Doorgaan naar de inhoud

De geschiedenis van Overijssel is veelzijdig, en dat blijkt nog maar eens uit de archieven die openbaar worden en beschikbaar komen op Openbaarheidsdag 2023. Bij Collectie Overijssel zijn er 1014 stukken uit 132 archiefblokken nu beschikbaar voor publiek.

Openbaarheidsdag

Op de eerste werkdag van januari besteden archiefinstellingen aandacht aan Openbaarheidsdag, dit jaar op maandag 2 januari. Het moment wordt gebruik om het belang van archieven voor de samenleving en de openbaarheid van archieven onder de aandacht te brengen. Het kan voorkomen dat bij archieven die aan een archiefinstelling worden overgedragen de openbaarheid nog een aantal jaren beperkt is. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de privacy van nog levende personen te beschermen. Deze termijnen worden altijd vooraf bij overdracht bepaald en de afscherming vervalt op 1 januari van het jaar na het verstrijken van deze termijnen.

Op Openbaarheidsdag worden dus archiefstukken openbaar die daarvoor niet, of alleen onder beperkte voorwaarden, in te zien waren.

Bij Collectie Overijssel bestaat de oogst dit jaar uit 1014 archiefstukken uit 132 archiefblokken, waarin stukken uit de periode 1902 – 2012 openbaar zijn geworden. Van huwelijksakten tot notulen van vergaderingen, uit overheids- en particuliere archieven.

Zelf op onderzoek uit

Een interessante bron waar stukken uit openbaar zijn geworden is het archief van de gemeentepolitie Zwolle en Deventer. Hoewel de politiearchieven zich goed lenen voor onderzoek, worden deze daarvoor maar weinig gebruikt. Ze geven een mooi tijdsbeeld van de samenleving, in het bijzonder van gebeurtenissen waar de politie aan te pas kwam. We schreven er een artikel over.

Elk jaar komen er ook vele genealogische gegevens openbaar. Belangrijke informatie voor iedereen die zijn stamboom wil uitzoeken, want wie weet vind je het missende puzzelstukje. Dit jaar worden er 320 registers uit de Burgerlijke Stand openbaar. Lees er meer over.

We hebben een compleet overzicht gemaakt van alle openbaar gekomen stukken om te doorzoeken. Bekijk het overzicht >

Nieuwe archieftoegangen Collectie Overijssel

Delen