Doorgaan naar de inhoud
Uw zoekacties: Beeldbank Overijssel
beacon
152 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
5803-KD000202  Caerte van mastebroeck Schetskaart van Mastenbroek. Waterlopen etc: Zuiderzee, Zeedijk, Lutterzijl, Veneriete zijl, Zwarte water, Koningswade, Voulvoetswade, Hasselterzijl, Fort Kijk in de Vecht, Vecht, De Nie Zijl, Rademakerszijl, IJssel, schans tegenover Kampen bij de brug, zandbanken ter hoogte van Wilsum, Zalkerveer, Katerveer. Langs de linie naar Zwolle: Katerschans, Nieuwe schans, Bergschans. Aan het Zwarte Water: schans tussen Rademakerszijl en Zwolle (aan 't Rot), Stadswade, Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Bisschopswetering. Plaatsnamen: Genemuiden, Cellemuiden, Hasselt, Mastenbroek met Kerk, Grafhorst, IJsselmuiden, Kampen, Oosterholt, Wilsum, Frankhuis, Zwolle. Huizen: Werkeren, Huis 't Voorst (bij Zwolle), Wolfshagen (bij Hasselt). Landerijen: Asschet (bij Kamperzeedijk-West), Waterstein (bij Kamperzeedijk-Oost). Met noordpijl., [ca. 1660]
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1411-KD000198  Caarte van het Swarte Waater tusschen Zwolle en Hasselt. Het gebied in kaart gebracht door Abraham Hanselaer van het stroomgebied van het Zwartewater vanaf de stad Zwolle tot aan de stad Hasselt, aan weerszijden van het Zwarte Water. Onvoltooid: de waterdiepten en namen van de rakken zijn niet ingevuld, evenals de betreffende legenda in de cartouches; Zwarte Water, Vecht, polder Mastenbroek, Nieuwe wetering, het veer bij Hasselt, Hasselter Ziel, Streukel, De Weerd, de Weerdgraven (huidige loop van het Zwarte Water), Ten Holte, Ter Berg, Genne, Huis Den Doorn (Dooren) Casteloors kolk, Winterkolk, noodhaven, Het Oortge, pinanten, fort "Kijk in de Vecht", Graskolk, Langenholte, langenholter gemeente, De Hoogenoort, de Aa, Riezebos, Ruimzicht, Middagen, Stadsgraven, Diezermarke, Het Rot, Knikhaven, Frankhuis, Buitengasthuis (H. Kruis-gasthuis en kapel), de Lure (Liniesloot met Lureschans, Spoolderschans en Nieuwe Werk), Holtenbroek, Nieuwe Vecht, Weesenland (tussen Wipstrikkerallee en Nieuwe Wetering (Almelose kanaal), Stuyversgracht (door het huidige Park de wezenlanden). De kaart is een verkleinde kopie van de kaart door Johan Muller uit 1729. Noordpijl, cartouche, schaalstok (100 Rijnlandse roeden en 75 Sallandse roeden)., 1765
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1411-KD000197  Caarte van het Swartewaater of nette beschryvinge van het vaarwater van de stat Zwol op Hasselt Het gebied tussen Zwolle en Hasselt aan weerszijden van het Zwarte Water. Kaart vervaardigd door Abraham Hanselaer. Onvoltooid: de namen van de rakken en de waterdiepten zijn niet ingevuld in de legenda. De kaart is geplakt op bladen van: 'Disputatio Juridica Inauguralis' uit de achttiende eeuw. Ten oosten van het Zwarte Water van noord naar zuid: Hasselt, Streukel, noodhaven, Winterkolk, Casteloors kolk, Nieuwe Werk, Ten Holte, Ter Berg, Genne, de Vecht, Huis Den Doorn (Dooren), Graskolk, Langenholter gemeen, langenholte, de Aa, Diezermarke, Holtenbroek, Nieuwe Vecht, Wezenland, Stuyversgracht, De Klooienberg. Ten westen van het Zwarte Water, van noord naar zuid: Vrugten, het Veer, Hasler Ziel, de Weertgraven, De Weerd, Het Oortge, Rijkerskrib, fort Kijk in de Vecht, Den Hoogen Oort, Riesebos, Polder Mastenbroek, Nieuwe Wetering, Ruimzicht, Middagen, Stadsgraven, De Stadswade, Deventer kolk, Ramakers Ziel (Zijl), Het Rot, kalkoven, Frankhuis, H. Kruiskapel, Buitengasthuis, de Lure. Met noordpijl, cartouche en schaalstok (200 Rijnlandse en 150 Sallandse roeden)., 1764
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1411-KD000196  Caerte van het Swartewaeter tusschen Zwolle en Hasselt Het gebied tussen Zwolle en Hasselt aan weerszijden van het Zwarte Water met dieptepeilingen en namen van de rakken (legenda is onleesbaar). De Kaart is gemaakt in opdracht het magistraat van Zwolle door Johan Muller. Ten oosten van het Zwarte Water, van noord naar zuid: Hasselt, Streukel, noodhaven, Winterkolk, Casteloorse kolk, Nieuwe Werck, Ten Holte, Ter Borg, Genne, de Vecht, Huis Den Doorn, Graskolk, Langenholter gemeend, Langenholte, Diezermarke, Holtenbroek, Nieuwe Vecht, Wezenland, Stuyversgracht. Ten westen van Het Zwarte water, van noord naar zuid: de Weertgrave (huidige loop van het Zwarte Water), fort 'Kijk in de Vecht', Den Hoogen Oort, Rijsebosch, Polder Mastenbroek, NIeuwe Wetering, Ruimzicht, Middagen, Stradsgrave, de Stadswade, Deventer kolk, Ramakerszijl, Het Rot, Kalkbranderij, Frankhuis, H. Kruisgasthuis en -kapel, de Lure. Met noordpijl, legenda en maatstok (200 Rijnlandse roeden)., 1726
