Doorgaan naar de inhoud

Je kunt natuurlijk direct aan de slag gaan met je stamboomonderzoek in onze archieven. De meest geraadpleegde bronnen voor genealogisch onderzoek in Overijssel vind je in het document Bronnen stamboomonderzoek en in de Zoekwijzer indexen Deventer.

Liever eerst iets meer uitleg over het starten van een stamboomonderzoek? Lees dan de minicursus Levenslijnen eens door of bekijk een voorbeeldonderzoek. Meer achtergrondinformatie over het doen van familieonderzoek in de provincie Overijssel vind je in de publicatie Overijsselaars Gezocht van Jan ten Hove.

* Collectie Overijssel voert geen (genealogisch) onderzoek uit in opdracht. Wij faciliteren jouw onderzoek, digitaal en op onze studiezalen.

Recente persoonsgegevens

Voor de Burgerlijke Stand (BS) gelden beperkingen op de openbaarheid. Voor geboorteakten is dat 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten 50 jaar. Ook voor het Bevolkingsregister (BR) geldt een beperking op de openbaarheid van 75 jaar. Dit in verband met privacybescherming. Voor persoonsgegevens die nog niet naar ons zijn overgebracht kun je meestal terecht bij de gemeente in de plaats waar de akte is opgemaakt.

Forum

Op ons forum bevinden zich enthousiaste onderzoekers die elkaar graag op weg helpen. Loop je vast met je onderzoek, heb je advies nodig of kan jij juist anderen helpen? Plaats dan eens een bericht op het forum.

 

André Dumont heeft een verzameling van woorden en begrippen met hun betekenis aangelegd die in allerlei genealogische bronnen voorkomen, zoals in de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB), schepenakten en rechtbankverslagen. Het hele bestand omvat nu meer dan 23.000 woorden met hun betekenis. Via onderstaande zoekbalk kun je het genealogisch woordenboek snel doorzoeken (de woorden verschijnen terwijl je typt). 

Werkt de zoekbalk niet? Je kunt het hele woordenboek ook op alfabet doorbladeren op de website Genealogisch woordenboek. 

 

Kopie van een akte van de Burgerlijke Stand

Is de akte die je hebt gevonden nog niet voorzien van een scan, dan kun je deze eventueel raadplegen of downloaden via FamilySearch, de website van de Genealogical Society of Utah. De website van Open Archieven verwijst rechtstreeks naar de scans op FamilySearch. 

Is de akte niet elders te vinden of wil je een hoge resolutie-scan van een akte of van de huwelijksbijlagen, klik dan op het email-icoontje rechts boven de beschrijving van de akte of gebruik ons contactformulier om jouw bestelling door te geven. Ook voor het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie kun je contact met ons opnemen. De tarieven vind je in de tarievenlijst. Vermeld in elk geval de volgende gegevens: 

 • Toegangsnummer en inventarisnummer;
 • Gemeente; 
 • Jaartal;
 • Aktenummer; 
 • Type akte (geboorte, huwelijk, huwelijksbijlagen of overlijden);
 • Naam / namen van de betrokken persoon / personen.
Kopie van een echtscheidingsvonnis

Collectie Overijssel beheert de archieven van de Arrondissementsrechtbanken te Zwolle en Almelo tot en met 1989. Bekijk voor het bestellen van een reproductie van een echtscheidingsvonnis uit één van deze archieven de tarievenlijst. Vermeld in je e-mail de volgende gegevens: 

 • Arrondissementsrechtbank te… (Zwolle / Almelo);
 • Naam en voorletters partner 1;
 • Naam en voorletters partner 2;
 • Jaar waarin het eindvonnis is uitgesproken;
 • Datum.

Indexen op de registers van de Burgerlijke Stand in de provincie Overijssel zijn beschikbaar via de website WieWasWie.nl, via onze eigen website en via Open Archieven voor: 

