Doorgaan naar de inhoud

Na genealogie is huizenonderzoek de meest populaire vorm van archiefonderzoek. Het is niet eenvoudig een algemene handleiding voor huizenonderzoek te maken, omdat de bronnen voor dit type onderzoek per gemeente en per woonplaats verschillen. Als bezoeker kun je gebruikmaken van een voorbeeldonderzoek (in dit geval van een adres uit Deventer) om inzicht te krijgen in de manier waarop je met behulp van onze bronnen aan de slag kunt.

Bronnen

  • Voorbeeldonderzoek huizenonderzoek na 1832, waarin vanaf de start van het kadaster in 1832 de bewonings- en eigendomsgeschiedenis van een pand in de binnenstad van Deventer stap voor stap wordt uitgezocht;  
  • Voorbeeldonderzoek huizenonderzoek vóór 1832, waarin in de periode vóór de kadastrale administratie de bewonings- en eigendomsgeschiedenis van een pand in de binnenstad van Deventer stap voor stap wordt uitgezocht;  
  • De zoekwijzer met uitleg over hoe te zoeken in de kadastrale administratie (na 1832);  
  • Een overzicht van alle aanwezige kadasterkaarten bij Collectie Overijssel locatie Deventer, gesorteerd op sectie en jaartal;  
  • De zoekwijzer met uitleg over hoe te zoeken in historische kaarten 
  • En de Zoekwijzer Indexen Deventer, waarin vanaf bladzijde 33 (hoofdstuk 13) alle aanwezige bronnen voor huizenonderzoek bij Collectie Overijssel vestiging Deventer besproken worden.  

Bouwdossiers

Sinds de Woningwet van 1901 geven alle Nederlandse gemeenten verplicht een bouwvergunning af bij bouw, verbouw of herbouw. Vanaf dat moment zijn de bouwvergunningen en bouwtekeningen bewaard gebleven. Bij Collectie Overijssel vind je de bouwdossiers voor adressen in de gemeenten Zwolle, Deventer en voormalig Zwollerkerspel. De dossiers zijn digitaal aan te vragen via ons bouwdossier-loket.

In het bouwdossier-loket staan alle digitaal opvraagbare dossiers. Je kunt in de zoekbalk een adres invoeren waarna een resultatenoverzicht zal volgen. Vervolgens kun je het dossier aanvragen door jouw gegevens in te vullen. Je aanvraag zal in behandeling worden genomen door een medewerker en je ontvangt een e-mail met een download link naar de aangevraagde scans. Deze scans zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Bij Collectie Overijssel is de kadastrale registratie aanwezig van de hele provincie Overijssel uit de periode 1811 tot 1989 (toegangsnummer 0145). Raadpleeg voor meer informatie de Zoekwijzer Kadasterarchieven.  

Op onze studiezalen kun je tevens het digitale systeem van het Kadaster, de Kadaster Archiefviewer, raadplegen. Het voordeel hiervan is dat je voor heel Nederland kunt zoeken op adres in acht kadastrale bronnen. Je kunt zowel administratieve gegevens als kaartmateriaal doorzoeken. Dit is voor het meeste historisch kadastraal onderzoek voldoende. Het kaartmateriaal is per perceel of groep percelen getekend.  

Ter voorbereiding op jouw onderzoek in de Kadaster Archiefviewer is het verstandig om eerst de handleiding(en) te raadplegen. Bekijk de uitgebreide handleiding van de Kadaster Archiefviewer, een korte handleiding van de Kadaster Archiefviewer en een korte handleiding voor het zoeken op adres in de Kadaster Archiefviewer 

In de Kadaster Archiefviewer zijn geen kadastrale overzichtskaarten van gemeenten uit de periode 1812-1832, de minuutplans, te vinden. Ook zijn de alfabetische naamlijsten ofwel de ‘Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT’s)’ niet opgenomen. Voor deze stukken dien je het originele archief van het Kadaster, de website HisGis of de DVD met de Kadastrale Atlas 1832 te raadplegen.  

Kadaster 1832 op DvD

In 2012 bracht de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel een DVD met CD-Rom uit met alle kadastrale kaarten en gegevens van de provincie Overijssel in 1832. De DVD kan besteld worden bij de secretaris van de Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832 via g.hannink@planet.nl. De kosten bedragen € 25,– per stuk plus verzendkosten (€ 2,50). Bij een bestelling (bijvoorbeeld door een heemkundevereniging) van vijf of meer exemplaren, rekent de stichting € 20,- per stuk. 

Privacy

De kadastrale informatie die het Kadaster op deze manier beschikbaar stelt mag alleen voor historisch onderzoek worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de geldende privacywetgeving.

De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832, die voorheen op de website WatWasWaar geraadpleegd konden worden, is overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn nu online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE. Er zijn verschillende manieren om in deze Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren. Een eerste startpunt is de gehele collectie scans, gesorteerd op documentvolgorde (op basis van de gemeentecodering). Selecteer bij het tabblad ‘Hoofdcollectie’ de ‘Kadastrale kaarten 1811-1832’ en bij ‘Provincie’ de provincie ‘Overijssel’. Desgewenst kun je verder filteren op gemeentenamen. Daarnaast vind je hier topografisch-militaire kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw en volkstellingsgegevens uit 1899.  

Het leenregister geeft informatie over erven en landerijen in de periode tot 1811. In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (of: leenregisters) staan de overgangen van bezittingen (of: belening) opgetekend, over een periode van meer dan vier eeuwen. In de leenregisters staan ca. 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen. Deze bron biedt daarmee een schat aan informatie over de lokale geschiedenis en over de familierelaties van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie over onroerend goed en personen relatief schaars zijn.  

De omgevingsvergunning is per 1 oktober 2010 ingevoerd en is een vervolg op wat eerder de bouwvergunningen en milieuvergunningen waren. Dit waren aparte dossiers. Tegenwoordig heten deze vergunningen samen de omgevingsvergunning.

Collectie Overijssel beheert de bouwvergunningen tot 2010, waaronder dus ook de voorloper op de omgevingsvergunning. Deze vind je in ons bouwdossier-loket. Ben je op zoek naar een vergunning van ná 2010, verwijzen wij je graag door naar de desbetreffende gemeente.

Meer informatie over de WABO vind je op de website van Kenniscentrum InfoMil, het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein.

De bouwdossiers die wij beheren bevatten geen informatie over bodemonderzoek. In Overijssel behandelt de Omgevingsdienst IJsselland de milieu aangelegenheden. Voor vragen met betrekking tot bodem en milieu kun je bij hen terecht. Meer informatie vind je op www.www.odijsselland.nl