekoppeld zijn.

Inzien van stukken die niet digitaal beschikbaar zijn 

Stukken die niet als scan op onze website zijn te bekijken, zijn vaak wel als scan aan te vragen via onze Snelle Scanservice. Lees meer over hoe je scans kunt aanvragen.

De stukken zijn ook fysiek in te zien op de studiezaal. Met een bezoekerspas kun je via de website een archiefstuk aanvragen om in te zien op onze studiezaal. Bij de beschrijving klik je op de aanvraagknop (icoon van een mapje). Vervolgens verschijnt er een aanvraagscherm waarin je jouw pasnummer en eventuele opmerkingen kunt invullen. Na het versturen van de aanvraag ontvang je een bevestigingsmail. Maak eerst een afspraak om de studiezaal te bezoeken, voordat je de gewenste archiefstukken aanvraagt. De aangevraagde stukken liggen dan voor je klaar wanneer jij de studiezaal bezoekt.

Heb je nog géén bezoekerspas? Gebruik dan het tijdelijke pasnummer 114-23456 en noteer je voor- en achternaam in het desbetreffende veld.

Snelle Scanservice

Wil jij vanuit huis archiefstukken bekijken voor jouw onderzoek? Maak dan gratis gebruik van onze Snelle Scanservice! Hiermee kun je via onze website scans van archiefstukken aanvragen, zodat een bezoek aan de studiezaal in veel gevallen niet meer nodig is en jij vanuit huis verder kan met je onderzoek. Lees meer informatie >

Bronvermelding

Maak je gebruik van informatie uit de archieven voor een publicatie, dan stellen we het prijs als je een bronvermelding toevoegt. We adviseren om voor bronvermelding de internationale conventie te hanteren, die bestaat uit drie elementen:

 • MARC/ISIL-code en naam van de archiefinstelling
 • Toegangsnummer en de naam van het archief
 • Inventarisnummer

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

Voorbeeld 1: bronnen van Collectie Overijssel locatie Zwolle:

 • Volledig:
  NL-ZlCO, Collectie Overijssel locatie Zwolle, 0123.1 Burgerlijke stand in Overijssel, inv.nr. 3
 • Verkort:
  NL-ZlCO, 0123.1, inv.nr. 3

Let op: ZlCO is geschreven met een kleine letter L, niet met een hoofdletter i.

Voorbeeld 2: bronnen van Collectie Overijssel locatie Deventer:

 • Volledig:
  NL-DvCO, Collectie Overijssel locatie Deventer, 1018, Deventer Zwemvereeniging, inv.nr. 3
 • Verkort:
  NL-DvCO, 1018, inv.nr. 3