Doorgaan naar de inhoud
Gemeenschappelijke regeling

Collectie Overijssel is een samenwerkingsverband van de gemeente Zwolle, gemeente Deventer en het Rijk. Elke Overijsselse decentrale overheidsorganisatie kan zich in beginsel hierbij aansluiten. Met een aantal andere partijen hebben wij een langdurige dienstverleningsovereenkomst, zoals voor het online platform MijnStadMijnDorp en het collectiebeheersysteem daarachter.

Bestuur & beloningsbeleid

Tegemoetkoming en vergoeding van bestuursleden bestaat uit: 

  1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Collectie Overijssel.
  2. De leden van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
  3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het bestuur van Collectie Overijssel bestaat uit:
Dhr. J.C. Gerritsen (rijksbestuurder), voorzitter
Dhr. A.H. Buiks (rijksbestuurder)
Mevr. H.M.M. Schuttenbeld (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. E.W. Anker (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. C.J. Verhaar (wethouder gemeente Deventer)
Dhr. R.C. König (burgemeester gemeente Deventer)


Deventer en Zwolle

Vincent Robijn

Directeur

Placeholder

Deventer en Zwolle

Petra Links

Manager cluster Collectie


Zwolle

Jenine de Vries

Publieksadviseur


Zwolle

Marieke Steegmans

Manager cluster Publiek


Zwolle

Dirk Steenbeek

Informatiespecialist


Zwolle

Marc Schuil

Adviseur strategie en innovatie


Zwolle

Maartje Koelma

Communicatieadviseur


Deventer

Ton Dijksterhuis

Informatiespecialist


Hedwig Braam

Registrator museale collectie Zwolle


Anna van der Meulen

Adviseur digitale dienstverlening

Zwolle

Simon Tjaarda

Plaatsvervangend directeur

Zwolle

Monique Nicolaij

Financiën

Zwolle

Marina van der Ploeg

Relatiebeheerder MijnStadMijnDorp

Placeholder Forum
Zwolle

Roland de Jong

Beheerder beeld- en (audio-)visuele collecties

V&D geopend, collectie Dolf Henneke
Deventer

Annelien Keen

Projectleider

Zwolle

Astrid Wonnink

Team Dienstverlening

Zwolle

Jatemie Tan

Team Dienstverlening

Deventer en Zwolle

Manuela van der Vegt

Team Dienstverlening

Zwolle

Irmgard Bons-Veentjes

Team Dienstverlening

Deventer

Ingeborg Jonkers

Team Dienstverlening

Zwolle

Eelco Bouwers

Team Dienstverlening

Deventer

Bertus van Schaik

Facilitair

Zwolle

Hans Faber

Facilitair

Zwolle

Natasja van Kleef

Facilitair

Zwolle

Peter Erhmann

Facilitair

Deventer en Zwolle

Bert Nielsen

Informatieadviseur

Deventer

Cees Tromp

Informatiespecialist

Zwolle

Ester Smit

Kaartbeheerder

Zwolle

Hester Hazenberg

Registrator museale collectie Zwolle

Deventer

Ingrid Doil

Behoudsmedewerker

Jan Beens

Archiefinspecteur

Zwolle

Janneke Woning

Depotbeheerder

Zwolle

Jeannet van Pijkeren

Secretariaat

Zwolle

Jenneke de Boer

Cluster Collectie

Zwolle

Jos Mooijweer

Historisch onderzoeker

Deventer

Kees Vels

Cluster Collectie

Zwolle

Leoniek Vrielink

Informatiespecialist

Zwolle

Margreet Bos

Projectleider

Zwolle

Marijn Verbeek

Medewerker beeld- en (audio-)visuele collecties

Deventer

Marion Karsch

Informatiespecialist

Deventer

Paul Ekkelenkamp

Cluster Collectie

Zwolle

Paul Harmens

Cluster Collectie

Zwolle

Piek Theisens

Registrator museale collectie Zwolle

Zwolle

Wouter Geerling

Informatiespecialist

Zwolle

Marieke Prins

Stagiaire Communicatie & PR

Zwolle

Aafke van Rossen

Stagiaire facilitair

Zwolle

Frieda Bousba

HR

Zwolle

Aly Beekhof

Medewerker beeld- en (audio-)visuele collecties

Cees van Dijk

Cluster Collectie

Zwolle

Maragareth Megelink

Cluster Collectie

Deventer

Ronald Verstappen

Cluster Collectie