Doorgaan naar de inhoud

Zowel digitaal (veelal nog in bewerking) als op de studiezaal hebben wij een aantal bronnen beschikbaar, zo heeft de Stichting Zwolle 1940-1945 een uitgebreide collectie documenten, beeldmateriaal en voorwerpen. Ook is er heel veel materiaal voorhanden van de rest van de provincie, zoals de dossiers van de naoorlogse rechtspleging, het archief van de Politieke Opsporingsdienst/Politieke rechercheafdeling (POD/PRA) te Zwolle en Kampen.

Bronnen

Onderzoek doen in het archief van de politieke opsporingsdienst / politieke recherche afdeling

Bij Collectie Overijssel berust een deel van de dossiers van de na-oorlogse rechtspleging, het archief van de Politieke Opsporingsdienst/ Politieke Recherche Afdeling (POD/PRA) in Zwolle en Kampen. De persoonsdossiers in dit archief vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom is dit archief niet openbaar. Er kan alleen inzage worden verleend in dossiers van personen die overleden zijn of van levende personen die hier toestemming voor hebben gegeven. 

Om inzage te krijgen in het archief van de POD/PRA moet je een schriftelijk verzoek indienen. Neem hierin onderstaande gegevens op en stuur deze naar info@collectieoverijssel.nl

Neem in jouw verzoek de volgende gegevens op: 

 • Naam van de persoon (of personen) naar wie je onderzoek wilt doen, met volledige voornamen; 
 • Zijn of haar geboortedatum en geboorteplaats; 
 • Woonplaats van de betrokkene gedurende de oorlogsjaren (indien bekend); 
 • De relatie waarin je tot de betrokken persoon staat; 
 • Motivatie van jouw wens tot inzage; 
 • Je eigen gegevens; 
 • Bewijs van overlijden of schriftelijke toestemming van de betrokken persoon. Wanneer de persoon van wie je het dossier wil inzien meer dan 100 jaar geleden geboren is, hoef je geen bewijs van overlijden mee te sturen. 

Wanneer de betreffende persoon minder dan 100 jaar geleden geboren is, dien je een dergelijk bewijs wel mee te sturen. Als bewijs van overlijden kan gelden: 

 • Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand; 
 • Een rouwkaart of rouwadvertentie; 
 • Een persoonskaart van het Centraal Bureau voor Genealogie; 
 • Foto van een grafsteen (goed leesbaar).
  Let op: genealogische websites worden niet geaccepteerd als bewijs van overlijden. 

Wanneer de betrokken persoon toestemming aan je geeft tot het inzien van zijn of haar dossier, dient deze toestemming op schrift gesteld te worden. Deze toestemming moet zijn ondertekend. Je stuurt deze schriftelijke toestemming mee met jouw verzoek, vergezeld van een kopie van het paspoort van de betrokken persoon waarop de handtekening duidelijk zichtbaar is. 

Misschien zijn er naar jouw mening nog meer bijzonderheden van belang, bijvoorbeeld het beroep van de betrokkene. Vermeld dit dan ook in de aanvraag. Dat geldt overigens voor alle zaken die je graag kwijt wilt. 

 

Literatuur

 • Klakkende laarzen aan de IJssel: Deventer en zijn inwoners in de Tweede Wereldoorlog, door Klaas Vos (Nieuwegein, 1995) 
 • Bijzonder Gewoon: Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-2010) en de “lichte gevallen”, door Sjoerd Faber en Gretha Donker (Den Haag/Zwolle, 2010) 
 • De Oorlogsgids: met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief, door Jan Kompagnie (eindred.) (Meppel, 2005) 
 • Jodenjacht, de onthutsende rol van de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog, door Jan Kompagnie en Ad van Liempt (eindred.) (Amsterdam, 2011) 
 • Zwolle 40-45, door Herman Aarts en Paul Harmens (Zwolle, 2014) 

MijnStadMijnDorp

Op het online platform MijnStadMijnDorp vind je vele oorlogs- en bevrijdingsverhalen, geschreven door medewerkers en vrijwilligers van Collectie Overijssel, maar ook door historische verenigingen, musea en andere partners in Overijssel.