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1336-KD000221  [Zonder titel] Schetskaartje van de tegenover de stad Hasselt gelegen landen aan het Zwarte Water, met zandplaat of Welle. Vermeld worden: Afgegraven stuk land, behorende tot de stad Zwolle, bedijkte stuk van de erfgenamen van de weduwe van Bentheim, het land van de weduwe van Munnick, het onweerstuk (?) van de Hasseltse schippers, gracht. Noorden rechts. Met legenda, schaalstok van 110 roden en explicatie. , [ca. 1762]
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1336-KD000220  Caart van de Nieuwe Jaagweg Kaart door Abraham Hanselaer van het Zwarte Water vanaf de Riesebos tot de stad Hasselt ten westen van het nieuwe jaagpad langs het Zwarte Water en de Weerdgraven en ten oosten van de Hasselterdijk. Vermeld worden: De Weerd, Noodhaven, Winterskolk, Casteloorskolk, Huize Verborg, nieuwe kanaal door de penanten, Vecht, Langenholter meente, Graskolk, Haseler Ziel (Hasselter Zijl), af te sluiten streng of waaigat (oude rivierarm), Riekels kribbe, Fort Kiek in de Vegt, rolpalen, Riesebos. Met noordpijl, legenda, cartouche en schaalstok., [1762]
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1336-KD000218  [Zonder titel] Kaart door Abraham Hanselaer, van het Zwarte Water vanaf de Noodhaven, de splitsing met de Weert tot even voorbij de stad Hasselt, met de aan de westzijde grenzende landerijen die eventueel door de stad Zwolle aangekocht zouden moeten worden ten behoeve van de aanleg van een jaagpad. Met lege cartouche. Noorden linksboven. Watermerk: Vrijheit; A W I, [1762]
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1283-KD000194  Plan van de Pinanten an het Swarte Water tuschen Zwol en Hasselt Ontwerp door J. J. de Cleshem van de penanten in het Zwarte Water, vogelvluchtperspectief, met maten en dieptepeilingen. Penant = steendam = bakstenen peilers waartussen houten schotten geschoven konden worden om het waterpeil te regelen en in geval van een oorlog het gebied rond Zwolle onder water te kunnen zetten. Nieuwe pinantendijk aan de kant van Mastenbroek, doorgraven om schepen door te laten. Nieuwe pinantendijk naar de Vecht. Met legenda. Noorden is boven., 1756
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1283-KD000191  Plan van de Penanten an het Swarte Water tuschen Zwol en Hasselt Ontwerptekening door J.J. de Cleshem van de penanten in het Zwarte Water, in vogelvluchtperspectief weergegeven. Bakstenen pijlers waartussen houten schotten geschoven konden worden om het waterpeil te regelen en in geval van oorlog het gebied rond Zwolle onder water te zetten. Nieuwe penantendijk aan de kant van de polder Mastenbroek, die doorgraven is als doorgang voor de schepen. Nieuwe penantendijk naar de Vecht. Met legenda. Noorden rechts., 1756
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1129-KD000180  Op de achterkant vermeld: Aftekeninge van de schuur van de Noodhaven Ontwerptekening door J.H. Thobias van de opstanden en plattegrond voor een nieuwe schuur bij de noodhaven aan het Zwarte Water ter hoogte van Streukel. Deels ingekleurd. Met legenda en schaalstok., 1753
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
1126-KD000179  Dorsaal (op de achterkant geschreven): Den Els of Noodhaven. Tekening van de Noodhaven Kaart van het goed "Den Els" met het Zwarte Water, kolk, de latere noodhaven en de redoute bij Streukel in de richting van Hasselt. Vermeld worden: koeweide, zaaikamp, buitendijksland, sluis, redoute, wetering. Met windroos en schaalstok (40 Sallandse roeden)., [1656]
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle
Erfgoedstuk
19231-Z2  [Geen titel] Lengte- en dwarsdoorsneden van de Beneden-Vecht, van Haerst tot Berkum. Haersterveer. Dwarsdoorsneden corresponderen met de punten in de lengtedoorsnede.
Info
Klik op de afbeelding voor meer informatie
Organisatie
Collectie Overijssel locatie Zwolle