Doorgaan naar de inhoud

Digitaal zoeken

Je kunt op onze homepagina integraal zoeken via de zoekbalk. Hiermee doorzoek je al onze archieven en collecties. Je kunt desgewenst direct al specifieker zoeken via de button Archieven. Wanneer nodig kan je het resultaat filteren op locatie, met de filters aan de rechterzijde. Daarnaast kun je, als je klikt op ‘uitgebreid zoeken’ (de pijltjes achter het zoekvenster), zoeken op één of meerdere trefwoorden, de toegangscode en/of een periode.

Inhoud archief

Bij vrijwel ieder archief hoort een toegang met een zogenaamde inventaris of plaatsingslijst. Een inventaris is een beschrijving van de inhoud van een archief. Een plaatsingslijst is een globale beperkte beschrijving van een archief. Alle inventarissen en plaatsingslijsten van beide locaties zijn te doorzoeken op deze website.

Een archie heeft altijd een 4-cijferige toegangscode (bijvoorbeeld 0700 voor het stadsbestuur Zwolle). Een archief is hiërarchisch geordend in verschillende mappen en hoofdstukken (bijvoorbeeld 1. Archief van Schepenen en Raden en hun opvolgende besturen, 1.1. Eerste afdeling: Stukken van algemene aard, 1.2. Tweede afdeling: Stukken betreffende bijzondere onderwerpen etc.) Specifieke stukken of onderdelen binnen een archief of collectie hebben een inventarisnummer (zoals 183 Resoluties van schepenen en raden 1615-1674). De unieke identificatie van een stuk of onderdeel van een archief bestaat uit de combinatie van het toegangsnummer en inventarisnummer (in dit geval 0700 183). Dit nummer wordt gebruikt bij het opzoeken of aanvragen van het stuk op de studiezaal.

Afhankelijk van de ordening van het archief moet je het zoekresultaat een aantal keer uitklappen/doorklikken om bij het specifieke inventarisnummer uit te komen.

Beschikbaarheid van gedigitaliseerde stukken 

De meest geraadpleegde bronnen van Collectie Overijssel zijn gedigitaliseerd en als scan te bekijken op onze website. Voorbeelden zijn de akten van de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters, de Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB) en de Kadasterkaarten. Deze afbeeldingen kunt u kosteloos in hoge resolutie downloaden. Als je doorklikt naar een inventarisnummer wordt er d.m.v. van een paperclipje aangegeven of er scans aan het inventarisnummer gekoppeld zijn.

Inzien van stukken die niet digitaal beschikbaar zijn 

Stukken die niet als scan op onze website zijn te bekijken, zijn wel fysiek in te zien op de studiezaal. Deze stukken kun je zelf voor eigen gebruik op de studiezaal scannen. Met een bezoekerspas kun je via de website een archiefstuk aanvragen om in te zien op onze studiezaal. Bij de beschrijving klik je op de aanvraagknop (icoon van een mapje). Vervolgens verschijnt er een aanvraagscherm waarin je jouw pasnummer en eventuele opmerkingen kunt invullen. Na het versturen van de aanvraag ontvang je een bevestigingsmail.

Heb je nog géén bezoekerspas? Gebruik dan het tijdelijke pasnummer 114-23456 en noteer je naam in het veld Opmerkingen, of neem contact met ons op. Je ontvangt dan alvast een pasnummer waarmee je stukken kunt reserveren.

Vergeet niet voor een bezoek aan één van onze studiezalen een afspraak te maken.