Doorgaan naar de inhoud
Gemeenschappelijke regeling

Collectie Overijssel is een samenwerkingsverband van de gemeente Zwolle, gemeente Deventer en het Rijk. Elke Overijsselse decentrale overheidsorganisatie kan zich in beginsel hierbij aansluiten. Met een aantal andere partijen hebben wij een langdurige dienstverleningsovereenkomst, zoals voor het online platform MijnStadMijnDorp en het collectiebeheersysteem daarachter.

Bestuur & beloningsbeleid

Tegemoetkoming en vergoeding van bestuursleden bestaat uit: 

  1. Het algemeen bestuur kan besluiten dat de leden van het bestuur, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeente, of als ambtenaar in rijks of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van Collectie Overijssel.
  2. De leden van het bestuur, bedoeld in het eerste lid, ontvangen een tegemoetkoming in de kosten, waartoe worden gerekend reis- en verblijfkosten ten behoeve van het bijwonen van de vergaderingen van het algemeen bestuur.
  3. De in de voorgaande leden bedoelde vergoeding en tegemoetkoming worden door het algemeen bestuur vastgesteld.

Het bestuur van Collectie Overijssel bestaat uit:
Dhr. J.C. Gerritsen (rijksbestuurder), voorzitter
Dhr. A.H. Buiks (rijksbestuurder)
Mevr. H.M.M. Schuttenbeld (wethouder gemeente Zwolle)
Dhr. P. Guldemond (wethouder gemeente Zwolle)
Mevr. I. Duursma (wethouder gemeente Deventer)
Dhr. R.C. König (burgemeester gemeente Deventer)

Gemeentearchivaris Deventer en Zwolle, Rijksarchivaris Overijssel en Archiefinspecteur

Vincent Robijn, directeur, vervult de functie van gemeentearchivaris voor Deventer en Zwolle en rijksarchivaris voor provincie Overijssel. Jan Beens is met zijn ruime ervaring aangesteld als archiefinspecteur.


Deventer en Zwolle

Vincent Robijn

Directeur, Gemeentearchivaris Deventer en Zwolle en Rijksarchivaris Overijssel


Deventer en Zwolle

Petra Links

Manager cluster Collectie en Dienstverlening

Deventer en Zwolle

Eef Bos

Manager cluster Bedrijfsvoering

Zwolle

Aly Beekhof

Medewerker beeld- en (audio-)visuele collecties

V&D geopend, collectie Dolf Henneke

Deventer en Zwolle

Annelien Vos-Keen

Projectleider

Zwolle

Astrid Wonnink

Team Dienstverlening


Deventer en Zwolle

Bert Nielsen

Informatieadviseur

Deventer

Bertus van Schaik

Facilitair medewerker

Deventer

Cees Tromp

Informatiespecialist


Zwolle

Dirk Steenbeek

Informatiespecialist

Zwolle

Eelco Bouwers

Team Dienstverlening


Zwolle

Frieda Bousba

HR medewerker

Zwolle

Hans Faber

Facilitair medewerker


Zwolle

Hester Hazenberg

Registrator museale collectie Zwolle

Deventer en Zwolle

Ingeborg Jonkers

Collectiespecialist

Deventer

Ingrid Doil

Behoudsmedewerker


Deventer en Zwolle

Jan Beens

Archiefinspecteur


Zwolle

Janneke Woning

Depotbeheerder

Zwolle

Jatemie Tan

Team Dienstverlening


Zwolle

Jeannet van Pijkeren

Secretariaat


Deventer en Zwolle

Jenine de Vries

Publieksadviseur

Zwolle

Jenneke de Boer

Cluster Collectie en Dienstverlening

Deventer

Joon Kosman

Team Dienstverlening


Zwolle

Jos Mooijweer

Historisch onderzoeker

Deventer

Kees Vels

Cluster Collectie en Dienstverlening


Zwolle

Leoniek Damman-Vrielink

Informatiespecialist


Zwolle

Maartje Koelma

Medewerker Communicatie & PR

Deventer en Zwolle

Manuela van der Vegt

Team Dienstverlening

Zwolle

Marijn Verbeek

Medewerker beeld- en (audio-)visuele collecties


Zwolle

Marina van der Ploeg

Relatiebeheerder MijnStadMijnDorp


Deventer

Marion Karsch

Informatiespecialist


Zwolle

Martine de Boer

Collectiespecialist


Zwolle

Monique Nicolaij

Medewerker Financiën


Zwolle

Natasja van Kleef

Facilitair medewerker

Deventer

Paul Ekkelenkamp

Cluster Collectie en Dienstverlening

Zwolle

Paul Harmens

Cluster Collectie en Dienstverlening

Zwolle

Peter Erhmann

Facilitair medewerker


Zwolle

Roland de Jong

Beheerder beeld- en (audio-)visuele collecties

Deventer

Ronald Verstappen

Cluster Collectie en Dienstverlening


Zwolle

Suzanne Nellestijn

Informatieadviseur


Deventer en Zwolle

Ton Dijksterhuis

Informatiespecialist


Deventer en Zwolle

Wouter Geerling

Informatiespecialist