Doorgaan naar de inhoud

Wij ontsluiten ons beeldmateriaal via de online beeldbank, hier kun je zoeken op allerlei zoektermen zoals plaatsnaam, periode en personen. Materiaal dat bij een (papieren) archief hoort is zowel via de toegang op dat archief als via de beeldbank te vinden. De online beeldbank wordt continu uitgebreid, elke dag komen nieuwe digitale bestanden en beschrijvingen op onze website beschikbaar. Bekijk onze beeldbank.

Hoe zit het met de (auteurs)rechten op beeldmateriaal?

In onze collecties bevindt zich beeldmateriaal waarop auteurs- of andere rechten berusten. De digitale kopieën hiervan mogen wij niet online publiceren. Er zijn ook stukken waarvan de auteurs- of andere rechten onbekend of nog niet geregeld zijn. Ook in dat geval kunnen wij het materiaal niet online publiceren. Wij werken er continu aan zoveel mogelijk rechten helder te krijgen. Echter, wanneer dit voor bepaalde stukken nog niet is gelukt, is het voor ons helaas niet mogelijk dit in opdracht voor je uit te zoeken. Wij kunnen je wel van zoveel mogelijk informatie voorzien, op basis waarvan jij zelf de auteursrechten kunt achterhalen of toestemming voor gebruik kunt regelen.  

Wanneer je in onze online beeldbank zoekt kan het zoekresultaat op verschillende manieren getoond worden, afhankelijk van de (auteurs)rechten die op het materiaal berusten en of het materiaal gedigitaliseerd is. Op de volgende manieren kan een zoekresultaat op de website aan je worden getoond: 

  • Voorzien van een digitaal bestand (plaatje, video, etc.)
    Materiaal dat vrij van auteursrechten en reeds gedigitaliseerd is, stellen wij online gratis beschikbaar. Het digitale bestand wordt getoond in het zoekresultaat, je kunt dit downloaden en vrij gebruiken.
  • Met de melding: ‘Digitale bestanden: Alleen te raadplegen in de studiezaal bij de archiefdienst’
    Ook in dit geval berusten er rechten op het materiaal of zijn de auteursrechten onbekend, op grond waarvan wij de gedigitaliseerde bestanden niet online mogen publiceren. Je kunt het digitale bestand in de studiezaal komen inzien op één van onze computers. Het bestand kan niet gedownload worden. Wel kun je een foto voor eigen gebruik van het beeldscherm maken. Ook is het mogelijk, op afspraak, het originele bestand in te zien, en daarvan voor eigen gebruik, een (digitale) kopie te maken. 
  • Alleen een beschrijving zonder digitaal bestand
    Het stuk is (nog) niet gedigitaliseerd. Je kunt contact met ons opnemen voor nadere informatie over het stuk met betrekking tot de rechten en de mogelijkheden voor digitalisering en gebruik. 

Onderzoek doen in historische kaarten 

Wil je meer weten over hoe het landschap en de bebouwing in Overijssel in de loop der eeuwen veranderd is? Kaarten verschaffen op overzichtelijke wijze veel informatie over het beheer en de inrichting van de ruimte in het verleden. Collectie Overijssel beheert meer dan 12.000 originele historische kaarten. Deze kaarten zijn vooral geproduceerd door instellingen die zich op welke wijze dan ook bezig hielden met de ruimte om ons heen: defensie, kadaster, grondbelasting, planologie, landinrichting, waterstaat, Zwolse gemeentelijke diensten en nog veel meer. 

Voor meer informatie raadpleeg je de zoekwijzer historische kaarten of onze beeldbank.
Ben je geïnteresseerd in kadastrale kaarten, raadpleeg dan de zoekwijzer kadasterarchieven.