 • Overlijdens 1811 – 1960 (alle gemeenten, behalve diegene hieronder opgesomd):
  Enschede, 1811 – 1965
  Kampen, 1811 – 1970
  IJsselmuiden, 1811 – 1970
 • Huwelijken 1811 – 1932 (alle gemeenten, behalve diegene hieronder opgesomd):
  Blankenham, 1811 – 1944
  Grafhorst, 1811 – 1936
  Kampen, 1811 – 1944
  Kamperveen, 1811 – 1936
  Kuinre, 1811 – 1944
  Lonneker, 1811 – 1934
  Wilsum, 1811 – 1936
  Zalk en Veecaten, 1811 – 1936
 • Geboorten 1811-1912 (alle gemeenten, behalve diegene hieronder opgesomd):
  Almelo, 1811 – 1818
  Almelo, Stad, 1818 – 1912
  Almelo, Ambt, 1818 – 1913
  Blankenham, 1832 – 1917
  Blokzijl, 1811 – 1917
  Dalfsen, 1811 – 1912
  Den Ham, 1811 – 1912
  Delden, 1811 – 1818
  Delden, Stad, 1819 – 1912
  Delden, Ambt, 1819 – 1912
  Denekamp, 1819 – 1912
  Deventer, 1811 – 1902
  Diepenveen, 1909 – 1912
  Diepenheim, 1811 – 1912
  Enschede, 1811 – 1913
  Giethoorn, 1811 – 1917
  Hardenberg, 1811 – 1818
  Hardenberg, Ambt, 1819 – 1912
  Hardenberg, Stad, 1819 – 1912
  Kampen, 1811 – 1915
  Kedingen, 1811
  Kuinre, 1811 – 1917
  Losser, 1811 –  1919
  Markelo, 1819 – 1912
  Nieuwleusen, 1819 – 1912
  Oldemarkt, 1811 – 1917
  Ommen, 1811 – 1912
  Ommen, Ambt, 1819 – 1912
  Steenwijk, 1811 – 1917
  Steenwijkerwold, 1811 – 1917
  Vollenhove, 1811 – 1818
  Vollenhove, Ambt, 1819 – 1917
  Vollenhove, Stad, 1819 – 1917
  Vriezenveen, 1811 – 1913
  Wanneperveen, 1811 – 1917
  Weerselo, 1811 – 1855
  Wilsum, 1811 – 1917
  Zwartsluis, 1811 – 1834, 1846 – 1912

De registers van de in Overijssel geadmitteerde advocaten en procureurs, en van adviserende advocaten, maken deel uit van het Archief van de Staten van Overijssel, Ridderschap en Steden en de op hen volgende colleges (1578 – 1810).  

Opzet en werkwijze bij het ontsluiten van de registers
Naast de namen (familienaam c.q. patroniem), voorletters dan wel voornamen c.q. afkortingen daarvan zijn de data en indien aangegeven de plaatsen waar de eedsaflegging van de betrokkene heeft plaatsgevonden opgenomen. Daarna zijn in de voetnoten de plaatsen van herkomst dan wel woonplaatsen van de desbetreffende jurist verwerkt. De namen zijn niet gestandaardiseerd, de in de registers voorkomende spelling is zoveel mogelijk overgenomen. Bij de namen zijn geen verwijzingen naar de desbetreffende pagina’s van de registers gemaakt, alleen naar de datum c.q. het jaartal van de admissie. 

Ga direct naar de index op de advocaten en procureurs. 

Meer informatie over de registers van de advocaten en procureurs vind je hier: inleiding advocaten en procureursregister. 

In de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen (of: leenregisters) staan de overgangen van bezittingen (of: belening) opgetekend, over een periode van meer dan vier eeuwen. In de leenregisters staan ca. 25.000 namen van personen, plaatsen, erven en percelen. 

Deze bron biedt een schat aan informatie over de lokale geschiedenis, maar ook en vooral over de familierelaties van bezitters van lenen. Dit alles uit een periode waarin andere bronnen van informatie over onroerend goed en personen relatief schaars zijn. 

De leenregisters zijn te raadplegen in één PDF-document, download het Leenrepertorium. Het is een groot document: afhankelijk van de snelheid van jouw internetverbinding duurt het zoeken in de PDF soms even.

Tot de collectie Doop-, trouw- en begraafboeken (retroacta van de Burgerlijke Stand) in Overijssel, toegangsnummer 0124, behoren ook enige besnijdenisregisters van Israëlitische gemeenten. Enkele van deze besnijdenisregisters zijn beschreven door dhr. Lucas Bruijn, in samenwerking met de heren Moshe Mossel en Chaim Caran. Het betreft de twee besnijdenisregisters Zwartsluis en Oldemarkt. 

Via de zoekbalk vind je naast de scans van de originele registers ook de indexen op de besnijdenisregisters van Oldemarkt en Zwartsluis. Ook deze zijn vervaardigd door de heren Bruijn, Mossel en Caran. 

De Generale Index Zwolle is in bewerking. 

 De Generale Index Zwolle is een digitale kaartenbak waarin gegevens te vinden zijn over personen, straten, gebouwen en beroepen die betrekking hebben op Zwolle en Zwollerkerspel. De gegevens omvatten de periode van ongeveer 1300 tot 1940. 

De belangrijkste bronnen die zijn opgenomen in de Generale Index zijn: 

 • Doop-, trouw- en begraafboeken, 1581 –  1811 
 • Het bevolkingsregister, 1860 – 1940 
 • Stadsarchief Zwolle, 1265 – 1813 
 • Rechterlijke archieven, 1383 – 1811 

 Een overzicht van alle bronnen die in de Generale Index zijn opgenomen vind je hier: bronnen in de generale index. De Generale Index is online te raadplegen.