Doorgaan naar de inhoud
Gemeenschappelijke regeling

Collectie Overijssel is een samenwerkingsverband van de gemeente Zwolle, gemeente Deventer en het Rijk. Elke Overijsselse decentrale overheidsorganisatie kan zich in beginsel hierbij aansluiten. Met een aantal andere partijen hebben wij een langdurige dienstverleningsovereenkomst, zoals voor het online platform MijnStadMijnDorp en het collectiebeheersysteem daarachter.

Bestuur & beloningsbeleid

Tegemoetkoming en vergoeding van bestuursleden bestaat uit: 

  1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Collectie Overijssel.
  2. De leden van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
  3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het bestuur van Collectie Overijssel bestaat uit:
Dhr. J.C. Gerritsen (rijksbestuurder), voorzitter
Dhr. A.H. Buiks (rijksbestuurder)
Mevr. H.M.M. Schuttenbeld (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. P. Guldemond (wethouder gemeente Zwolle)
Mevr. I. Duursma (wethouder gemeente Deventer)
Dhr. R.C. König (burgemeester gemeente Deventer)

Gemeentearchivaris Deventer en Zwolle, Rijksarchivaris Overijssel en Archiefinspecteur

Vincent Robijn, directeur, vervult de functie van gemeentearchivaris voor Deventer en Zwolle en rijksarchivaris voor provincie Overijssel. Jan Beens is met zijn ruime ervaring aangesteld als archiefinspecteur.

Aly Beekhof

Beschrijver

V&D geopend, collectie Dolf Henneke

Annelien Vos-Keen

Data Analist

Anniek van Dijk

Manager Bedrijfsvoering

Annika de Vries

Medewerker Communicatie

Astrid Wonnink

Medewerker Dienstverlening


Bert Nielsen

Datamanager

Bertus van Schaik

Medewerker Facilitair

Cees Tromp

Collectiebeheerder

Cees van Dijk

Medewerker Behoud


Dirk Steenbeek

Relatiebeheerder Collectievorming

Eef Bos

Adviseur

Eelco Bouwers

Medewerker Dienstverlening


Frieda Bousba

Adviseur HR

Ingeborg Jonkers

Medewerker Dienstverlening

Ingrid Doil

Behoudspecialist


Jan Beens

Archiefinspecteur


Janneke Woning

Behoudspecialist

Jatemie Tan

Medewerker Dienstverlening


Jeannet van Pijkeren

Management Assistent


Jenine de Vries

Coördinator Dienstverlening

Jenneke de Boer

Beschrijver & medewerker Scanverwerking

Joon Kosman

Medewerker Dienstverlening


Jos Mooijweer

Collectiemakelaar

Kees Vels

Medewerker Digitalisering

Laura de Jong

Collectiespecialist


Leoniek Damman-Vrielink

Relatiebeheerder Overheden


Maartje Koelma

Communicatieadviseur

Manuela van der Vegt

Medewerker Dienstverlening

Marijn Verbeek

Beschrijver


Marina van der Ploeg

Collectiebeheerder


Marion Karsch

Collectiebeheerder


Martine de Boer

Collectiespecialist


Monique Nicolaij

Medewerker Financiën


Natasja van Kleef

Data Analist

Paul Ekkelenkamp

Medewerker Scanverwerking

Paul Harmens

Beschrijver

Peter Erhmann

Medewerker Facilitair


Petra Links

Manager Collectie


Roland de Jong

Collectiebeheerder

Ronald Verstappen

Beschrijver

V&D geopend, collectie Dolf Henneke

Simone Franssen

Medewerker Digitalisering


Suzanne Nellestijn

Collectiebeheerder


Ton Dijksterhuis

Coördinator Bruikbaar


Vincent Robijn

Directeur, Gemeentearchivaris Deventer en Zwolle en Rijksarchivaris Overijssel


Wouter Geerling

Beschrijver