Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Regesten Overijssel

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
1 regesten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
6. Regest
Regest
1 N.N. Jacobo, notaris, oorkondt in tegenwoordigheid van heer Johan Claasen, pastoor te Scheerwolde, en heer Jacob Rutgers, vicaris te Oldeholtwolde, dat ten overstaan van hem heer Cornelius Hesselinge, priester in de kerk van Sint Steffen te Oldeholtpade, een vicarie heeft gesticht in de kerk van Sunte Andries op Steenwijckerwolt op het Heilige Cruysaltaer, welke vicarie hij begiftigt met de volgende goederen:
a) een huis en schuur met spieker, een stuk land met de hof en het bouwland, dat hij heeft op Steenwijckerwolt, gelegen naast Coninges bouwland
b) vijf dagmaten hooilands in Ruxveen aan de andere kant van de Hoewegh
c) een stuk land ten noorden van Scheerwolde, waaruit een jaarlijkse rente gaat van zes gulden ten behoeve van Coop Jansen en Geesen
d) een jaarlijkse rente van vier Jochumsdaalders, waarvan een Jochumdaalder ten behoeve van de pastoor komt
e) zeventig Philipsguldens en tien goudguldens om in een erfrente te beleggen ten behoeve van Gijese Cruijven en Alijt, zijn huisvrouw, en Frans, hun zoon en diens vrouw Griete, met een stuk land, genaamd die Beecke, gelegen bij Olendaele op Steenwijckerwolt
f) een nieuwe zilveren goudvergulde kelk, een nieuwe missaal en een nieuw misgewaad
g) twintig Philipsguldens om te beleggen ten behoeven van Geese Coop Jansen en waarbij dezelfde heer Cornelius Hesselinge verzoekt aan heer Georgius die Egmont, bisschop van Utrecht, alle bovengenoemde goederen tot een geestelijk goed te verklaren en onder de geesterlijke jurisdictie te stellen.
Datering:
1553 mei 16
NB:
Afschrift (midden 17e eeuw) op papier (inv.nr. 98). 6RECHTERLIJK ARCHIEF SCHOUTAMBT STEENWIJK C.A..
Organisatie: Collectie Overijssel locatie Zwolle